Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Piratula knorri (Scopoli, 1763) Ohrožený 44× 10× 60×

Piratula knorri (Scopoli, 1763)

České jménoslíďák pobřežní
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy60 nálezů, 42 kvadrátů
První nález 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-1300

Literatura

 © Oto Zimmermann
Tato práce se věnuje arachnofauně kaolinových oprámů, kde v minulosti probíhala těžba kaolinu. Po ukončení těžebních pracích byl ve zmíněných jámách ukládán odpad z nedaleké továrny. Tyto antropogenní činnosti samozřejmě výrazně ovlivnily dnešní podobu tohoto území. Navzdory chemickému zatížení nabízí tento biotop vhodné životní podmínky pro bezobratlé živočichy. Sběr pavouků se uskutečnil za použití zemních pastí a byl doplněn individuálním sběrem. Inventarizační výzkum probíhal ve dvou sezónách, od 26. 4 2019 do 19.10 2019 a od 19.3. 2020 do 16.10. 2020. Sledované území bylo rozděleno na těsné (12 stanovišť) a širší (12 stanovišť) okolí 4 oprámů. Druhů bylo zaznamenáno celkem 148 a to ve 25 čeledích. Mezi významné nálezy spadající do kategorie VU (ohrožený) patří pavučenka Silometopus elegans, skálovka Gnaphosa lugubris, slíďáci Pardosa paludicola, Piratula knorri a Hygrolycosa rubrofasciata. Do kategorie EN (silně ohrožené) je zařazena plachetnatka Bathyphantes setiger, slíďák Alopecosa schmidti a skálovka Micaria dives.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (60 použitých nálezů)
Piratula knorri (Scopoli, 1763) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr4843727
Neurčeno117012
Smyk11003
Prosev162204
Zemní past2716213
Sklepávání01101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (60 použitých nálezů)
Piratula knorri (Scopoli, 1763) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Písčité břehy3102
Štěrkové břehy řek10808
Bylinné porosty břehů3305
Kamenité břehy potoků0201
Bahnité břehy1101
Neurčeno3620017
Suché doubravy2303
Břehy tekoucích vod3864918
Rašeliniště5001
Lesy1201
Mokré louky1101
alpínské trávníky3301
 SamciSamiceMláďataNálezy