Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) Almost threatened 33x 3x 36x

Entelecara flavipes (Blackwall, 1834)

Czech namepavučenka žlutonohá
Threat levelAlmost threatened
Records36 nálezů, 16 kvadrátů
First record 1971, P. Bílek, Bílek 1975, 1978
Last record 2017 , Antonín Roušar
Distribution areaEuropean - eM
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskyturare
Altitude200-400

Bibliography

© Ota Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.Statistics

By month


By altitude


By collecting method (13 used records)
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk2706
Individuální sběr2303
Sklepávání61204
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (16 used records)
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
travnaté stepi2102
mokré louky1503
suché křoviny1203
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
úhory1201
mezofilní louky0402
horská vřesoviště1001
Xerotermní travinobylinná společenstva0201
Kultury listnáčů0401
Lesní okraje4501
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020