Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený 10x 4x 148x 15x 177x

Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841)

České jménopokoutník štíhlý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy177 nálezů, 63 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2015 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, (artificial)
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid, (humid)
StratumShrub layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (56 použitých nálezů)
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr38591827
Zemní past131212
Smyk371110
Sklepávání102946
ra1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (57 použitých nálezů)
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
slaniska1001
pastviny0101
suché lesní lemy1001
ostřicové porosty stojatých vod0302
okraje silnic1001
ruderály243206
Louky1334
travnaté stepi0656
00000001012
Xerotermní travinobylinná společenstva2133
dubohabřiny0032
Močály0223
luční ostřicové mokřady2302
pískovny0101
Lesní cesta0011
městské parky1102
Lesy0152
lužní lesy nížin2182
A1211001001
mezofilní louky0101
suché křoviny2702
mokré louky0033
vnější stěny budov101001
Lesní okraje0001
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
haldy a výsypky5012
interiéry budov1102
Kultury listnáčů102401
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020