Nálezy podle období  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) Ohrožený 35× 54×

Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819)

České jménoskákavka dvoubarevná
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy54 nálezů, 33 kvadrátů
První nález 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Antonín Kůrka
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Af.
Fytogeografická oblast
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
Stratum
Canopies
Koruny. Stromové koruny obvykle výše než 5 m.
Shrub layer (Preference: Vysoká)
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška150-550

Literatura

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Druhy rodu Dysdera (Dysderidae) v Česku; Pholcus alticeps na severozápadě České republiky; Díky osobnímu automobilu; Výprava za stepníky a teplomilnými křižáky na jižní Moravu; Významné nálezy pavouků z ČR IV. / Remarkable records of spiders from Czechia IV.; Inventarizace 2017; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků II: rod Cryptocheilus; Jak dlouho vydrží Dolomedes pod vodou?; Rozloučení se Zdeňkem; Říkali jsme mu „haldový expert“; Zoologické dny Praha 2018; Arachnologická exkurze Litovelské Pomoraví; Česká bibliografie 2018; Britská bibliografie – The Newsletter 140 a 141; Pokyny pro autory

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (54 použitých nálezů)
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Sklepávání6305
Neurčeno339232
Smyk0505
Fotografie2103
Individuální sběr3205
Pozorování1001
Zemní past8223
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (54 použitých nálezů)
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno3410236
Výsadby listnáčů7302
Suché doubravy4305
Okraje silnic1001
Lesní okraje1001
Dubohabřiny0101
Xerotermní travinobylinná společenstva5102
Suché lesní lemy0202
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1102
Bučiny nižších poloh0101
Skalní stepi na vápenci0021
 SamciSamiceMláďataNálezy