Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 11x 5x 102x 7x 125x

Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833)

České jménoskákavka totemová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy125 nálezů, 69 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-600-1000

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (125 použitých nálezů)
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk68415
Individuální sběr1518125
Pozorování0001
Neurčeno918833
Zemní past3104
Sklepávání11372744
Eklektor1102
Prosev0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (125 použitých nálezů)
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesní okraje611214
Výsadby jehličnanů6328
Ruderály0001
Skalní stepi na jiných horninách1001
Neurčeno712132
Rašeliniště417810
Lesní cesta1001
Luční ostřicové mokřady3747
Pastviny0101
Louky a pastviny1102
Mokré louky1113
Ostřicové porosty stojatých vod1102
Písčiny2254
Skalní a suťové biotopy1001
Reliktní bory na skalách0644
Louky0112
Suché doubravy1133
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
Lesy0456
Podmáčené smrčiny0011
Suché louky411010
Horské vysokostébelné nivy a trávníky0011
Úhory1001
Ovocné sady s luční vegetací1102
Močály1324
Přirozené lesy1001
Lesostepní doubravy1001
 SamciSamiceMláďataNálezy