Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Not endangered 6x 527x 13x 546x

Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875)

Czech nameplachetnatka pentlicová
Threat levelNot endangered
Records546 nálezů, 96 kvadrátů
First record 1933, F. Miller, Miller 1934a
Last record 2006 , Robert Tropek
Distribution areaEuropean - Me.
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humiditydry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-500-700

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (501 used records)
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past6403210365
Smyk3709
Individuální sběr2127034
Prosev522018
Eklektor3380271
Sklepávání11004
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (473 used records)
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Lesní okraje6609
Přechodová rašeliniště0202
Lesy1342090182
Xerotermy na jiných podkladech5407
Květnaté bučiny1203
Rašelinné březiny a bory0506
Močály1102
Rašeliniště a slatiniště2203
Skupiny stromů, remízky < 1 ha3203
Lesní paseky3608
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou119012
Reliktní bory na skalních podkladech4504
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1916020
Smrkové monokultury1817024
Kultury jehličnanů187016
Pastviny0502
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy2622023
Kamenité sutě112011
Borové monokultury77012
Xerotermní travinobylinná společenstva2204
Louky a pastviny0101
Pískovcová skalní města247013
Lesy vyšších poloh a strmých svahů8404
Kulturní lesy1818216
Vlhké louky3003
Kultury listnáčů2103
Přirozené smrčiny (bory a březiny)2003
Podmáčené smrčiny0101
Acidofilní bukové bučiny4507
Kamenolom0101
Acidofilní bory25660027
Bažinné olšiny2002
Přirozené lesy2610018
Ovocné sady53103
Floristicky pestré křoviny1101
Ruderály0101
Slatiniště3103
Trnkové křoviny1001
Vrchoviště1203
Suťové a roklinové lesy1001
Polní biotopy2101
Horské buko-jedlové lesy0101
Urbánní biotopy0202
Luční úhory1001
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
Louky0001
Břehy tekoucích vod1101
 MalesFemalesJuvenilesRecords