Nálezy podle období  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 11× 102× 127×

Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833)

České jménoskákavka totemová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy127 nálezů, 71 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2022 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Canopies (Preference: Vysoká)
Koruny. Stromové koruny obvykle výše než 5 m.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška200-1150

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (127 použitých nálezů)
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Sklepávání11402746
Smyk68415
Individuální sběr1518125
Pozorování0001
Neurčeno918833
Zemní past3104
Eklektor1102
Prosev0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (127 použitých nálezů)
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Horské smrčiny0101
Výsadby jehličnanů6529
Lesní okraje611214
Ruderály0001
Skalní stepi na jiných horninách1001
Neurčeno712132
Rašeliniště417810
Lesní cesta1001
Luční ostřicové mokřady3747
Pastviny0101
Louky a pastviny1102
Mokré louky1113
Ostřicové porosty stojatých vod1102
Písčiny2254
Skalní a suťové biotopy1001
Reliktní bory na skalách0644
Louky0112
Suché doubravy1133
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
Lesy0456
Podmáčené smrčiny0011
Suché louky411010
Horské vysokostébelné nivy a trávníky0011
Úhory1001
Ovocné sady s luční vegetací1102
Močály1324
Přirozené lesy1001
Lesostepní doubravy1001
 SamciSamiceMláďataNálezy