Records by time
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Piratula knorri (Scopoli, 1763) Endangered 3x 3x 44x 10x 60x

Piratula knorri (Scopoli, 1763)

Czech nameslíďák pobřežní
Threat levelEndangered
Records60 nálezů, 42 kvadrátů
First record 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2021 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - E-S
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-700-1000

Bibliography

 © Oto Zimmermann
Tato práce se věnuje arachnofauně kaolinových oprámů, kde v minulosti probíhala těžba kaolinu. Po ukončení těžebních pracích byl ve zmíněných jámách ukládán odpad z nedaleké továrny. Tyto antropogenní činnosti samozřejmě výrazně ovlivnily dnešní podobu tohoto území. Navzdory chemickému zatížení nabízí tento biotop vhodné životní podmínky pro bezobratlé živočichy. Sběr pavouků se uskutečnil za použití zemních pastí a byl doplněn individuálním sběrem. Inventarizační výzkum probíhal ve dvou sezónách, od 26. 4 2019 do 19.10 2019 a od 19.3. 2020 do 16.10. 2020. Sledované území bylo rozděleno na těsné (12 stanovišť) a širší (12 stanovišť) okolí 4 oprámů. Druhů bylo zaznamenáno celkem 148 a to ve 25 čeledích. Mezi významné nálezy spadající do kategorie VU (ohrožený) patří pavučenka Silometopus elegans, skálovka Gnaphosa lugubris, slíďáci Pardosa paludicola, Piratula knorri a Hygrolycosa rubrofasciata. Do kategorie EN (silně ohrožené) je zařazena plachetnatka Bathyphantes setiger, slíďák Alopecosa schmidti a skálovka Micaria dives.

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (60 used records)
Piratula knorri (Scopoli, 1763) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr4843727
Neurčeno117012
Smyk11003
Prosev162204
Zemní past2716213
Sklepávání01101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (60 used records)
Piratula knorri (Scopoli, 1763) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Písčité břehy3102
Štěrkové břehy řek10808
Bylinné porosty břehů3305
Kamenité břehy potoků0201
Bahnité břehy1101
Neurčeno3620017
Suché doubravy2303
Břehy tekoucích vod3864918
Rašeliniště5001
Lesy1201
Mokré louky1101
alpínské trávníky3301
 MalesFemalesJuvenilesRecords