Kvadráty: 7067
  Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 3x 3x
Hypsosinga albovittata Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) Téměř ohrožený 1x 1x
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 1x 1x
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cheiracanthium virescens Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) Téměř ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona diversa Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený 1x 2x 3x
Clubiona juvenis Clubiona juvenis Simon, 1878 Kriticky ohrožený 1x 1x
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Argenna subnigra Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Eresidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Eresus kollari Eresus kollari Rossi, 1846 Ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Callilepis schuszteri Callilepis schuszteri (Herman, 1879) Ohrožený 1x 1x
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 1x 1x
Drassyllus villicus Drassyllus villicus (Thorell, 1875) Ohrožený 1x 1x
Haplodrassus dalmatensis Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) Ohrožený 1x 1x
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Gongylidiellum murcidum Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 Ohrožený 1x 1x
Ipa keyserlingi Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) Ohrožený 1x 1x
Microlinyphia impigra Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený 1x 1x
Palliduphantes alutacius Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes tenuis Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Liocranoeca striata Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) Téměř ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený 1x 1x
Lycosa singoriensis Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) Téměř ohrožený 1x 1x
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 1x 2x
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora armillata Zora armillata Simon, 1878 Kriticky ohrožený 1x 1x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pholcus phalangioides Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený 2x 2x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Attulus dzieduszyckii Attulus dzieduszyckii (L. Koch, 1870) Silně ohrožený 1x 1x
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený 2x 2x
Marpissa radiata Marpissa radiata (Grube, 1859) Ohrožený 1x 1x
Mendoza canestrinii Mendoza canestrinii (Ninni, 1868) Silně ohrožený 1x 1x
Myrmarachne formicaria Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) Ohrožený 1x 1x 2x
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cryptachaea riparia Cryptachaea riparia (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Dipoena melanogaster Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 1x 1x
Neottiura suaveolens Neottiura suaveolens (Simon, 1880) Ohrožený 1x 1x
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Steatoda albomaculata Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený 1x 1x
Steatoda grossa Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Theridion pinastri Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ebrechtella tricuspidata Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený 1x 1x
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pistius truncatus Pistius truncatus (Pallas, 1772) Téměř ohrožený 1x 1x
Xysticus erraticus Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 1x 1x

Fotografie

Nuctenea umbratica

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (45 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 2 0 0 2
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Eresus kollari Rossi, 1846 0 1 0 1
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 1 0 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 0 1 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 6 0 1
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 0 2 0 2
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 2 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 3 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 1 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 1 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 1 0 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
VysavačSamciSamiceMláďataNálezy
Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 0 3 0 1
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 0 1 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Zora armillata Simon, 1878 1 1 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 0 1 0 1
Mendoza canestrinii (Ninni, 1868) 1 2 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 9 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 9 0 1
Cryptachaea riparia (Blackwall, 1834) 3 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 1 0 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 1 3 2 2
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona juvenis Simon, 1878 1 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (48 použitých nálezů)
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Eresus kollari Rossi, 1846 0 1 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 6 0 1
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 3 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 1 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 1 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Rákosiny, orobincové porostySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 0 1 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Zora armillata Simon, 1878 1 1 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 0 1 0 1
Mendoza canestrinii (Ninni, 1868) 1 2 0 1
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 0 1 0 1
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 2 0 0 1
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 1 0 0 1
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona juvenis Simon, 1878 1 1 0 1
Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 0 3 0 1
PoleSamciSamiceMláďataNálezy
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 9 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 9 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 1 3 2 1
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
viniceSamciSamiceMláďataNálezy
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Cryptachaea riparia (Blackwall, 1834) 3 0 0 1
zahradySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 1 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Úzkolisté suché trávníky panonskéSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 0 0 1
suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 0 1 1
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 0 0 1
suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy