Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Mansuphantes arciger (Kulczyński, 1882) Téměř ohrožený 1x 16x 2x 19x
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený 6x 527x 12x 545x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (518 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Mansuphantes arciger (Kulczyński, 1882) 15 7 0 11
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 640 321 0 365
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Mansuphantes arciger (Kulczyński, 1882) 1 0 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 33 80 2 71
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Mansuphantes arciger (Kulczyński, 1882) 1 4 0 2
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 21 27 0 34
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Mansuphantes arciger (Kulczyński, 1882) 0 3 0 3
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 5 22 0 18
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 3 7 0 9
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 10 0 4
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (488 použitých nálezů)
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 134 209 0 182
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 256 60 0 27
Smrkové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Mansuphantes arciger (Kulczyński, 1882) 1 1 0 2
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 18 17 0 24
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 26 22 0 23
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 19 16 0 20
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 26 10 0 18
Kulturní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 18 18 2 16
Pískovcová skalní městaSamciSamiceMláďataNálezy
Mansuphantes arciger (Kulczyński, 1882) 6 2 0 3
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 24 7 0 13
Kultury jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 18 7 0 16
Kamenité sutěSamciSamiceMláďataNálezy
Mansuphantes arciger (Kulczyński, 1882) 2 1 0 2
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 11 2 0 11
Borové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 7 7 0 12
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkouSamciSamiceMláďataNálezy
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 11 9 0 12
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Mansuphantes arciger (Kulczyński, 1882) 7 1 0 5
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 8 4 0 4
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 6 6 0 9
Lesní pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 3 6 0 8
Xerotermy na jiných podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 5 4 0 7
Acidofilní bukové bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 4 5 0 7
Rašelinné březiny a borySamciSamiceMláďataNálezy
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 5 0 6
Reliktní bory na skalních podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 4 5 0 4
Rašeliniště a slatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Mansuphantes arciger (Kulczyński, 1882) 0 4 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 2 2 0 3
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 2 2 0 4
Přirozené smrčiny (bory a březiny)SamciSamiceMláďataNálezy
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 2 0 0 3
VrchovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 2 0 3
SlatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 3 1 0 3
Ovocné sadySamciSamiceMláďataNálezy
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 53 1 0 3
Květnaté bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 2 0 3
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 2 1 0 3
Vlhké loukySamciSamiceMláďataNálezy
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 3 0 0 3
Skupiny stromů, remízky < 1 haSamciSamiceMláďataNálezy
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 3 2 0 3
Přechodová rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 2 0 2
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 5 0 2
Bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 2 0 0 2
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 1 0 2
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 2 0 2
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 2 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Subalpinské bylinné porosty a alpinské holeSamciSamiceMláďataNálezy
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Luční úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Horské buko-jedlové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Mansuphantes arciger (Kulczyński, 1882) 0 3 0 1
Skály subalpinského a alpinského pásmaSamciSamiceMláďataNálezy
Mansuphantes arciger (Kulczyński, 1882) 1 0 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Trnkové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Floristicky pestré křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 1 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
KamenolomSamciSamiceMláďataNálezy
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020