Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Oedothorax agrestis Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený 155× 16× 175×
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 489× 191× 688×
Oedothorax fuscus Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 103× 117×
Oedothorax gibbifer Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) Ohrožený 15× 16×
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 492× 29× 524×
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 483× 26× 513×

Literatura

 © Oto Zimmermann
Agroecosystems are subject to regular disturbances that cause extinction or migration of much of their fauna, followed by recolonization from surrounding refuges. In small-sized aeronaut spiders, such recolonization is potentiated by their ability to rappel and balloon. These are complex behaviors that we hypothesized to be affected by neurotoxins, namely, neonicotinoids. We tested this hypothesis using two common farmland spider species, Oedothorax apicatus (Linyphiidae) and Phylloneta impressa (Theridiidae). The spiders were topically exposed by dorsal wet application or tarsal dry exposure to commercial neonicotinoid formulations Actara 25 WG, Biscaya 240 OD, Mospilan 20 SP and Confidor 200 OD at concentrations that are recommended for application in agriculture. Contact exposure to neonicotinoids suppressed the ability of spiders to produce the major ampullate fiber and anchor it to the substratum by piriform fibrils. Contact exposure to neonicotinoids also suppressed the ballooning behavior that was manifested by climbing to elevated places, adopting a tiptoe position and producing silk gossamer in the wind. Impaired ability of affected common farmland spiders to quickly recolonize disturbed agroecosystems by silk-mediated dispersal may explain their decline in multiple farmland ecosystems, in which neonicotinoids are applied.

 © Oto Zimmermann

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně přírodních rezervací Černý důl a Komáří vrch získané v rozmezí let 2016–2017. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Orlické hory. Na lokalitě PR Černý důl bylo zjištěno 76 druhů, z nichž 16 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Na lokalitě PR Komáří vrch bylo zjištěno 61 druhů, z nichž bioindikačně velmi významných je 13. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studovaných lokalit.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (2033 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 126 136 1 83
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 8806 7178 53 403
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 249 1584 2 76
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 8 2 0 3
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1083 538 14 278
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1325 1511 1 331
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 13 27 4 32
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 276 123 47 149
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 2 8 4 22
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 0 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 43 67 5 68
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 105 84 3 90
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 80 98 14 38
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 95 225 2 75
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 12 23 0 14
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 2 17 0 8
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 78 193 25 81
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 50 179 0 51
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 3 10 0 9
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 41 21 0 30
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 5 0 2
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 1 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 25 72 0 40
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 6 11 0 20
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 15 18 0 8
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 5 15 0 5
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 1 2 0 3
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 0 5 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 69 89 10 51
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 11 13 0 15
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 4 7 0 5
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 10 8 0 14
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 8 25 0 5
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 0 0 2
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 7 2 0 8
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 2 0 3
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 170 64 2 4
VysavačSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 3 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (2033 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 26 54 5 42
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 6437 3774 52 297
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 10 11 4 24
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 0 3 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 72 119 5 76
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 138 155 3 104
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 16 6 0 8
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 26 19 0 27
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 202 1554 2 38
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 245 222 18 119
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 266 530 0 84
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 19 18 0 15
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 4 1 0 3
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 6 8 0 7
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 269 207 4 84
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 22 9 0 14
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 63 67 0 40
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 17 86 0 18
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 16 26 0 10
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 0 8 0 3
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 5 7 0 9
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 50 118 0 40
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 11 12 0 11
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 5 3 0 3
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 5 6 0 5
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 374 152 23 45
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 71 123 0 30
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 9 6 0 4
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 332 240 0 32
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 4 1 0 5
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 703 306 2 46
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1936 2583 50 69
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 6 5 0 5
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 9 7 1 9
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 4 7 0 7
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 109 187 0 17
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 7 0 0 4
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 5 4 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 3 8 0 8
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 33 31 0 41
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 10 19 0 3
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 11 1 0 4
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 1 1 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 60 97 3 53
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 17 10 0 14
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 3 3 0 6
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 0 0 2
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 6 0 0 5
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 43 24 1 25
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 14 9 0 10
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 42 65 0 25
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 1 0 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 8 16 0 8
Ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 1 0 2
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 1 1 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 120 77 0 24
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 29 26 0 6
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 11 42 0 13
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 1 2 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 137 351 0 18
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 13 0 3
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 1 0 2
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 1 2 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 2 1 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 97 101 0 23
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 65 92 0 26
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 2 3 0 4
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 27 12 0 18
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 7 2 0 7
Štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 54 56 0 11
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 2 2 0 3
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 0 2 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 10 0 4
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 18 5 0 13
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 3 0 3
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 10 12 0 8
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 5 0 3
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 4 0 2
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 15 20 0 15
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 0 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 5 3 0 6
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 11 9 0 6
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 5 2 0 7
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 4 0 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 4 0 3
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 9 3 0 9
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 2 0 0 2
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 3 5 0 7
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 0 0 2
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 2 0 0 2
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 0 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 2 0 0 1
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 2 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 9 32 0 7
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 3 0 4
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 1 0 1
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 0 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 48 15 0 9
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 7 0 5
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 3 1 0 3
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 10 4 0 3
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 1 0 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 12 14 0 8
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Písčité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 14 15 14 4
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 9 23 0 4
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 3 2 0 3
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 65 26 0 5
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 3 0 3
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 14 297 0 7
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 2 0 4
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 3 11 0 3
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 2 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 1 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 2 4 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 2 0 2
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 4 1 0 4
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 2 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 2 3 0 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 9 11 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 2 2 0 3
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 6 1 0 5
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 2 0 2
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 2 1 0 3
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 3 2 0 1
Horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 3 6 0 3
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 3 0 5
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 2 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 0 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 3 2 0 4
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 5 0 0 3
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 0 1 0 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 1 0 3
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 1 0 1
Kukuřičná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 5 8 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 8 2 0 2
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 2 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 10 6 0 1
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 1 0 2
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 4 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 4 0 2
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 3 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 1 0 2
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 3 0 0 1
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 5 0 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 1 0 2
Rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 2
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 0 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 9 1 0 2
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 2 0 2
Bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Horské biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 4 0 0 1
Vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky