Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený 11x 1007x 12x 1030x

Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875)

České jménoplachetnatka pentlicová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1030 nálezů, 96 kvadrátů
První nález 1933, F. Miller, Miller 1934a
Poslední nález 2006 , Robert Tropek
Areál rozšířeníEuropean - Me.
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-700

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (505 použitých nálezů)
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past6453280367
Smyk1103
Individuální sběr1731035
Prosev626022
Eklektor3378270
Sklepávání2606
?1202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (473 použitých nálezů)
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesní okraje6609
rašeliniště3608
Lesy1342090182
travnaté stepi5407
bučiny nižších poloh57010
rašelinné bory0506
Močály1102
dubohabřiny2218023
paseky3608
horská vřesoviště119012
reliktní bory na skalách4504
výsadby jehličnanů6149268
pastviny0502
lesostepní doubravy2622023
kamenité suti nižších poloh112011
Xerotermní travinobylinná společenstva2204
Louky a pastviny0101
osluněné skály nižších poloh247013
Lesy vyšších poloh a strmých svahů8404
mokré louky3003
Kultury listnáčů2103
podmáčené smrčiny2104
kamenolomy0101
bažinné olšiny2002
Acidofilní bory25660027
Přirozené lesy2610018
ovocné sady bez bylinné vegetace53103
suché křoviny2102
ruderály0303
luční ostřicové mokřady3103
suťové a roklinové lesy1001
Polní biotopy2101
horské bučiny0101
úhory1001
alpínské trávníky1001
Louky0001
Břehy tekoucích vod1101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019