Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený 2x 6x 299x 10x 317x
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 4x 11x 852x 135x 1002x
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 6x 6x 199x 7x 218x
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) Ohrožený 28x 28x
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 6x 954x 24x 984x
Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 8x 911x 19x 938x

Literatura

© Ota Zimmermann

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně přírodních rezervací Černý důl a Komáří vrch získané v rozmezí let 2016–2017. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Orlické hory. Na lokalitě PR Černý důl bylo zjištěno 76 druhů, z nichž 16 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Na lokalitě PR Komáří vrch bylo zjištěno 61 druhů, z nichž bioindikačně velmi významných je 13. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studovaných lokalit.Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1609 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 113 114 1 74
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 8743 7195 53 381
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 238 1571 2 73
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 8 2 0 3
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1089 547 15 284
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1305 1482 1 325
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 88 120 14 48
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 79 140 2 52
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 19 38 0 17
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 1 12 0 8
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 74 186 25 78
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 59 210 0 53
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 21 24 0 11
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 5 2 0 4
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 3 0 2
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 2 10 0 3
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 77 114 9 49
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 13 14 0 17
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 4 0 4
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 32 23 0 27
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 17 46 0 34
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 5 4 0 16
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 4 3 0 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 10 4 0 13
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 1 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 4 15 0 4
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 7 2 0 8
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 2 0 3
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 170 64 2 4
raSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 0 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
?SamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 3 0 2
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1452 použitých nálezů)
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 16 6 0 8
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 25 19 0 26
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 202 1554 2 38
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 245 218 18 118
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 267 531 0 85
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 19 18 0 15
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 4 1 0 3
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 6 8 0 7
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 268 207 4 83
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 22 9 0 14
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 63 67 0 40
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 17 86 0 18
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 16 26 0 10
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 0 8 0 3
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 5 7 0 9
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 50 118 0 40
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 10 10 0 9
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 5 3 0 3
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 5 6 0 5
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 374 151 23 44
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 71 121 0 28
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1935 2569 50 69
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 6 5 0 5
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 9 7 1 9
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 4 7 0 7
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 109 186 0 16
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 7 0 0 4
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 5 4 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 3 8 0 8
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 33 31 0 41
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 10 19 0 3
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 11 1 0 4
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 1 1 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 59 96 3 52
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 17 10 0 14
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 329 240 0 30
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 529 241 0 37
bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 3 3 0 6
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 0 0 2
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 6 0 0 5
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 43 24 1 25
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 14 9 0 10
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 19 53 0 18
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 1 6 0 4
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 138 355 0 20
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 41 65 0 24
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 1 0 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 8 16 0 8
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 1 0 2
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 1 1 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 120 76 0 23
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 29 26 0 6
vrbové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 13 0 3
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 1 2 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 2 1 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 97 101 0 23
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 64 88 0 24
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 2 3 0 4
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 27 12 0 18
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 6 1 0 5
štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 54 56 0 11
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 2 2 0 3
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 0 2 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 11 0 5
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 9 5 0 3
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 3 0 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 4 1 0 5
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 174 65 2 9
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 18 5 0 13
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 3 0 3
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 14 20 0 14
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 0 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 5 3 0 6
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 11 9 0 6
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 5 2 0 7
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 4 0 3
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 3 5 0 7
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 0 0 2
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 2 0 0 2
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 0 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 2 0 0 1
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 9 3 0 9
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 2 0 0 2
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 0 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 48 15 0 9
bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 14 15 14 4
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 9 23 0 4
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 2 2 0 2
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 2 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 7 31 0 5
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 3 0 4
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 1 0 1
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 7 0 5
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 3 1 0 3
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 8 3 0 2
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 65 26 0 5
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 3 0 3
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 2 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 5 0 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 2 6 0 5
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 14 297 0 7
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 2 0 4
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 3 11 0 3
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 1 0 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 6 10 0 4
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 2 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 1 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 2 4 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 2 0 2
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 3 6 0 3
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 4 1 0 3
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 2 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 0 0 1
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 3 0 5
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 0 0 1
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 5 1 0 4
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 2 0 2
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 2 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 0 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 3 2 0 4
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 0 0 1
0000000SamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 3 0 0 3
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 2 0 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 3 2 0 1
podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 2 1 0 3
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 5 0 0 3
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 1 0 2
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 3 0 0 1
suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 3 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 2 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 10 6 0 1
rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 2
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 2 0 2
A121100SamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 4 0 2
vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 1 0 2
ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 5 10 0 1
Horské biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
slaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 0 0 0 1
okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 1 0 1
2121110SamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 2 1 0 1
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 5 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020