Records by time
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Piratula knorri (Scopoli, 1763) Endangered 3x 3x 44x 7x 57x

Piratula knorri (Scopoli, 1763)

Czech nameslíďák pobřežní
Threat levelEndangered
Records57 nálezů, 40 kvadrátů
First record 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2021 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - E-S
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-700-1000

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (45 used records)
Piratula knorri (Scopoli, 1763) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr4639724
Smyk11003
Prosev162204
Zemní past2716213
Sklepávání01101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (40 used records)
Piratula knorri (Scopoli, 1763) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Rákosiny, orobincové porosty0101
Bahnité a písčité břehy tekoucích vod1001
štěrkové břehy řek1102
Bahnité říční náplavy1101
Devětsilové lemy horských toků, bylinné porosty břehů1001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy2303
Bylinné porosty na březích potoků a řek1202
Břehy tekoucích vod3864918
Štěrkové lavice10707
Rašeliniště a slatiniště5001
Lesy1201
Vlhké louky1101
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole3301
 MalesFemalesJuvenilesRecords