Kvadráty: 6854
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tegenaria domestica Tegenaria domestica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneus angulatus Araneus angulatus Clerck, 1757 Téměř ohrožený
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Cercidia prominens Cercidia prominens (Westring, 1851) Není ohrožený
Cyclosa oculata Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Hypsosinga albovittata Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) Téměř ohrožený
Hypsosinga heri Hypsosinga heri (Hahn, 1831) Ohrožený
Hypsosinga pygmaea Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Téměř ohrožený
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený
Larinioides patagiatus Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Larinioides sclopetarius Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) Není ohrožený
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Singa hamata Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Singa nitidula Singa nitidula C. L. Koch, 1844 Téměř ohrožený
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona frutetorum Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 Téměř ohrožený
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený
Clubiona phragmitis Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Clubiona subtilis Clubiona subtilis L. Koch, 1867 Téměř ohrožený
Clubiona trivialis Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Argyroneta aquatica Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Ohrožený
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Gnaphosa nigerrima Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 Silně ohrožený
Micaria fulgens Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený
Micaria silesiaca Micaria silesiaca L. Koch, 1875 Ohrožený
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený
Zelotes longipes Zelotes longipes (L. Koch, 1866) Téměř ohrožený
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta affinis Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) Není ohrožený
Agyneta mollis Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Téměř ohrožený
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Agyneta subtilis Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) Ohrožený
Aphileta misera Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) Ohrožený
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený
Centromerus arcanus Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Není ohrožený
Centromerus semiater Centromerus semiater (L. Koch, 1879) Silně ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Ceratinella brevipes Ceratinella brevipes (Westring, 1851) Není ohrožený
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený
Ceratinella wideri Ceratinella wideri (Thorell, 1871) Silně ohrožený
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Donacochara speciosa Donacochara speciosa (Thorell, 1875) Téměř ohrožený
Drepanotylus uncatus Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigonella ignobilis Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený
Floronia bucculenta Floronia bucculenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Gnathonarium dentatum Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Gongylidiellum vivum Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Hylyphantes graminicola Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) Téměř ohrožený
Hypomma bituberculatum Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený
Kaestneria dorsalis Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený
Kaestneria pullata Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) Ohrožený
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Lophomma punctatum Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Minyriolus pusillus Minyriolus pusillus (Wider, 1834) Není ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený
Notioscopus sarcinatus Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Panamomops affinis Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 Ohrožený
Pelecopsis parallela Pelecopsis parallela (Wider, 1834) Není ohrožený
Porrhomma pygmaeum Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Silometopus elegans Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tallusia experta Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený
Trichopterna cito Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený
Trichopternoides thorelli Trichopternoides thorelli (Westring, 1861) Téměř ohrožený
Walckenaeria antica Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria cuspidata Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 Není ohrožený
Walckenaeria kochi Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Walckenaeria nodosa Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 Ohrožený
Walckenaeria nudipalpis Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Není ohrožený
Walckenaeria unicornis Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 Téměř ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca proxima Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Arctosa leopardus Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený
Arctosa perita Arctosa perita (Latreille, 1799) Silně ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa nigriceps Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) Ohrožený
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pirata piscatorius Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Ohrožený
Pirata tenuitarsis Pirata tenuitarsis Simon, 1876 Téměř ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Piratula uliginosa Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Ohrožený
Trochosa robusta Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero cambridgei Ero cambridgei Kulczyński, 1911 Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus albidus Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Thanatus striatus Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožený
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Dolomedes fimbriatus Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Attulus caricis Attulus caricis (Westring, 1861) Ohrožený
Attulus floricola Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
Attulus saltator Attulus saltator (O. Pickard-Cambridge, 1868) Ohrožený
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Dendryphantes hastatus Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Dendryphantes rudis Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus dubius Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Marpissa radiata Marpissa radiata (Grube, 1859) Ohrožený
Neon valentulus Neon valentulus Falconer, 1912 Ohrožený
Pseudeuophrys erratica Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) Není ohrožený
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha dearmata Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 Téměř ohrožený
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený
Tetragnatha nigrita Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 Téměř ohrožený
Tetragnatha obtusa Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Crustulina guttata Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený
Cryptachaea riparia Cryptachaea riparia (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Episinus angulatus Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Lasaeola tristis Lasaeola tristis (Hahn, 1833) Téměř ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Robertus ungulatus Robertus ungulatus Vogelsanger, 1944 Nezvěstný
Steatoda albomaculata Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Theridion pictum Theridion pictum (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Spiracme striatipes Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) Ohrožený
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený

Fotografie

Pardosa paludicola

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (388 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 1 2
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) 0 0 2 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 0 0 1
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) 1 1 0 2
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 2 0 2
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 2 0 0 3
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 2
Singa hamata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 2 0 2
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 20 20 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 0 2 0 2
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 28 2 0 4
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 1 0 2
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 0 1 0 1
Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) 0 1 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
Centromerus semiater (L. Koch, 1879) 3 1 0 4
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 2
Ceratinella wideri (Thorell, 1871) 1 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 1 3 0 3
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 5 2 3 2
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 4 0 4
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) 0 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 1 0 1
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 9 9 0 2
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 3 0 2
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 2 0 2
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 0 1 0 1
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 1 3 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 2 1 0 4
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 1 0 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 6 4 0 6
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 7 2 0 6
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 8 7 0 4
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 1 0 3
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 0 2 0 3
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 8 0 3
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 7 1 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 1 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 2 1 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 4 1 0 3
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 7 2 0 6
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 4 0 2
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 0 1 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 4 1 0 1
Attulus caricis (Westring, 1861) 3 7 0 4
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 3 0 1
Attulus saltator (O. Pickard-Cambridge, 1868) 1 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 1 3
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 0 2 0 1
Neon valentulus Falconer, 1912 3 2 0 2
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 1 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 1 2
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 3 2 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 1 0 3
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 3 2 1 3
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 2 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 2 1 0 2
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 2 2 0 3
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 2 1 2
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 5 4 0 5
Theridion varians Hahn, 1833 2 0 0 1
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 0 3 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 3 4 0 4
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 2 3 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 1 0 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 1 0 0 1
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 2 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 1 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 5 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 2 4 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 1 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Centromerus semiater (L. Koch, 1879) 0 1 0 1
Ceratinella wideri (Thorell, 1871) 0 1 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 1 4 0 1
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 5 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 13 12 0 2
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 0 3 0 2
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 1 2 0 2
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 4 6 3
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 1 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 3 0 3
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 4 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 3 15 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 3 0 2
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 1 1 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 4 1 0 3
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 2 0 2
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 2 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 2 0 2
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 1 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 1 1 0 1
Cryptachaea riparia (Blackwall, 1834) 0 0 1 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 3 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 4 0 3
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 2 0 2
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 0 1 0 1
Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 2
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) 0 1 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 9 0 2
Centromerus semiater (L. Koch, 1879) 3 3 0 2
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 1 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 3 0 2
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 1 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 7 4 0 2
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 4 4 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 0 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 4 5 0 3
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 10 0 2
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 5 5 0 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 2 0 1
Trichopternoides thorelli (Westring, 1861) 0 2 0 2
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 2 4 0 2
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 0 1 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 3 0 2
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Neon valentulus Falconer, 1912 0 6 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 6 0 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 1 0 1
Robertus ungulatus Vogelsanger, 1944 0 3 0 2
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 2 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 2 1 0 1
Micaria silesiaca L. Koch, 1875 0 1 0 1
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 0 2 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 2 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Arctosa perita (Latreille, 1799) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 4 4 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 1 1 1 2
Attulus saltator (O. Pickard-Cambridge, 1868) 0 1 0 1
Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 3 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 5 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 2 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 4
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 0 0 1
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 1 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Arctosa perita (Latreille, 1799) 0 0 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 2 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (389 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 1 2
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 3
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 2 3 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 4
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 0 0 1
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) 1 1 0 2
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 3 0 3
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 2 0 0 3
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 1 3
Singa hamata (Clerck, 1757) 2 1 0 3
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 2 0 2
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 2 0 2
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 0 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 20 20 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 0 0 1
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 1 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 9 2 0 3
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 1 0 2
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 0 1 0 1
Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) 0 1 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 1 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Centromerus semiater (L. Koch, 1879) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 2 0 3
Ceratinella wideri (Thorell, 1871) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 3 0 2
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 5 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 2 0 0 2
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 5 2 3 2
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 2 0 2
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 1 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 2 0 3
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 7 4 0 2
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 4 0 4
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 4 1 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 0 1 0 1
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) 0 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 3 0 2
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 9 9 0 2
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 5 3 0 3
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 2 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 1 1 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 2 0 2
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 0 1 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 0 1 0 1
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 1 0 3
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Arctosa perita (Latreille, 1799) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 2 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 1 0 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 4 2 0 5
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 7 1 0 5
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 9 7 0 5
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 0 0 2
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 0 1 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 0 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 3 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 2 1 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 4 2 0 5
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 0 1 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 4 1 1 2
Attulus caricis (Westring, 1861) 2 6 0 3
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 3 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 2 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 0 2 0 1
Neon valentulus Falconer, 1912 3 2 0 2
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 2 1 0 3
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 3 3 1 4
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 1 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 1 0 3
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 2 2 0 3
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 1 0 2
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 3 0 3
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 4 3 0 3
Theridion varians Hahn, 1833 2 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 3 3 0 3
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 2 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 1 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 2 1 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Micaria silesiaca L. Koch, 1875 0 1 0 1
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 0 4 0 3
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 2 0 0 1
Ceratinella wideri (Thorell, 1871) 0 1 0 1
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 1 4 0 3
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 1 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 3 15 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 1 3 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Arctosa perita (Latreille, 1799) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 2 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 3 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 3 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 4 4 0 1
Attulus saltator (O. Pickard-Cambridge, 1868) 1 1 0 2
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 1 1 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 3 2 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 1 5 0 3
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 1 0 2
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 8 1 4
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 0 3 0 2
Xysticus audax (Schrank, 1803) 2 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 2 0 1
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 0 1 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 19 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 9 0 2
Centromerus semiater (L. Koch, 1879) 4 4 0 4
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 1 0 1
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 4 4 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 1 0 1
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 5 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 5 4 0 1
Trichopternoides thorelli (Westring, 1861) 0 1 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 2 3 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 0 1 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 3 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 0 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 5 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 7 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Attulus caricis (Westring, 1861) 1 1 0 1
Neon valentulus Falconer, 1912 0 1 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 6 0 2
Robertus ungulatus Vogelsanger, 1944 0 2 0 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 2 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) 0 1 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 5 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 2 4 0 1
Centromerus semiater (L. Koch, 1879) 2 0 0 2
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 1 0 0 1
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 1 4 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 12 12 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 3 2 0 1
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 5 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 4 0 2
Trichopternoides thorelli (Westring, 1861) 0 1 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Neon valentulus Falconer, 1912 0 5 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Robertus ungulatus Vogelsanger, 1944 0 1 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Cercidia prominens (Westring, 1851) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 6 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 2 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 3 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 1 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 2 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 1 0 0 1
Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 0 1 0 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 2 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 1 0 1
Písčité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 1 1 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Cryptachaea riparia (Blackwall, 1834) 0 0 1 1
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) 0 0 2 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy