Kvadráty: 5550
  Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 8x 8x
Araniella opisthographa Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený 20x 20x
Gibbaranea gibbosa Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) Ohrožený 3x 3x
Larinioides patagiatus Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 7x 7x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený 4x 4x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 1x 1x
Micaria subopaca Micaria subopaca Westring, 1861 Ohrožený 1x 1x
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Hylyphantes graminicola Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) Téměř ohrožený 1x 1x
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus albidus Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený 9x 9x
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 13x 13x
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 13x 13x
Philodromus margaritatus Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Philodromus rufus Philodromus rufus Walckenaer, 1826 Silně ohrožený 1x 1x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Pseudicius encarpatus Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 3x 3x
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Anelosimus vittatus Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 4x 4x
Enoplognatha latimana Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 Není ohrožený 1x 1x
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Heterotheridion nigrovariegatum Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) Ohrožený 1x 1x
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 1x 1x
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 14x 14x
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Sardinidion blackwalli Sardinidion blackwalli (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Simitidion simile Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) Ohrožený 1x 1x
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Theridion mystaceum Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Není ohrožený 2x 2x
Theridion pinastri Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený 3x 3x
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 20x 20x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ebrechtella tricuspidata Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený 34x 34x
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 5x
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus lanio Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený 1x 1x
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 1x 1x

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (201 použitých nálezů)
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 4 5 0 8
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 14 18 0 20
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 2 1 0 3
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 8 1 0 7
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 4 2 0 6
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 6 0 4
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 1 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 3 8 0 9
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 7 12 0 13
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 9 13 0 13
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus rufus Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 1 2 0 3
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 1 3 0 4
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 3 0 3
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 13 8 0 14
Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 1 1 0 2
Theridion pinastri L. Koch, 1872 3 0 0 3
Theridion varians Hahn, 1833 15 18 0 20
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 37 28 0 32
Misumena vatia (Clerck, 1757) 3 2 0 5
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 0 0 0 1
Sardinidion blackwalli (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 1 4 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 1 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (202 použitých nálezů)
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 4 5 0 8
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 14 18 0 20
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 2 1 0 3
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 8 1 0 7
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 4 2 0 6
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 6 0 4
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 1 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 3 8 0 9
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 7 12 0 13
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 9 13 0 13
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus rufus Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 1 2 0 3
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 1 3 0 4
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 3 0 3
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 13 8 0 14
Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 1 1 0 2
Theridion pinastri L. Koch, 1872 3 0 0 3
Theridion varians Hahn, 1833 15 18 0 20
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 39 28 0 34
Misumena vatia (Clerck, 1757) 3 2 0 5
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)SamciSamiceMláďataNálezy
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 1 4 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 1 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
ZahradySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Sardinidion blackwalli (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy