Kvadráty: 5550
  Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 16x 16x
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený 40x 40x
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) Ohrožený 6x 6x
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 2x 2x
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 14x 14x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený 12x 12x
Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 2x 2x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený 8x 8x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 2x 2x
Micaria subopaca Westring, 1861 Ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 4x 4x
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) Téměř ohrožený 2x 2x
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený 18x 18x
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 26x 26x
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 26x 26x
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) Ohrožený 2x 2x
Philodromus rufus Walckenaer, 1826 Silně ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 6x 6x
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 4x 4x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 8x 8x
Enoplognatha latimana (Hippa & Oksala, 1982) Není ohrožený 2x 2x
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) Ohrožený 2x 2x
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) Není ohrožený 2x 2x
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 28x 28x
Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) Ohrožený 2x 2x
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Není ohrožený 4x 4x
Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený 6x 6x
Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 40x 40x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený 66x 66x
Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 10x 10x
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený 2x 2x
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (195 použitých nálezů)
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 4 5 0 8
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 14 18 0 20
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 2 1 0 3
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 8 1 0 7
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 4 2 0 6
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 6 0 4
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 1 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 3 8 0 9
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 7 12 0 13
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 9 13 0 13
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus rufus Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 1 2 0 3
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 1 3 0 4
Enoplognatha latimana (Hippa & Oksala, 1982) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 3 0 3
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 13 8 0 14
Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 1 1 0 2
Theridion pinastri L. Koch, 1872 3 0 0 3
Theridion varians Hahn, 1833 15 18 0 20
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 37 28 0 32
Misumena vatia (Clerck, 1757) 3 2 0 5
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
paSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (195 použitých nálezů)
A121100SamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 4 5 0 8
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 14 18 0 20
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 2 1 0 3
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 8 1 0 7
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 4 2 0 6
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 6 0 4
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 1 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 3 8 0 9
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 7 12 0 13
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 9 13 0 13
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus rufus Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 1 2 0 3
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 1 3 0 4
Enoplognatha latimana (Hippa & Oksala, 1982) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 3 0 3
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 13 8 0 14
Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 1 1 0 2
Theridion pinastri L. Koch, 1872 3 0 0 3
Theridion varians Hahn, 1833 15 18 0 20
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 38 28 0 33
Misumena vatia (Clerck, 1757) 3 2 0 5
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019