Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 28× 40×

Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841)

České jménoplachetnatka křížová
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy40 nálezů, 25 kvadrátů
První nález 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2020 , Martin Šafra
Areál rozšířeníHolarctic - eM
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Herb layer (Preference: Vysoká)
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška200-1100

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (40 použitých nálezů)
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Sklepávání0605
Smyk4103
Individuální sběr1304
Neurčeno06012
Prosev0101
Zemní past35010
Eklektor3205
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (40 použitých nálezů)
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Rašeliniště0101
Močály2202
Neurčeno05012
Kamenolomy0101
Kamenité suti nižších poloh0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1102
Rašelinné bory1001
Suché křoviny1001
Porosty borůvek0101
Lesy2305
Výsadby jehličnanů3306
Haldy a výsypky0002
Úhory0101
Podmáčené smrčiny0201
Stinné skály nižších poloh0101
Horské bučiny0201
Výsadby listnáčů1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky