Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený 21× 24×

Entelecara flavipes (Blackwall, 1834)

České jménopavučenka žlutonohá
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy24 nálezů, 16 kvadrátů
První nález 1971, P. Bílek, Bílek 1975, 1978
Poslední nález 2017 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníEuropean - eM
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskyturare
Nadm. výška200-500

Literatura

 © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (24 použitých nálezů)
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk3806
Individuální sběr2303
Neurčeno118011
Zemní past1202
Sklepávání4902
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (24 použitých nálezů)
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Kamenité suti nižších poloh1101
Slaniska1001
Neurčeno01508
Suché křoviny1203
Mokré louky0502
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
Úhory1201
Suché louky1001
Mezofilní louky0402
Xerotermní travinobylinná společenstva0201
Porosty borůvek1001
Výsadby listnáčů0401
Lesní okraje4501
 SamciSamiceMláďataNálezy