Kvadráty: 5661
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Eratigena atrica Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius ferox Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pseudicius encarpatus Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Talavera aperta Talavera aperta (Miller, 1971) Téměř ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Paidiscura pallens Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Synema globosum Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
Xysticus lanio Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (49 použitých nálezů)
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 0 1 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 2 2 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 1 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 2 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 1 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 2 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) 8 2 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 1 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Talavera aperta (Miller, 1971) 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 7 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 2 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (49 použitých nálezů)
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 0 1 1
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 2 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 1 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 2 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 1 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 7 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 2 0 1
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) 8 2 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 1 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 1 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Talavera aperta (Miller, 1971) 1 0 0 1
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 2 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 2 2 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy