Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 11x 5x 102x 6x 124x

Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833)

České jménoskákavka totemová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy124 nálezů, 68 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2016 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-600-1000

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (91 použitých nálezů)
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1518125
Pozorování0001
Smyk67414
Zemní past3104
Sklepávání11372744
Eklektor1102
Prosev0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (92 použitých nálezů)
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
výsadby jehličnanů1001
ruderály0001
skalní stepi na jiných horninách1001
Lesní okraje610213
Vrchoviště0573
Lesní cesta1001
Slatiniště3747
Pastviny0101
Louky a pastviny1102
Rašeliniště a slatiniště41206
Vlhké louky1113
Porosty vysokých ostřic1102
Písečné přesypy2254
Skalní a suťové biotopy1001
Reliktní bory na skalních podkladech0644
Louky0112
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1133
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
Lesy0456
Podmáčené smrčiny0011
Xerotermy na jiných podkladech411010
Horské vysokostébelné nivy a trávníky0011
Luční úhory1001
Ovocné sady1102
Smrkové monokultury5327
Močály1324
Přechodová rašeliniště0011
Přirozené lesy1001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1001
 SamciSamiceMláďataNálezy