Kvadráty: 5856
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený 2x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 4x 1x 5x
Cercidia prominens (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona germanica Thorell, 1871 Ohrožený 4x 4x
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Stemonyphantes lineatus (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený 1x 1x
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený 2x 2x
Arctosa perita (Latreille, 1799) Silně ohrožený 1x 1x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Oxyopidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) Téměř ohrožený 1x 1x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) Ohrožený 2x 2x
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 2x 2x
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený 2x 2x
Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený 2x 2x
Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (7 použitých nálezů)
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (21 použitých nálezů)
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 1 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 1 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 3 0 1
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 1 0 0 1
Lužní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019