Kvadráty: 7049
  Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený 2x 2x
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený 1x 1x
Larinioides cornutus Larinioides cornutus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Nuctenea silvicultrix Nuctenea silvicultrix (C. L. Koch, 1835) Silně ohrožený 5x 5x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aphileta misera Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) Ohrožený 1x 1x
Entelecara congenera Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) Není ohrožený 2x 2x
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Mansuphantes mansuetus Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený 1x 1x
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Neriene peltata Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Nusoncus nasutus Nusoncus nasutus (Schenkel, 1925) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 1x 1x
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa sordidata Pardosa sordidata (Thorell, 1875) Silně ohrožený 1x 1x
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený 1x 1x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora nemoralis Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus emarginatus Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) Téměř ohrožený 2x 2x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 1x 1x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dolomedes fimbriatus Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožený 3x 3x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pseudeuophrys erratica Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) Není ohrožený 1x 1x
Synageles venator Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Episinus angulatus Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 1x 1x
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (55 použitých nálezů)
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 1 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 1 1
Nuctenea silvicultrix (C. L. Koch, 1835) 0 0 2 2
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 2 0 2
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 0 3 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 1 1
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 0 5 2
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 6 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 5 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 5 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 2 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 1 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea silvicultrix (C. L. Koch, 1835) 0 0 1 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 2 0 1
Nusoncus nasutus (Schenkel, 1925) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 1 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 5 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 1 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 1 0 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 1 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) 0 1 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 2 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 2 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 2 0 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 1 1 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 0 1 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 0 3 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 3 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 1 1
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) 0 2 2 2
Nuctenea silvicultrix (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea silvicultrix (C. L. Koch, 1835) 0 1 1 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (55 použitých nálezů)
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 4 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 1 2
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 2 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 1 1
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) 0 2 2 2
Nuctenea silvicultrix (C. L. Koch, 1835) 1 0 3 4
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) 0 1 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 2 0 2
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 2 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 0 3 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 2 0 1
Nusoncus nasutus (Schenkel, 1925) 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 2 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 2 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 1 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 1 1 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 1 1 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 5 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 0 1 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 0 5 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 1 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 1 0 7 3
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 1 0 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 5 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 0 3 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 5 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 2 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 1 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea silvicultrix (C. L. Koch, 1835) 0 1 1 1
 SamciSamiceMláďataNálezy