Kvadráty: 5856
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Eratigena atrica Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Cercidia prominens Cercidia prominens (Westring, 1851) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona germanica Clubiona germanica Thorell, 1871 Ohrožený
Clubiona phragmitis Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený
Arctosa leopardus Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený
Arctosa perita Arctosa perita (Latreille, 1799) Silně ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Oxyopidae 0-19001901-19501951-20002001+
Oxyopes ramosus Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) Téměř ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Carrhotus xanthogramma Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) Ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Marpissa muscosa Marpissa muscosa (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha obtusa Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený
Crustulina guttata Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Steatoda albomaculata Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený
Theridion pinastri Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (39 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 1 2 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 3
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 3 1 0 2
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 0 0 2
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Arctosa perita (Latreille, 1799) 0 0 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 1 0 1
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 0 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 1 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 1 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 3 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (39 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 1 2 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 0 0 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 3 1 0 2
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 0 0 2
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Arctosa perita (Latreille, 1799) 0 0 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 0 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 1 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 1 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 3 0 1
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 1 0 0 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy