Kvadráty: 5251
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Eratigena atrica Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Araniella opisthographa Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Larinioides sclopetarius Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) Není ohrožený
Zygiella x-notata Zygiella x-notata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea hombergi Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Allomengea scopigera Allomengea scopigera (Grube, 1859) Není ohrožený
Asthenargus helveticus Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 Není ohrožený
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Centromerus cavernarum Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) Není ohrožený
Centromerus sellarius Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený
Centromerus serratus Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Drepanotylus uncatus Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Hilaira excisa Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Labulla thoracica Labulla thoracica (Wider, 1834) Není ohrožený
Leptorhoptrum robustum Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Není ohrožený
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Oedothorax agrestis Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený
Oedothorax fuscus Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený
Panamomops mengei Panamomops mengei Simon, 1926 Není ohrožený
Saloca diceros Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Tallusia experta Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Walckenaeria corniculans Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) Není ohrožený
Walckenaeria mitrata Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) Není ohrožený
Walckenaeria obtusa Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený
Walckenaeria simplex Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 Ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Liocranum rupicola Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nesticus cellulanus Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený
Pholcus phalangioides Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Enoplognatha latimana Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Steatoda grossa Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coriarachne depressa Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001+
Hyptiotes paradoxus Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (88 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 1 1 0 1
Zygiella x-notata (Clerck, 1757) 1 1 1 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Allomengea scopigera (Grube, 1859) 0 1 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 3 6 0 3
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 2 0 1
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 5 5 0 1
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 1 0 2
Labulla thoracica (Wider, 1834) 1 0 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 1 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 2 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 3 10 0 5
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 4 4 3 3
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 22 52 0 5
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 3 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 0 1 0 1
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 2 1 0 3
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 2 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 0 1 0 1
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 2 2 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 4 0 1
Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 3 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 2 0 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 2 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 1 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 18 19 0 3
Panamomops mengei Simon, 1926 0 1 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 6 6 0 2
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 1 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 1 4 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Zygiella x-notata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 1 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (88 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 2
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 1 1 0 1
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 2 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 0 1 0 1
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 2 2 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 4 0 1
Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 3 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 2 0 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 2 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 1 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 18 19 0 3
Panamomops mengei Simon, 1926 0 1 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 6 6 0 2
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 1 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 1 4 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 0 1 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Allomengea scopigera (Grube, 1859) 0 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 3 2 0 1
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 1 0 2
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 1 1 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 6 0 3
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 4 4 3 3
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 5 5 0 3
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 3 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 2 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 5 5 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 3 4 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 17 47 0 2
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 1 1 0 2
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Zygiella x-notata (Clerck, 1757) 2 2 1 2
Písčité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 2 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy