Kvadráty: 6048 6566
  Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Trichoncyboides simoni (Lessert, 1904) Ohrožený

Trichoncyboides simoni (Lessert, 1904)

České jménopavučenka Simonova
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy5 nálezů, 2 kvadrátů
První nález 1975, Z. Mráček, Mráček 1978
Poslední nález 1998 , Petr Hůla
Areál rozšířeníEuropean - ME
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška500-550

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (5 použitých nálezů)
Trichoncyboides simoni (Lessert, 1904) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past2002
Eklektor9303
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (5 použitých nálezů)
Trichoncyboides simoni (Lessert, 1904) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Lesostepní doubravy2002
Výsadby jehličnanů9303
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky