Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) Ohrožený 52× 59×

Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882)

České jménopavučenka rašeliništní
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy59 nálezů, 26 kvadrátů
První nález 1949, F. Miller, Miller 1951
Poslední nález 2020 , Petr Dolejš
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška250-1150

Literatura

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (59 použitých nálezů)
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev1119017
Individuální sběr410012
Neurčeno1623019
Smyk1304
Sklepávání0101
Zemní past4706
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (59 použitých nálezů)
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Rašeliniště2735024
Mokré louky0101
Neurčeno617023
Močály2204
Ostřicové porosty stojatých vod1303
Lužní lesy nížin0302
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Lesy0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky