Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 22x 9x 200x 6x 237x

Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833)

České jménoskákavka totemová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy237 nálezů, 68 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2016 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-600-1000

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (92 použitých nálezů)
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1210121
Pozorování0001
Smyk76414
Zemní past2103
Sklepávání14412750
Prosev1601
Eklektor1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (92 použitých nálezů)
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
výsadby jehličnanů5225
ruderály0001
skalní stepi na jiných horninách1001
Lesní okraje610213
rašeliniště417810
Lesní cesta1001
luční ostřicové mokřady3747
pastviny0101
Louky a pastviny1102
mokré louky1113
ostřicové porosty stojatých vod1102
písčiny2254
Skalní a suťové biotopy1001
reliktní bory na skalách0644
Louky0112
dubohabřiny1133
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
Lesy0456
podmáčené smrčiny0011
travnaté stepi411010
Horské vysokostébelné nivy a trávníky0011
úhory1001
ovocné sady bez bylinné vegetace1102
Močály1324
Přirozené lesy1001
lesostepní doubravy1001
21211101103
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019