Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený 527× 19× 552×

Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875)

České jménoplachetnatka pentlicová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy552 nálezů, 98 kvadrátů
První nález 1933, F. Miller, Miller 1934a
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - Me.
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-1300

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (552 použitých nálezů)
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev1425024
Zemní past6403210365
Smyk3709
Neurčeno2221045
Individuální sběr2127034
Eklektor3380271
Sklepávání11004
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (552 použitých nálezů)
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesy1352100183
Suťové a roklinové lesy3003
Mokré louky5004
Reliktní bory na skalách8706
Neurčeno4438073
Lesní okraje6609
Rašeliniště3608
Suché louky5407
Bučiny nižších poloh57010
Rašelinné bory0506
Močály1102
Dubohabřiny3203
Paseky3608
Porosty borůvek119012
Suché doubravy1916020
Výsadby jehličnanů6149268
Pastviny0502
Lesostepní doubravy2622023
Kamenité suti nižších poloh112011
Xerotermní travinobylinná společenstva2204
Louky a pastviny0101
Stinné skály nižších poloh247013
Lesy vyšších poloh a strmých svahů8404
Výsadby listnáčů2103
Horské smrčiny2003
Podmáčené smrčiny0101
Kamenolomy0101
Acidofilní bory25660027
Mokřadní olšiny2002
Přirozené lesy2610018
Ovocné sady s luční vegetací53103
Suché křoviny2102
Ruderály0303
Luční ostřicové mokřady3103
Polní biotopy2101
Horské bučiny0101
Úhory1001
alpínské trávníky1001
Louky0001
Břehy tekoucích vod1101
 SamciSamiceMláďataNálezy