Nálezy podle období
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 22x 24x 690x 46x 782x

Diaea dorsata (Fabricius, 1777)

České jménoběžník zelený
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy782 nálezů, 169 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2016 , Radek Šich
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-600-900

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (324 použitých nálezů)
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk836380106
Fotografie0101
Individuální sběr19247364
Nárazová past2002
Sklepávání195025388
?1405
Zemní past954141
Prosev1167
Eklektor0123
sf13237
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (281 použitých nálezů)
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) ESSamciSamiceMláďataNálezy
výsadby listnáčů1001
Parky0101
lužní lesy nížin1063
výsadby jehličnanů183023
bučiny nižších poloh3041115
kamenité suti nižších poloh1223
Xerotermní travinobylinná společenstva5176
Močály39812
travnaté stepi7215
kamenolomy0122
Lesní okraje861416
mokré louky591420
reliktní bory na skalách184013
ostřicové porosty stojatých vod1063
dubohabřiny795124
bažinné olšiny2101815
horské bučiny0302
Stojaté a pomalu tekoucí vody0202
Louky1071211
suťové a roklinové lesy019810
Kultury listnáčů91656
Lesy vyšších poloh a strmých svahů142410
suché křoviny0102
Louky a pastviny1201
Lesy842127
bylinné porosty břehů0314
pastviny0112
haldy a výsypky2204
údolní jasanoolšové luhy0272
pískovny0011
Přirozené lesy61386
podmáčené smrčiny0166
rašeliniště0062
osluněné skály nižších poloh00141
lesostepní doubravy1001
horská vřesoviště1023
paseky0022
Acidofilní bory0022
Lesní cesta0011
ruderály0001
Břehy tekoucích vod0112
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0202
21211100012
horské smrčiny0201
alpínské trávníky0101
skalní stepi na vápenci1001
interiéry budov0011
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020