Nálezy podle období
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus rufus Walckenaer, 1826 Silně ohrožený

Philodromus rufus Walckenaer, 1826

České jménolistovník rezavý
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy8 nálezů, 8 kvadrátů
První nález 1992, V. Růžička, Růžička et al. 1996
Poslední nález 2020 , Eva Líznarová
Areál rozšířeníHolarctic, Af.
Fytogeografická oblastThermo
Původnost stanovišťclimax, disturbed
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery rare
Nadm. výška150-550

Literatura

 © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (8 použitých nálezů)
Philodromus rufus Walckenaer, 1826 ENSamciSamiceMláďataNálezy
Sklepávání1302
Neurčeno0105
Individuální sběr0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (8 použitých nálezů)
Philodromus rufus Walckenaer, 1826 ENSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno1306
Ovocné sady s luční vegetací0101
Suché louky0101
 SamciSamiceMláďataNálezy