Kvadráty: 6569
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený 1x 1x
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) Ohrožený 1x 1x
Leviellus stroemi (Thorell, 1870) Ohrožený 1x 1x
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Argenna patula (Simon, 1874) Kriticky ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 1x 1x
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Micaria dives (Lucas, 1846) Silně ohrožený 1x 1x
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Caviphantes saxetorum (Hull, 1916) Kriticky ohrožený 1x 1x
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) Téměř ohrožený 1x 1x
Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Entelecara erythropus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 Ohrožený 1x 1x
Gongylidium rufipes (Linné, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Stemonyphantes lineatus (Linné, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) Kriticky ohrožený 1x 1x
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený 1x 1x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa palustris (Linné, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) Ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Robertus arundineti (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Robertus neglectus (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený 1x 1x
Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) Silně ohrožený 1x 1x
Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený 1x 1x
Tmarus stellio Simon, 1875 Silně ohrožený 1x 1x
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (48 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 2 1 0 1
Argenna patula (Simon, 1874) 1 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 2 0 0 1
Micaria dives (Lucas, 1846) 0 1 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 3 2 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 2 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 2 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 0 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linné, 1758) 0 1 0 1
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 2 1 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 1 3 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 3 4 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 1 2 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 5 5 0 1
Robertus arundineti (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 1 0 2
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linné, 1758) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Tmarus stellio Simon, 1875 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Leviellus stroemi (Thorell, 1870) 1 0 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 1 3 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 2 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 0 2 0 1
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Caviphantes saxetorum (Hull, 1916) 1 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Robertus neglectus (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (34 použitých nálezů)
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 2 0 0 1
Micaria dives (Lucas, 1846) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 2 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linné, 1758) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 3 4 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 1 2 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 5 5 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Argenna patula (Simon, 1874) 1 0 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 2 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 0 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linné, 1758) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Robertus neglectus (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 1 0 0 1
PískovnaSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 2 1 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 1 3 1
Lužní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Caviphantes saxetorum (Hull, 1916) 1 0 0 1
vrbové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020