Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 3x 155x 11x 170x
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 2x 6x 489x 140x 637x
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 3x 3x 103x 7x 116x
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) Ohrožený 15x 15x
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 3x 492x 24x 519x
Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 4x 483x 19x 506x

Literatura

© Oto Zimmermann
Agroecosystems are subject to regular disturbances that cause extinction or migration of much of their fauna, followed by recolonization from surrounding refuges. In small-sized aeronaut spiders, such recolonization is potentiated by their ability to rappel and balloon. These are complex behaviors that we hypothesized to be affected by neurotoxins, namely, neonicotinoids. We tested this hypothesis using two common farmland spider species, Oedothorax apicatus (Linyphiidae) and Phylloneta impressa (Theridiidae). The spiders were topically exposed by dorsal wet application or tarsal dry exposure to commercial neonicotinoid formulations Actara 25 WG, Biscaya 240 OD, Mospilan 20 SP and Confidor 200 OD at concentrations that are recommended for application in agriculture. Contact exposure to neonicotinoids suppressed the ability of spiders to produce the major ampullate fiber and anchor it to the substratum by piriform fibrils. Contact exposure to neonicotinoids also suppressed the ballooning behavior that was manifested by climbing to elevated places, adopting a tiptoe position and producing silk gossamer in the wind. Impaired ability of affected common farmland spiders to quickly recolonize disturbed agroecosystems by silk-mediated dispersal may explain their decline in multiple farmland ecosystems, in which neonicotinoids are applied.

© Oto Zimmermann

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně přírodních rezervací Černý důl a Komáří vrch získané v rozmezí let 2016–2017. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Orlické hory. Na lokalitě PR Černý důl bylo zjištěno 76 druhů, z nichž 16 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Na lokalitě PR Komáří vrch bylo zjištěno 61 druhů, z nichž bioindikačně velmi významných je 13. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studovaných lokalit.Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1604 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 125 136 1 82
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 8730 7103 53 371
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 246 1583 2 75
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 8 2 0 3
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1083 535 14 276
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1317 1509 1 329
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 78 94 14 34
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 92 221 2 68
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 12 23 0 14
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 2 17 0 8
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 77 192 25 80
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 48 178 0 48
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 3 10 0 9
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 34 21 0 23
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 5 0 2
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 1 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 25 72 0 40
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 6 10 0 19
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 15 18 0 8
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 5 15 0 5
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 1 2 0 3
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 0 5 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 68 88 10 49
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 11 12 0 14
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 4 7 0 5
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 8 8 0 13
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 8 25 0 5
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 0 0 2
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 7 2 0 8
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 2 0 3
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 170 64 2 4
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1451 použitých nálezů)
Vlhké loukySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 16 6 0 8
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 25 19 0 26
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 202 1554 2 38
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 245 222 18 119
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 266 530 0 84
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 63 67 0 40
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 17 86 0 18
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 16 26 0 10
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 0 8 0 3
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 5 7 0 9
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 50 118 0 40
Bylinné porosty na březích potoků a řekSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 10 10 0 9
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 5 3 0 3
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 5 6 0 5
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 363 139 23 40
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 70 121 0 27
PoleSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1926 2568 50 67
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 6 5 0 5
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 9 7 1 9
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 4 7 0 7
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 109 186 0 16
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 7 0 0 4
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 5 4 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 3 8 0 8
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 33 31 0 41
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 10 19 0 3
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 11 1 0 4
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 1 1 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 59 96 3 52
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 17 10 0 14
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 328 240 0 29
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 529 240 0 36
Rašeliniště a slatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 2
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 148 81 4 46
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 14 1 0 5
Bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 3 3 0 6
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 0 0 2
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 6 0 0 5
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 43 24 1 25
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 14 9 0 10
VrchovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 17 16 0 13
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 3 1 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 6 8 0 6
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 20 12 0 15
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 8 6 0 7
Porosty vysokých ostřicSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 1 0 2
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 1 1 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 120 77 0 24
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 29 26 0 6
Ovocné sadySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 65 92 0 26
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 2 3 0 4
Kácené vrbové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 13 0 3
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 1 2 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 2 1 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 97 101 0 23
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 9 18 0 9
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 1 2 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 137 351 0 18
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 39 63 0 20
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 1 0 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 4 2 0 3
Přechodová rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 2 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 100 114 0 22
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 2 0 2
Rákosiny, orobincové porostySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 27 12 0 18
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 6 1 0 5
Štěrkové laviceSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 54 56 0 11
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 2 2 0 3
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 0 2 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 9 0 3
Lužní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 9 5 0 3
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 3 0 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 4 1 0 5
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 174 65 2 9
Kamenité sutěSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 18 5 0 13
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 3 0 3
Xerotermy na jiných podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 14 20 0 14
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 0 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 5 3 0 6
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 11 9 0 6
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 5 2 0 7
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 4 0 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 4 0 3
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 3 5 0 7
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 0 0 2
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 2 0 0 2
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 0 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 2 0 0 1
Polní mezeSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 10 11 0 7
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 4 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 4 0 2
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníkySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 8 3 0 8
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 2 0 0 2
SlatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 0 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 48 15 0 9
KamenolomSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 2 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 7 31 0 5
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 3 0 4
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 1 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 2 0 4
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 4 14 0 5
Bahnité a písčité břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 14 15 14 4
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 8 22 0 3
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 2 2 0 2
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 14 297 0 7
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Polní úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 65 26 0 5
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 3 0 3
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkouSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 2 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 1 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 2 4 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 2 0 2
PískovnaSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 1 0 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 6 10 0 4
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Horské buko-jedlové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 3 6 0 3
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 4 1 0 3
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 2 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 3 0 5
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Smrkové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 3 1 0 3
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 10 4 0 3
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 2 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 2 2 0 3
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 3 2 0 4
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Porosty chrastice rákosovitéSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 11 13 0 5
Skály nižších a středních výšekSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 2 0 4
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Borové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 6 0 4
Květnaté bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 2 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 0 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 2 0 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 3 2 0 1
Pískovcová skalní městaSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 2 11 0 2
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 1 0 2
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 3 0 0 1
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 5 0 0 3
Křoviny a skupiny stromů mimo lesSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 2 0 2
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Skupiny stromů, remízky < 1 haSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 4 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 4 0 2
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 3 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Lesní pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 2 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 10 6 0 1
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 1 0 2
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Rašelinné březiny a borySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 2
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 24 0 2
štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 2 0 2
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 9 1 0 2
Skalní stepi na vápencových podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 2 0 2
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Subalpinské bylinné porosty a alpinské holeSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Acidofilní bukové bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Floristicky pestré křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 0 0 1
ParkySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Luční úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Křovinatý plášť lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 4 0 0 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 0 0 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 1 0 1
Přirozené smrčiny (bory a březiny)SamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 0 0 1
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 1 0 1
vrbové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
slaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 0 0 1
vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 5 10 0 1
vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Cesty, silniceSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Kultury jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 1 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Písečné přesypySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Horské biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Porosty vysokých bažinných bylin - žabník, dvojzubec…SamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Bylinný lem lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 5 0 0 1
Trnkové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020