Nálezy podle období  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 Není ohrožený 66× 24× 90×

Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982

České jménosnovačka luční
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy90 nálezů, 44 kvadrátů
První nález 1973, V. Růžička, Buchar & Růžička 2002 (databáze)
Poslední nález 2022 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníEuropean (Ar. Kirghizia
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
disturbed (Preference: Vysoká)
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
Stratum
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-1100

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (90 použitých nálezů)
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr911010
Zemní past3806
Smyk31871439
Neurčeno85021
Žlutá miska1001
Sklepávání66012
Prosev0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (90 použitých nálezů)
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesostepní doubravy1102
Kamenolomy1501
Neurčeno816031
Nízké xerofilní křoviny1001
Travnaté stepi1001
Suché louky71406
Mokré louky1303
Ovocné sady s luční vegetací1036025
Xerotermní travinobylinná společenstva5907
Luční ostřicové mokřady1101
Písčiny2001
Úhory1001
Lesní okraje1201
Polní biotopy89143
Lužní lesy nížin2002
Porosty borůvek1001
Ruderály0101
Suché křoviny72102
 SamciSamiceMláďataNálezy