Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Bathyphantes setiger F. O. Pickard-Cambridge, 1894 Silně ohrožený 10× 21×

Bathyphantes setiger F. O. Pickard-Cambridge, 1894

České jménoplachetnatka rybniční
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy21 nálezů, 18 kvadrátů
První nález 1935, F. Miller, Miller 1937
Poslední nález 2008
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblast(Meso)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška250-1300

Literatura

 © Oto Zimmermann
Tato diplomová práce se zabývá araneofaunou Národní přírodní památky Bublák a niva Plesné. Byl proveden inventarizační průzkum pavouků tohoto území. Sběr jedinců proběhl pomocí zemních pastí, smykem a prosevem v termínu od 20. dubna do 15. října 2020. Celkem bylo zaznamenáno 110 druhů pavouků náležících do 19 čeledí. Mezi nejzajímavější zjištěné taxony řadíme nálezy: skákavka mravencovitá (Leptorchestes berolinensis), slíďák mokřinný (Pardosa paludicola), slíďák rašeliništní (Piratula uliginosa), plachetnatka rybniční (Bathyphantes setiger) a pavučenka dvoubarvá (Tmeticus affinis). Zjištěné výsledky přispějí k doplnění údajů do čtverců faunistického mapování živočichů a společně s entomologickými průzkumy přispějí k nastavení vhodného managementu lokality.

 © Oto Zimmermann
Tato práce se věnuje arachnofauně kaolinových oprámů, kde v minulosti probíhala těžba kaolinu. Po ukončení těžebních pracích byl ve zmíněných jámách ukládán odpad z nedaleké továrny. Tyto antropogenní činnosti samozřejmě výrazně ovlivnily dnešní podobu tohoto území. Navzdory chemickému zatížení nabízí tento biotop vhodné životní podmínky pro bezobratlé živočichy. Sběr pavouků se uskutečnil za použití zemních pastí a byl doplněn individuálním sběrem. Inventarizační výzkum probíhal ve dvou sezónách, od 26. 4 2019 do 19.10 2019 a od 19.3. 2020 do 16.10. 2020. Sledované území bylo rozděleno na těsné (12 stanovišť) a širší (12 stanovišť) okolí 4 oprámů. Druhů bylo zaznamenáno celkem 148 a to ve 25 čeledích. Mezi významné nálezy spadající do kategorie VU (ohrožený) patří pavučenka Silometopus elegans, skálovka Gnaphosa lugubris, slíďáci Pardosa paludicola, Piratula knorri a Hygrolycosa rubrofasciata. Do kategorie EN (silně ohrožené) je zařazena plachetnatka Bathyphantes setiger, slíďák Alopecosa schmidti a skálovka Micaria dives.

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (21 použitých nálezů)
Bathyphantes setiger F. O. Pickard-Cambridge, 1894 ENSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno06013
Sklepávání0101
Zemní past4105
Individuální sběr2002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (21 použitých nálezů)
Bathyphantes setiger F. O. Pickard-Cambridge, 1894 ENSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno15013
Močály3205
Výsadby jehličnanů1001
Rašeliniště1001
Břehy tekoucích vod0101
 SamciSamiceMláďataNálezy