Kvadráty: 6854
  Nálezy podle období  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Robertus ungulatus Vogelsanger, 1944 Nezvěstný

Robertus ungulatus Vogelsanger, 1944

České jménosnovačka drápkatá
Stupeň ohroženíNezvěstný
Nálezy2 nálezů, 1 kvadrátů
První nález 1964, J. Martínek, Buchar 1981a
Poslední nález 1964 , Jaroslav Martínek
Areál rozšířeníEuropean - ME (Amur-Maritime area) [Boh.]
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška400-400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (2 použitých nálezů)
Robertus ungulatus Vogelsanger, 1944 RESamciSamiceMláďataNálezy
Prosev0302
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (2 použitých nálezů)
Robertus ungulatus Vogelsanger, 1944 RESamciSamiceMláďataNálezy
Rašeliniště0201
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
 SamciSamiceMláďataNálezy