Kvadráty: 5251
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený 1x 1x
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 2x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x 4x
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený 2x 2x
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 2x 2x
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený 2x 2x
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 2x 2x
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 2x 2x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Allomengea scopigera (Grube, 1859) Není ohrožený 2x 2x
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 Není ohrožený 2x 2x
Bathyphantes approximatus (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 6x 6x
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený 2x 2x
Centromerus serratus (O. P.-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený 2x 2x
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Drepanotylus uncatus (O. P.-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 2x 2x
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Hilaira excisa (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 4x 4x
Labulla thoracica (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 4x 4x
Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 6x 6x
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 10x 10x
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 6x 6x
Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 10x 10x
Panamomops mengei Simon, 1926 Není ohrožený 2x 2x
Saloca diceros (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 4x 4x
Tallusia experta (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 4x 4x
Walckenaeria corniculans (O. P.-Cambridge, 1875) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 Ohrožený 2x 2x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený 2x 2x
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený 1x 1x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Hypositticus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený 2x 2x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Segestria senoculata (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Enoplognatha latimana (Hippa & Oksala, 1982) Není ohrožený 2x 2x
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 6x 6x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 2x 2x
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (67 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 1 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Allomengea scopigera (Grube, 1859) 0 1 0 1
Bathyphantes approximatus (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 3 6 0 3
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 2 0 1
Drepanotylus uncatus (O. P.-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 5 5 0 1
Hilaira excisa (O. P.-Cambridge, 1871) 4 1 0 2
Labulla thoracica (Wider, 1834) 1 0 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 1 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 2 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 3 10 0 5
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 4 4 3 3
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 22 52 0 5
Tallusia experta (O. P.-Cambridge, 1871) 0 3 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Hypositticus pubescens (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Enoplognatha latimana (Hippa & Oksala, 1982) 0 1 0 1
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 2 1 0 3
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 2 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 0 1 0 1
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 2 2 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 4 0 1
Centromerus serratus (O. P.-Cambridge, 1875) 2 3 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 2 0 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 2 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 1 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 18 19 0 3
Panamomops mengei Simon, 1926 0 1 0 1
Saloca diceros (O. P.-Cambridge, 1871) 6 6 0 2
Tallusia experta (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Walckenaeria corniculans (O. P.-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 1 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 1 4 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 0 1 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (55 použitých nálezů)
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 2 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 0 1 0 1
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 2 2 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 4 0 1
Centromerus serratus (O. P.-Cambridge, 1875) 2 3 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 2 0 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 2 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 1 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 18 19 0 3
Panamomops mengei Simon, 1926 0 1 0 1
Saloca diceros (O. P.-Cambridge, 1871) 6 6 0 2
Tallusia experta (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Walckenaeria corniculans (O. P.-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 1 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 1 4 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 0 1 0 1
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Allomengea scopigera (Grube, 1859) 0 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 3 2 0 1
Drepanotylus uncatus (O. P.-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Hilaira excisa (O. P.-Cambridge, 1871) 4 1 0 2
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 1 1 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 6 0 3
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 4 4 3 3
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 5 5 0 3
Tallusia experta (O. P.-Cambridge, 1871) 0 3 0 1
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes approximatus (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 2 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 5 5 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 3 4 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 17 47 0 2
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 1 1 0 2
bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 2 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019