Kvadráty: 5661
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Eratigena atrica Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený 1x 1x
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 1x 1x
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Amaurobius ferox Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 1x 1x
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený 1x 1x
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Pseudicius encarpatus Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Talavera aperta Talavera aperta (Miller, 1971) Téměř ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 1x 1x
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 1x 1x
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Synema globosum Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený 1x 1x
Xysticus lanio Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (36 použitých nálezů)
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 0 1 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 2 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 1 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 2 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) 8 2 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 1 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Talavera aperta (Miller, 1971) 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 7 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 2 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 2 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (36 použitých nálezů)
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 0 1 1
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 2 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 1 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 2 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 7 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 2 0 1
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) 8 2 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 1 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Talavera aperta (Miller, 1971) 1 0 0 1
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 2 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 2 2 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy