Achaeridion (1x)

Achaeridion conigerum (Simon, 1914) Kriticky ohrožený
České jméno: snovačka kuželová
První nález: 1993, A. Kůrka, Kůrka 1994e . Poslední nález: 2020 , Mgr. Jan Dolanský

Anelosimus (1x)

Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
České jméno: snovačka stužkovitá
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Poslední nález: 2021 , Mgr. Ondřej Machač

Asagena (2x)

Asagena meridionalis Kulczyński, 1894 Nezvěstný
České jméno: snovačka východní
První nález: 1910, E. Reimoser, Knoflach 1996 . Poslední nález: 1910

Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený
České jméno: snovačka zdobená
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Poslední nález: 2018 , Filip Trnka

Carniella (1x)

Carniella brignolii Thaler & Steinberger, 1988
První nález: V nálezové databázi: 2021 , Pavel Krásenský . Poslední nález: 2021 , Pavel Krásenský

Coleosoma (1x)

Coleosoma floridanum Banks, 1900 Není ohrožený
České jméno: snovačka floridská
První nález: 2006, S. Korenko, Šestáková et al. 2013

Crustulina (1x)

Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený
České jméno: snovačka tečkovaná
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860 . Poslední nález: 2020 , Mgr. Ondřej Machač

Cryptachaea (1x)

Cryptachaea riparia (Blackwall, 1834) Není ohrožený
České jméno: snovačka břehová
První nález: 1866, E. Bárta, Bárta 1869 . Poslední nález: 2016 , Vojtěch Chmelík

Dipoena (5x)

Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) Ohrožený
České jméno: snovačka kalhotkatá
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860 . Poslední nález: 2019 , Mgr. Ondřej Machač

Dipoena erythropus (Simon, 1881) Kriticky ohrožený
České jméno: snovačka červenonohá
První nález: 1967, F. Miller, Miller 1967 . Poslední nález: 2020 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
České jméno: snovačka černobřichá
První nález: 1866, E. Bárta, Bárta 1869 . Poslední nález: 2021 , Mgr. Ondřej Machač

Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) Silně ohrožený
České jméno: snovačka černoskvrnná
První nález: 1958, F. Miller, Miller 1967 . Poslední nález: 2020 , Mgr. Ondřej Machač

Dipoena torva (Thorell, 1875) Silně ohrožený
České jméno: snovačka vysokohlavá
První nález: 1967, F. Miller, Miller 1967 . Poslední nález: 2009

Enoplognatha (7x)

Enoplognatha bryjai Řezáč, 2016
České jméno: snovačka moravská
První nález: 1996, V. Růžička, Řezáč et al. 2016 . Poslední nález: 2020 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Enoplognatha caricis (Fickert, 1876) Kriticky ohrožený
České jméno: snovačka ostřicová
První nález: 1969, F. Miller, Růžička & Holec 1998 . Poslední nález: 2018 , Radek Šich

Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 Není ohrožený
České jméno: snovačka luční
První nález: 1973, V. Růžička, Buchar & Růžička 2002 (databáze) . Poslední nález: 2016 , Radek Šich

Enoplognatha mordax (Thorell, 1875) Kriticky ohrožený
České jméno: snovačka přímořská
První nález: 1973, P. Kasal, Kasal 1981 . Poslední nález: 2014 , Mgr. Ondřej Machač

Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
České jméno: snovačka oválná
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Poslední nález: 2020 , Mgr. Ondřej Machač

Enoplognatha serratosignata (L. Koch, 1879) Kriticky ohrožený
České jméno: snovačka pilovitá
První nález: 1999, P. Bezděčka, Růžička & Bezděčka 2000 . Poslední nález: 1999 , Pavel Bezděčka

Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený
České jméno: snovačka zemní
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895 . Poslední nález: 2021 , Mgr. Ondřej Machač

Episinus (2x)

Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
České jméno: snovačka hranatá
První nález: 1958, F. Miller, Miller 1959 . Poslední nález: 2021 , Mgr. Ondřej Machač

Episinus truncatus Latreille, 1809 Téměř ohrožený
České jméno: snovačka uťatá
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Poslední nález: 2020 , Pavel Moravec, Petr Veselý

Euryopis (5x)

Euryopis episinoides (Walckenaer, 1847) Nezvěstný
České jméno: snovačka vykrojená
První nález: 1941, J. Kratochvíl, Miller 1947 . Poslední nález: 1941

Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
České jméno: snovačka žlutoskvrnná
První nález: 1934, F. Miller, Miller 1935b . Poslední nález: 2018 , Martin Kincl

Euryopis laeta (Westring, 1861) Silně ohrožený
České jméno: snovačka světlá
První nález: 1963, F. Miller, Miller 1963 . Poslední nález: 2009

Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 Silně ohrožený
České jméno: snovačka pětitečná
První nález: 1940, J. Kratochvíl, Miller 1947 . Poslední nález: 2017 , Martin Kincl

Euryopis saukea Levi, 1951 Kriticky ohrožený
České jméno: snovačka kroužkonohá
První nález: 1963, F. Miller, Miller 1963 . Poslední nález: 2020 , Radek Šich, MUDr. Kryštof Rückl, Petr Beneš

Heterotheridion (1x)

Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) Ohrožený
České jméno: snovačka černostrakatá
První nález: 1894, A. Nosek & K. Písařovič, Nosek 1895 . Poslední nález: 2020 , RNDr. Milan Řezáč, Ph.D., Radek Šich, Veronika Řezáčová, Klára Řezáčová

Kochiura (1x)

Kochiura aulica (C. L. Koch, 1838) Nezvěstný
České jméno: snovačka nádvorní
První nález: 1959, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002 . Poslední nález: 1959 , prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.

Lasaeola (3x)

Lasaeola coracina (C. L. Koch, 1837) Silně ohrožený
České jméno: snovačka srdčitá
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947 . Poslední nález: 2004

Lasaeola prona (Menge, 1868) Kriticky ohrožený
České jméno: snovačka sehnutá
První nález: 1938, J. Kratochvíl, Miller 1939 . Poslední nález: 1974 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.

Lasaeola tristis (Hahn, 1833) Téměř ohrožený
České jméno: snovačka mravencožravá
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Poslední nález: 2014 , Stanislav Rada

Neottiura (2x)

Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
České jméno: snovačka dvouskvrnná
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Poslední nález: 2021 , Mgr. Ondřej Machač

Neottiura suaveolens (Simon, 1880) Ohrožený
České jméno: snovačka líbezná
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947 . Poslední nález: 2020 , RNDr. Milan Řezáč, Ph.D., Radek Šich, Veronika Řezáčová, Klára Řezáčová

Ohlertidion (1x)

Ohlertidion ohlerti (Thorell, 1870) Silně ohrožený
České jméno: snovačka rašeliništní
První nález: 1960, J. Buchar, Buchar 1963a . Poslední nález: 2000 , doc. MUDr. Pavel Kasal, CSc.

Paidiscura (1x)

Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený
České jméno: snovačka doubravní
První nález: 1971, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002 . Poslední nález: 2018 , Mgr. Ondřej Machač

Parasteatoda (4x)

Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený
České jméno: snovačka hajní
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Poslední nález: 2021 , Mgr. Ondřej Machač

Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený
České jméno: snovačka šálivá
První nález: 1958, J. Martínek, Buchar 1981a . Poslední nález: 2018 , Mgr. Antonín Roušar

Parasteatoda tabulata (Levi, 1980) Není ohrožený
České jméno: snovačka stolová
První nález: 2005, R. Macek, Dolanský & Macek 2007 . Poslední nález: 2018 , Mgr. Ondřej Machač

Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený
České jméno: snovačka skleníková
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Poslední nález: 2020 , Radek Šich

Pholcomma (1x)

Pholcomma gibbum (Westring, 1851) Není ohrožený
České jméno: snovačka vypouklá
První nález: 1933, F. Miller, Miller 1934a . Poslední nález: 2018 , Mgr. Ondřej Machač

Phycosoma (1x)

Phycosoma inornatum (O. Pickard-Cambridge, 1861) Kriticky ohrožený
České jméno: snovačka nezdobená
První nález: 1993, Z. Vitáček, Kůrka 1995b . Poslední nález: 2018 , Mgr. Antonín Roušar

Phylloneta (2x)

Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
České jméno: snovačka pečující
První nález: 1886, A. Nosek, Nosek 1895 . Poslední nález: 2021 , Mgr. Ondřej Machač

Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený
České jméno: snovačka smrčková
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Poslední nález: 2020 , Mgr. Ondřej Machač

Platnickina (1x)

Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
České jméno: snovačka kropenatá
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Poslední nález: 2020 , Mgr. Ondřej Machač

Robertus (6x)

Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
České jméno: snovačka polní
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Poslední nález: 2021 , Mgr. Ondřej Machač

Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
České jméno: snovačka lesní
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Poslední nález: 2021 , Mgr. Ondřej Machač

Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
České jméno: snovačka mechová
První nález: 1934, F. Miller, Miller 1935b . Poslední nález: 2016 , Mgr. Ondřej Machač

Robertus scoticus Jackson, 1914 Téměř ohrožený
České jméno: snovačka skotská
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951, 1967 . Poslední nález: 2007 , Roman Mlejnek

Robertus truncorum (L. Koch, 1872) Téměř ohrožený
České jméno: snovačka kmenová
První nález: 1875, C. Fickert, Fickert 1875 . Poslední nález: 2008 , Roman Mlejnek

Robertus ungulatus Vogelsanger, 1944 Nezvěstný
České jméno: snovačka drápkatá
První nález: 1964, J. Martínek, Buchar 1981a . Poslední nález: 1964 , MUDr. Jiří Martínek

Rugathodes (2x)

Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) Není ohrožený
České jméno: snovačka překrásná
První nález: 1929, E. Nielsen, Schenkel 1929 . Poslední nález: 2015 , Mgr. Ondřej Machač

Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený
České jméno: snovačka proměnlivá
První nález: 1972, F. Miller, Miller ms. . Poslední nález: 2021 , Mgr. Ondřej Machač

Sardinidion (1x)

Sardinidion blackwalli (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
České jméno: snovačka Blackwallova
První nález: 1959, J. Martínek, Buchar 1989b . Poslední nález: 2020 , Radek Šich

Simitidion (1x)

Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) Ohrožený
České jméno: snovačka vřesová
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Poslední nález: 2020 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Steatoda (5x)

Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený
České jméno: snovačka běloskvrnná
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Poslední nález: 2021 , Mgr. Ondřej Machač

Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
České jméno: snovačka pokoutní
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Poslední nález: 2021 , Mgr. Ondřej Machač

Steatoda castanea (Clerck, 1757) Není ohrožený
České jméno: snovačka kaštanová
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860 . Poslední nález: 2021 , Viktor Střeštík

Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
České jméno: snovačka domácí
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895 . Poslední nález: 2021 , Mgr. Antonín Roušar

Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
České jméno: snovačka půdní
První nález: 1973, V. Bukva, Buchar & Růžička 2002 . Poslední nález: 2020 , Radek Šich

Theonoe (1x)

Theonoe minutissima (O. Pickard-Cambridge, 1879) Téměř ohrožený
České jméno: snovačka nejmenší
První nález: 1949, F. Miller, Miller 1951 . Poslední nález: 2017 , Mgr. Antonín Roušar

Theridion (10x)

Theridion betteni Wiehle, 1960 Téměř ohrožený
České jméno: snovačka skalní
První nález: 1962, J. Buchar, Buchar 1975a . Poslední nález: 2020 , Mgr. Ondřej Machač

Theridion boesenbergi Strand, 1904 Kriticky ohrožený
České jméno: snovačka Bösenbergova
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947 . Poslední nález: 2019 , Mgr. Antonín Roušar

Theridion cinereum Thorell, 1875 Není ohrožený
České jméno: snovačka popelavá
První nález: 2014, J. Dolanský, viz Pavouk 2014 (č. 37)

Theridion hannoniae Denis, 1945
České jméno: snovačka Denisova
První nález: V nálezové databázi: 2021 , Mgr. Antonín Roušar . Poslední nález: 2021 , Mgr. Antonín Roušar

Theridion hemerobium Simon, 1914 Není ohrožený
České jméno: snovačka pobřežní
První nález: 1991, P. Kasal, Buchar & Růžička 2002 . Poslední nález: 2017 , Mgr. Ondřej Machač

Theridion melanurum Hahn, 1831 Není ohrožený
České jméno: snovačka skálová
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Poslední nález: 2013 , Štěpán Vodka

Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Není ohrožený
České jméno: snovačka stromová
První nález: 1959, J. Martínek, Buchar 1981a . Poslední nález: 2021 , Mgr. Ondřej Machač

Theridion pictum (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
České jméno: snovačka malovaná
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860 . Poslední nález: 2014 , Mgr. Ondřej Machač

Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený
České jméno: snovačka borová
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895 . Poslední nález: 2021 , Mgr. Ondřej Machač

Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený
České jméno: snovačka keřová
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860 . Poslední nález: 2021 , Mgr. Ondřej Machač