Kvadráty: 5969 6361 6946 5158 5259
  Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agnyphantes expunctus (O. Pickard-Cambridge, 1875) Silně ohrožený

Agnyphantes expunctus (O. Pickard-Cambridge, 1875)

České jménoplachetnatka borůvková
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy5 nálezů, 5 kvadrátů
První nález 1962, J. Buchar, Buchar 1967b
Poslední nález 2004
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM [Boh.]
Fytogeografická oblast
Oreo (Preference: Vysoká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška600-1300

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (5 použitých nálezů)
Agnyphantes expunctus (O. Pickard-Cambridge, 1875) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno0001
Sklepávání0111
Individuální sběr1102
Zemní past1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (5 použitých nálezů)
Agnyphantes expunctus (O. Pickard-Cambridge, 1875) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno1002
Rašeliniště0212
alpínské trávníky1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky