Kvadráty: 6856
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 1x 1x
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 1x 3x
Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 1x 3x
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 6x 1x 7x
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 2x 1x 3x
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) Ohrožený 2x 2x
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) Téměř ohrožený 2x 2x
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) Není ohrožený 2x 2x
Micaria nivosa L. Koch, 1866 Ohrožený 2x 2x
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 2x 2x
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený 2x 2x
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 2x 2x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 4x 4x
Acartauchenius scurrilis (O. P.-Cambridge, 1873) Ohrožený 2x 2x
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) Není ohrožený 1x 1x
Agyneta cauta (O. P.-Cambridge, 1903) Téměř ohrožený 2x 2x
Agyneta innotabilis (O. P.-Cambridge, 1863) Ohrožený 1x 1x
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený 2x 2x
Agyneta subtilis (O. P.-Cambridge, 1863) Ohrožený 2x 2x
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Bathyphantes setiger F. O. P.-Cambridge, 1894 Silně ohrožený 2x 2x
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) Není ohrožený 2x 2x
Centromerus brevipalpus (Menge, 1866) Téměř ohrožený 2x 2x
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) Ohrožený 2x 2x 4x
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) Není ohrožený 2x 2x 4x
Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Gongylidium rufipes (Linné, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) Téměř ohrožený 2x 2x
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) Téměř ohrožený 1x 1x
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 Téměř ohrožený 2x 2x
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 1x 1x
Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 1x 1x
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 Ohrožený 2x 2x 4x
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) Téměř ohrožený 1x 1x
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Saloca diceros (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Tallusia experta (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Trichopterna cito (O. P.-Cambridge, 1873) Ohrožený 4x 4x
Typhochrestus digitatus (O. P.-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 2x 2x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 1x 3x
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 2x 2x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožený 2x 2x
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 1x 3x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Marpissa radiata (Grube, 1859) Ohrožený 2x 2x
Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Sittiflor floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 1x 3x
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 2x 2x
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 1x 3x
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 1x 3x
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 1x 1x
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 2x 1x 3x
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (17 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 2 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) 1 1 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 1 2 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Sittiflor floricola (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 2 2 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1 použitých nálezů)
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019