Kvadráty: 5550
  Nálezy podle období  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Araniella opisthographa Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený 20× 20×
Gibbaranea gibbosa Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Larinioides patagiatus Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dysdera erythrina Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený
Micaria subopaca Micaria subopaca Westring, 1861 Ohrožený
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Hylyphantes graminicola Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) Téměř ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus albidus Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 13× 13×
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 13× 13×
Philodromus margaritatus Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) Ohrožený
Philodromus rufus Philodromus rufus Walckenaer, 1826 Silně ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pseudicius encarpatus Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anelosimus vittatus Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Enoplognatha latimana Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 Není ohrožený
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heterotheridion nigrovariegatum Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) Ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 14× 14×
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Sardinidion blackwalli Sardinidion blackwalli (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Simitidion simile Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) Ohrožený
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Theridion mystaceum Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridion pinastri Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 20× 20×
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ebrechtella tricuspidata Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený 34× 34×
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus lanio Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený

Fotografie

Sardinidion blackwalli

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (211 použitých nálezů)
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 4 5 0 8
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 14 18 0 20
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 2 1 0 3
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 8 1 0 7
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 4 2 0 6
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 6 0 4
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 1 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 3 8 0 9
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 7 12 0 13
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 9 13 0 13
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus rufus Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 1 2 0 3
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 1 3 0 4
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 3 0 3
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 13 8 0 14
Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 1 1 0 2
Theridion pinastri L. Koch, 1872 3 0 0 3
Theridion varians Hahn, 1833 15 18 0 20
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 37 28 0 32
Misumena vatia (Clerck, 1757) 3 2 0 5
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 3 8 0 3
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 4 0 3
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 8 2 0 4
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 0 0 0 1
Sardinidion blackwalli (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (212 použitých nálezů)
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 4 5 0 8
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 14 18 0 20
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 2 1 0 3
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 8 1 0 7
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 4 2 0 6
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 6 0 4
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 1 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 3 8 0 9
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 7 12 0 13
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 9 13 0 13
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus rufus Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 1 2 0 3
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 1 3 0 4
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 3 0 3
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 13 8 0 14
Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 1 1 0 2
Theridion pinastri L. Koch, 1872 3 0 0 3
Theridion varians Hahn, 1833 15 18 0 20
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 39 28 0 34
Misumena vatia (Clerck, 1757) 3 2 0 5
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)SamciSamiceMláďataNálezy
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 3 8 0 3
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 4 0 3
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 8 2 0 4
ZahradySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Sardinidion blackwalli (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy