Kvadráty: 6773
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Agalenatea redii Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus triguttatus Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Araniella opisthographa Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený
Leviellus stroemi Leviellus stroemi (Thorell, 1870) Ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Singa hamata Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona caerulescens Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený
Clubiona marmorata Clubiona marmorata L. Koch, 1866 Ohrožený
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Brigittea civica Brigittea civica (Lucas, 1850) Není ohrožený
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Allomengea scopigera Allomengea scopigera (Grube, 1859) Není ohrožený
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Entelecara congenera Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Oedothorax agrestis Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Pelecopsis elongata Pelecopsis elongata (Wider, 1834) Téměř ohrožený
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený
Tiso vagans Tiso vagans (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria vigilax Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Lycosa singoriensis Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) Téměř ohrožený
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Piratula knorri Piratula knorri (Scopoli, 1763) Ohrožený
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Carrhotus xanthogramma Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) Ohrožený
Dendryphantes rudis Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Marpissa nivoyi Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) Ohrožený
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Sibianor aurocinctus Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha obtusa Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený
Episinus angulatus Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Theridion mystaceum Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený
Xysticus lanio Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (143 použitých nálezů)
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 4 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 5 3
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 3 0 3
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 3 3 0 5
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 5 4 4 2
Singa hamata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 11 0 3
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 2 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 2 3 0 3
Allomengea scopigera (Grube, 1859) 0 0 1 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 2 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 1 2 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 1 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 1 0 2
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 3 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 1 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 6 4 4
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 5 0 5
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 4 4 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 0 1 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 6 3 6
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 1 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 2 0 2
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 3 2 0 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Xysticus audax (Schrank, 1803) 4 6 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 7 7 0 5
Xysticus kochi Thorell, 1872 3 2 0 2
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 2 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 3 1
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Leviellus stroemi (Thorell, 1870) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Brigittea civica (Lucas, 1850) 1 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 2 3 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 3 3 1 4
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 3 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 1 2 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 1 1 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) 0 0 1 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 1 0 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 3 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 1 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 2 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 0 0 0 1
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 3 1 0 4
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (143 použitých nálezů)
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 3 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 4 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 5 3
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 2 0 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 1 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 2 2 0 3
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 6 4 4 3
Singa hamata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 10 0 2
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 2 0 2
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 2 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 3 0 2
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 2 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 2 3 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 1 2 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 3 1 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 1 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 4 2 3
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 3 0 3
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 2 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 0 1 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 4 3 4
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 2 3
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 3 0 2
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 2 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 4 1 0 3
Xysticus audax (Schrank, 1803) 4 6 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 6 6 0 3
Xysticus kochi Thorell, 1872 3 2 0 2
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 2 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 0 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 2 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 0 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 3 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 3 0 1
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 0 0 0 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 2 4 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 2 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Allomengea scopigera (Grube, 1859) 0 0 1 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 2 2 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 2 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Leviellus stroemi (Thorell, 1870) 1 0 0 1
Brigittea civica (Lucas, 1850) 1 1 0 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 2 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 3 1 0 2
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) 0 0 1 1
Obhospodařované pozemkySamciSamiceMláďataNálezy
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy