Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 Ohrožený 2x 91x 14x 107x
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 Ohrožený 4x 52x 2x 58x
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) Silně ohrožený 117x 5x 122x
Panamomops latifrons Miller, 1959 Nezvěstný 14x 14x
Panamomops mengei Simon, 1926 Není ohrožený 276x 5x 281x
Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) Ohrožený 2x 2x 12x 16x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (261 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 24 4 0 24
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 4 0 0 4
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 172 43 7 50
Panamomops latifrons Miller, 1959 0 0 0 1
Panamomops mengei Simon, 1926 82 31 0 65
Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) 5 0 0 5
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 9 10 0 9
Panamomops mengei Simon, 1926 40 61 0 65
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 10 32 0 15
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 7 11 0 5
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 1 0 0 1
Panamomops mengei Simon, 1926 1 5 0 4
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 6 13 0 6
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 6 6 0 4
Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 0 1 0 1
?SamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (247 použitých nálezů)
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops mengei Simon, 1926 57 56 0 72
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 12 10 0 12
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 2 0 0 1
Panamomops mengei Simon, 1926 15 12 0 18
Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) 1 0 0 1
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 11 3 0 7
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 6 4 0 4
Panamomops latifrons Miller, 1959 31 47 0 5
Panamomops mengei Simon, 1926 6 1 0 3
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 64 20 7 18
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 59 15 0 16
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops mengei Simon, 1926 17 10 0 16
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 3 0 0 1
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 0 0 0 1
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 9 7 0 9
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 12 6 0 10
Panamomops mengei Simon, 1926 0 1 0 1
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 8 11 0 5
Panamomops mengei Simon, 1926 6 0 0 4
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 3 1 0 2
Panamomops mengei Simon, 1926 6 7 0 7
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 20 4 0 4
Panamomops mengei Simon, 1926 4 0 0 2
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 0 1 0 1
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 22 2 0 4
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops mengei Simon, 1926 1 5 0 4
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops latifrons Miller, 1959 0 0 0 1
Panamomops mengei Simon, 1926 1 2 0 1
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 2 8 0 2
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 2 0 0 1
Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) 1 0 0 1
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops mengei Simon, 1926 9 8 0 2
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 1 3 0 2
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) 3 0 0 1
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) 0 0 0 1
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 1 0 0 1
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) 0 0 0 1
podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 1 2 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 0 1 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops mengei Simon, 1926 0 1 0 1
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 0 1 0 1
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019