Nálezy podle období  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Theridion hemerobium Simon, 1914 Není ohrožený 30× 11× 41×

Theridion hemerobium Simon, 1914

České jménosnovačka pobřežní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy41 nálezů, 26 kvadrátů
První nález 1991, P. Kasal, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález 2023 , Kryštof Rückl, Petr Beneš
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Herb layer (Preference: Vysoká)
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
semi-open (Preference: Vysoká)
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-650

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (41 použitých nálezů)
Theridion hemerobium Simon, 1914 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr5199025
Neurčeno2427
Vysavač1001
Prosev0101
Smyk2102
Sklepávání5404
Zemní past0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (41 použitých nálezů)
Theridion hemerobium Simon, 1914 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1128013
Neurčeno1327
Luční ostřicové mokřady0101
Bahnité břehy1001
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Vlhké doubravy0101
Mokré louky21102
Stojaté a pomalu tekoucí vody1101
Močály375809
Ostřicové porosty stojatých vod5302
Písčiny0101
Lesní okraje2101
 SamciSamiceMláďataNálezy