Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Silometopus elegans Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený 66× 72×
Silometopus reussi Silometopus reussi (Thorell, 1871) Není ohrožený 23× 27×

Literatura

 © Oto Zimmermann
Tato práce se věnuje arachnofauně kaolinových oprámů, kde v minulosti probíhala těžba kaolinu. Po ukončení těžebních pracích byl ve zmíněných jámách ukládán odpad z nedaleké továrny. Tyto antropogenní činnosti samozřejmě výrazně ovlivnily dnešní podobu tohoto území. Navzdory chemickému zatížení nabízí tento biotop vhodné životní podmínky pro bezobratlé živočichy. Sběr pavouků se uskutečnil za použití zemních pastí a byl doplněn individuálním sběrem. Inventarizační výzkum probíhal ve dvou sezónách, od 26. 4 2019 do 19.10 2019 a od 19.3. 2020 do 16.10. 2020. Sledované území bylo rozděleno na těsné (12 stanovišť) a širší (12 stanovišť) okolí 4 oprámů. Druhů bylo zaznamenáno celkem 148 a to ve 25 čeledích. Mezi významné nálezy spadající do kategorie VU (ohrožený) patří pavučenka Silometopus elegans, skálovka Gnaphosa lugubris, slíďáci Pardosa paludicola, Piratula knorri a Hygrolycosa rubrofasciata. Do kategorie EN (silně ohrožené) je zařazena plachetnatka Bathyphantes setiger, slíďák Alopecosa schmidti a skálovka Micaria dives.

 © Oto Zimmermann
In 1999–2019, spiders and millipedes in Žleby, a municipality in the District of Kutná Hora were recorded. At 22 sites, the author collected or photographed 854 spider and 642 millipede specimens belonging to 121 spider and 29 millipede species. Most of them are common, however, spiders Ero aphana, Nematogmus sanguinolentus, Silometopus elegans and Amaurobius jugorum, and millipedes Cylindroiulus arborum and Haploporatia eremita, are ecologically significant. The most (millipede) species rich site at Žleby were the left bank of the Doubrava River and the lime alley. During the long-termed survey on spiders, the first occurrence of five recently spreading species (Pholcus phalangioides, Ebrechtella tricuspidata, Argiope bruennichi, Steatoda triangulosa and Ero aphana) was documented at Žleby.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (99 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 70 61 0 37
Silometopus reussi (Thorell, 1871) 41 50 0 11
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 70 35 0 18
Silometopus reussi (Thorell, 1871) 5 6 0 6
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 12 0 5
Silometopus reussi (Thorell, 1871) 10 13 4 4
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 3 3 0 7
Silometopus reussi (Thorell, 1871) 2 0 0 2
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 49 24 0 5
Silometopus reussi (Thorell, 1871) 0 3 0 3
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Silometopus reussi (Thorell, 1871) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (99 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 82 46 0 25
Silometopus reussi (Thorell, 1871) 45 54 0 7
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 13 7 0 11
Silometopus reussi (Thorell, 1871) 0 1 0 1
Ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 22 14 0 8
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 8 17 0 7
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 3
Silometopus reussi (Thorell, 1871) 0 3 0 2
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 3 8 0 5
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 56 40 0 4
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Silometopus reussi (Thorell, 1871) 3 3 0 4
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 1 0 2
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 3 0 0 1
Silometopus reussi (Thorell, 1871) 0 1 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Silometopus reussi (Thorell, 1871) 2 2 0 2
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Silometopus reussi (Thorell, 1871) 1 2 0 2
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Silometopus reussi (Thorell, 1871) 4 3 0 2
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Silometopus reussi (Thorell, 1871) 0 1 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Silometopus reussi (Thorell, 1871) 2 0 4 1
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Silometopus reussi (Thorell, 1871) 0 1 0 1
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 0 0 1
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Silometopus reussi (Thorell, 1871) 0 1 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Silometopus reussi (Thorell, 1871) 0 1 0 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Silometopus reussi (Thorell, 1871) 1 0 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky