Nálezy podle období  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 26× 22× 49×

Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802)

České jménoskákavka podkorní
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy49 nálezů, 32 kvadrátů
První nález 1936, F. Miller, Kůrka 2001
Poslední nález 2024 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníEuropean - ME (Az., Kz.
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Tree trunks (Preference: Vysoká)
Kmeny stromů. Kůra kmenů a silných stromových větví, prostory pod kůrou, dutiny stromů.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška150-400

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (49 použitých nálezů)
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Sklepávání4517
Individuální sběr3322123
Neurčeno55011
Fotografie1001
Smyk0303
Pozorování0201
Zemní past0101
Eklektor1001
Prosev0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (49 použitých nálezů)
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Louky1001
Lesostepní doubravy1001
Vřesoviště nižších poloh1001
Neurčeno714015
Interiéry budov1001
Suché křoviny2504
Dubohabřiny0101
Lužní lesy nížin1102
Xerotermní travinobylinná společenstva2302
Zahrady1101
Vinice0201
Skalní stepi na jiných horninách0101
Jeskyně0011
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Výsadby listnáčů0101
Písčiny1101
Ovocné sady s luční vegetací3306
Ostatní pole21405
Porosty borůvek1001
Okraje silnic1101
Suché doubravy0011
 SamciSamiceMláďataNálezy