Kvadráty: 5863
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 3x 3x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Amaurobius jugorum Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 Ohrožený 2x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 4x 4x
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 1x 1x 2x
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený 4x 4x
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 4x 4x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený 2x 2x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dysdera cechica Dysdera cechica Řezáč, 2018 Není ohrožený 2x 2x
Dysdera erythrina Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Harpactea hombergi Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 3x 3x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 3x
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 3x 3x
Micaria nivosa Micaria nivosa L. Koch, 1866 Ohrožený 2x 2x
Zelotes clivicola Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Není ohrožený 2x 2x
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený 2x 2x
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 2x 2x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 3x 3x
Hahnia helveola Hahnia helveola Simon, 1875 Téměř ohrožený 2x 2x
Hahnia nava Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený 3x 3x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený 1x 1x
Allomengea scopigera Allomengea scopigera (Grube, 1859) Není ohrožený 1x 1x
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Centromerita bicolor Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Centromerus incilium Centromerus incilium (L. Koch, 1881) Ohrožený 2x 2x
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 3x 3x
Ceratinella brevipes Ceratinella brevipes (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Ceratinella scabrosa Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 4x
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Entelecara congenera Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) Není ohrožený 3x 3x
Entelecara flavipes Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený 2x 2x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 5x 5x
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Erigone jaegeri Erigone jaegeri Baehr, 1984 Kriticky ohrožený 1x 1x
Floronia bucculenta Floronia bucculenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Gnathonarium dentatum Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Helophora insignis Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 3x 3x
Hylyphantes graminicola Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) Téměř ohrožený 1x 1x
Lepthyphantes minutus Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 5x 5x
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 4x 4x
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 5x 5x
Neriene emphana Neriene emphana (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 2x 2x
Palliduphantes alutacius Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený 2x 2x
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Porrhomma microps Porrhomma microps (Roewer, 1931) Není ohrožený 1x 1x
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 3x 3x
Tapinocyba insecta Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený 3x 3x
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 4x 4x
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 4x 4x
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Troxochrus scabriculus Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) Není ohrožený 3x 3x
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria furcillata Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený 2x 2x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 3x 3x
Agroeca cuprea Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený 4x 4x
Apostenus fuscus Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený 4x 4x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa aculeata Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený 2x 2x
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 5x 5x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Pardosa monticola Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 3x 3x
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 3x 3x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 4x 4x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 2x 2x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora silvestris Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený 3x 3x
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 3x 3x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus albidus Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený 2x 2x
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Philodromus rufus Philodromus rufus Walckenaer, 1826 Silně ohrožený 1x 1x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 3x 3x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 5x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený 2x 2x
Pseudeuophrys erratica Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) Není ohrožený 1x 1x
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 2x 2x
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 5x
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 3x 3x
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 4x 4x
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 3x 3x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Anelosimus vittatus Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 3x 3x
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 8x 8x
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Episinus angulatus Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 1x 1x
Paidiscura pallens Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený 1x 1x
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 2x 2x
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 7x 7x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Bassaniodes robustus Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) Ohrožený 2x 2x
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 2x 2x
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený 2x 2x
Ozyptila claveata Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený 2x 2x
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 3x 3x
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus erraticus Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (334 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 2
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 0 2
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 0 0 1
Dysdera cechica Řezáč, 2018 0 0 0 2
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Micaria nivosa L. Koch, 1866 0 0 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 1
Hahnia helveola Simon, 1875 0 0 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 0 0 1
Allomengea scopigera (Grube, 1859) 0 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 2
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 0 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 0 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 0 0 0 2
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 0 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 0 0 2
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 0 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 0 0 2
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 2
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 0 0 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 0 1
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 0 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 1
Hahnia helveola Simon, 1875 0 0 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 0 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 0 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) 0 0 0 2
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 0 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 0 0 1
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Philodromus rufus Walckenaer, 1826 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 0 1
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Micaria nivosa L. Koch, 1866 0 1 0 1
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Erigone jaegeri Baehr, 1984 1 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 2 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 5 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 1 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 3 4 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 10 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 3 1 0 2
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 2 2 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 3 0 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 2 1 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 4 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 3 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 0 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 0 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 0 0 2
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 0 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 0 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 0 2
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 2 0 0 2
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (334 použitých nálezů)
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 2
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 0 2
Dysdera cechica Řezáč, 2018 0 0 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Micaria nivosa L. Koch, 1866 0 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 1
Hahnia helveola Simon, 1875 0 0 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 0 0 1
Allomengea scopigera (Grube, 1859) 0 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 0 0 2
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 3
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 0 0 3
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 0 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 0 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 2
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 0 0 2
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 0 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 0 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 4
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 0 0 3
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 6
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 0 0 2
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 0 5
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 0 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 1
Hahnia helveola Simon, 1875 0 0 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 0 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 0 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) 0 0 0 2
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 0 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 0 0 1
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Philodromus rufus Walckenaer, 1826 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 0 1
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 1
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 0 0 1
Dysdera cechica Řezáč, 2018 0 0 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 0 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 0 0 0 1
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 0 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 0 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Micaria nivosa L. Koch, 1866 0 1 0 1
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Erigone jaegeri Baehr, 1984 1 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 2 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 5 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 1 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 3 4 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 10 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 3 1 0 2
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 2 2 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 3 0 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 2 1 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 4 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 3 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 0 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy