Kvadráty: 5755
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 3x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 5x 5x
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Není ohrožený 5x 5x
Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 3x 3x
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený 3x 3x
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 10x 10x
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) Téměř ohrožený 8x 8x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dictyna arundinacea (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 4x 4x
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 6x 6x
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 8x 8x
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 3x 3x
Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený 4x 4x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 4x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Bathyphantes setiger F. O. P.-Cambridge, 1894 Silně ohrožený 1x 1x
Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Stemonyphantes lineatus (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) Ohrožený 2x 2x
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený 7x 7x
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 8x 8x
Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 8x 8x
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený 6x 6x
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 5x 5x
Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 5x 5x
Pardosa palustris (Linné, 1758) Není ohrožený 6x 6x
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 8x 8x
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 Není ohrožený 2x 2x
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 6x 6x
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 7x 7x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ero aphana (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 3x 3x
Oxyopidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) Téměř ohrožený 3x 3x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 3x 3x
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 7x 7x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 1x 3x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 3x
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 9x 9x
Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 4x 4x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený 4x 4x
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 3x
Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 4x 4x
Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený 3x 3x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 1x 1x
Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Ohrožený 4x 4x
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 6x 6x
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený 3x 3x
Xysticus striatipes L. Koch, 1870 Ohrožený 3x 3x
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 3x 3x
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (76 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 7 15 0 3
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 4 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 25 6 0 3
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 6 7 0 3
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 0 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linné, 1758) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 15 0 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 7 5 0 3
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 45 2 0 3
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 255 39 0 3
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 30 6 0 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 8 1 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 16 3 0 3
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 2 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 2 0 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 2 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 4 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 12 0 0 3
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 2 3
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 8 19 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 2 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 17 9 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 2 1 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 2 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 1 8 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 1 0 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 3 2 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 3 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 5 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linné, 1758) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (77 použitých nálezů)
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 5 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 101 0 2
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 7 15 0 3
Dictyna arundinacea (Linné, 1758) 0 1 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 4 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 25 6 0 3
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 6 7 0 3
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 0 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linné, 1758) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 15 0 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 7 5 0 3
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 46 2 0 4
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 255 39 0 3
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 30 6 0 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 8 1 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 16 3 0 3
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 2 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 2 0 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 2 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 4 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 12 0 0 3
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 2 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 17 9 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 2 1 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 2 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 1 8 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 3 2 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 3 0 1
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 8 19 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 2 0 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019