Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) Almost threatened 21x 3x 24x

Entelecara flavipes (Blackwall, 1834)

Czech namepavučenka žlutonohá
Threat levelAlmost threatened
Records24 nálezů, 16 kvadrátů
First record 1971, P. Bílek, Bílek 1975, 1978
Last record 2017 , Antonín Roušar
Distribution areaEuropean - eM
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskyturare
Altitude200-400

Bibliography

© Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (13 used records)
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk3806
Individuální sběr2303
Zemní past1202
Sklepávání4902
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (16 used records)
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
travnaté stepi1101
Slaniska1001
Floristicky pestré křoviny1203
Vlhké louky0502
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
Luční úhory1201
Xerotermy na jiných podkladech1001
Mezofilní louky0402
Xerotermní travinobylinná společenstva0201
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou1001
Kultury listnáčů0401
Lesní okraje4501
 MalesFemalesJuvenilesRecords