Nálezy podle období
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 11× 12× 367× 88× 478×

Diaea dorsata (Fabricius, 1777)

České jménoběžník zelený
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy478 nálezů, 189 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-1250

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (478 použitých nálezů)
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk776892122
Individuální sběr182310173
Fotografie0203
Sklepávání163422587
Neurčeno303341122
Zemní past36296660
Nárazová past2002
Prosev2146
Eklektor0123
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (478 použitých nálezů)
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vlhké lesní lemy0101
Dubohabřiny2283
Lužní lesy nížin36249
Lesy952129
Podmáčené smrčiny0188
Suťové a roklinové lesy129914
Bylinné porosty břehů0568
Mokré louky691522
Horské smrčiny0223
Reliktní bory na skalách194616
Rašeliniště1074
Mezofilní louky2104
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1001
Suché lesní lemy1001
Neurčeno415259154
Výsadby listnáčů101657
Zahrady0001
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0101
Suché doubravy7105226
Bučiny nižších poloh3051116
Suché louky7216
Vlhké doubravy1001
Porosty borůvek1024
Výsadby jehličnanů183125
Kamenité suti nižších poloh1223
Xerotermní travinobylinná společenstva5176
Močály39812
Kamenolomy0122
Lesní okraje861416
Ostřicové porosty stojatých vod2064
Mokřadní olšiny2101815
Horské bučiny0302
Louky1071211
Stojaté a pomalu tekoucí vody0202
Lesy vyšších poloh a strmých svahů142410
Suché křoviny0102
Louky a pastviny1201
Pastviny0112
Haldy a výsypky2204
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0011
Přirozené lesy61386
Stinné skály nižších poloh00141
Lesostepní doubravy1001
Paseky0022
Acidofilní bory0022
Lesní cesta0011
Ruderály0001
Břehy tekoucích vod0112
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0202
alpínské trávníky0101
Skalní stepi na vápenci1001
Interiéry budov0011
 SamciSamiceMláďataNálezy