Kvadráty: 5644 5447 5446 5646 6764 7166
  Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Prinerigone vagans (Audouin, 1826) Kriticky ohrožený

Prinerigone vagans (Audouin, 1826)

České jménopavučenka trnohřbetá
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy6 nálezů, 6 kvadrátů
První nález 1952, F. Miller, Miller 1971
Poslední nález 2022 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníOld World, Me. [Pan.]
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Nízká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť-
Stratum-
Osvětlení stanovišť-
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška200-450

Literatura

 © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Pavučenka dlouhovlasá po dlouhé době!; Významné nálezy pavouků od Nových Mlýnů aneb najde ten, kdo nehledá; Můžeme v terénu či z fotografií spolehlivě rozeznat středoevropské křižáky rodu Zygiella?; Fenomén rekultivací v povrchových dolech pod Krušnými horami a výskyt pavouků; Výskyt pavučenky Staveleya pusilla (Menge, 1869) také v severozápadních Čechách; Dovolená s pavouky; Poznámka k výskytu sekáče Nemastoma bidentatum sparsum (Gruber & Martens, 1968) v Ohřeckém údolí; Inventarizace 2021; Výzva k spolupráci na World Spider Trait databáze; Kutilky (Sphecidae) – specialisté na lov pavouků XI: Sceliphron, Trypoxylon, Pison a Miscopus; Lumci bez křídel; Byli jsme na arachnologické konferenci v německém Greifswaldu!; Pozdně letní exkurze na Mostecko; 119. seminář České arachnologické společnosti; Česká bibliografie; Nové knihy; Pokyny pro autory

The phenomenon of reclamation in surface mines under the Krušné Mountains and the occurrence of spiders. 157 species of spiders have been identified, of which 40 species are listed in the Red List of spiders

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; První nález Cortestina thaleri (Araneae: Oonopidae) v České republice; Theridion hannoniae (Araneae: Theridiidae) v České republice; Křižák vlnkovaný - další nový druh křižáka pro Českou republiku; Vzácní pavouci z exkurze Fluorescenční noci na jižní Moravu; Druhý nález pavučenky po téměř 40 letech; Revize materiálu Micaria pulicaria (Araneae: Gnaphosidae) ve sbírkách Národního muzea v Praze; Inventarizace 2019; Průzkum pavouků PR Mutenská obora; Kolik vajíček nosí slíďák rolní v kokonu v okolí Vyškova?; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků VII: archaické druhy; Stano Pekár letos oslavil 50iny!; Entomologicko-arachnologické exkurze pro veřejnost; Nový výbor a revizní komise České arachnologická společnosti; Česká bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 148 a 149; Pokyny pro autory

During a survey of a sandy littoral zone of Nechranická přehrada Dam on the Ohře River in October and November 2020, I collected 4 and 6 of Prinerigone vagans (Audouin, 1826). This is the fourth finding of the species in the Czech Republic. The species appeared here probably in relation with lowering of the water level of the dam.

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (6 použitých nálezů)
Prinerigone vagans (Audouin, 1826) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev1001
Individuální sběr2203
Neurčeno1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (6 použitých nálezů)
Prinerigone vagans (Audouin, 1826) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Bylinné porosty břehů1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody2203
Neurčeno1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky