Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený 6x 527x 14x 547x

Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875)

České jménoplachetnatka pentlicová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy547 nálezů, 96 kvadrátů
První nález 1933, F. Miller, Miller 1934a
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - Me.
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-700

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (502 použitých nálezů)
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev623019
Zemní past6403210365
Smyk3709
Individuální sběr2127034
Eklektor3380271
Sklepávání11004
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (474 použitých nálezů)
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesy1352100183
Lesní okraje6609
Přechodová rašeliniště0202
Xerotermy na jiných podkladech5407
Květnaté bučiny1203
Rašelinné březiny a bory0506
Močály1102
Rašeliniště a slatiniště2203
Skupiny stromů, remízky < 1 ha3203
Lesní paseky3608
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou119012
Reliktní bory na skalních podkladech4504
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1916020
Smrkové monokultury1817024
Kultury jehličnanů187016
Pastviny0502
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy2622023
Kamenité sutě112011
Borové monokultury77012
Xerotermní travinobylinná společenstva2204
Louky a pastviny0101
Pískovcová skalní města247013
Lesy vyšších poloh a strmých svahů8404
Kulturní lesy1818216
Vlhké louky3003
Kultury listnáčů2103
Přirozené smrčiny (bory a březiny)2003
Podmáčené smrčiny0101
Acidofilní bukové bučiny4507
Kamenolom0101
Acidofilní bory25660027
Bažinné olšiny2002
Přirozené lesy2610018
Ovocné sady53103
Floristicky pestré křoviny1101
Ruderály0101
Slatiniště3103
Trnkové křoviny1001
Vrchoviště1203
Suťové a roklinové lesy1001
Polní biotopy2101
Horské buko-jedlové lesy0101
Urbánní biotopy0202
Luční úhory1001
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
Louky0001
Břehy tekoucích vod1101
 SamciSamiceMláďataNálezy