Records by time
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus rufus Walckenaer, 1826 Strongly endangered 6x 2x 8x

Philodromus rufus Walckenaer, 1826

Czech namelistovník rezavý
Threat levelStrongly endangered
Records8 nálezů, 8 kvadrátů
First record 1992, V. Růžička, Růžička et al. 1996
Last record 2020 , Eva Líznarová
Distribution areaHolarctic, Af.
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax, disturbed
Humiditydry, semi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery rare
Altitude200-500

Bibliography

© Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.Statistics

By month


By altitude


By collecting method (3 used records)
Philodromus rufus Walckenaer, 1826 ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Sklepávání1302
Individuální sběr0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (2 used records)
Philodromus rufus Walckenaer, 1826 ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Ovocné sady0101
Xerotermy na jiných podkladech0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020