Kvadráty: 7067
  Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Hypsosinga albovittata Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) Téměř ohrožený
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cheiracanthium virescens Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) Téměř ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona diversa Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený
Clubiona juvenis Clubiona juvenis Simon, 1878 Kriticky ohrožený
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Argenna subnigra Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) Není ohrožený
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Eresidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Eresus kollari Eresus kollari Rossi, 1846 Ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Callilepis schuszteri Callilepis schuszteri (Herman, 1879) Ohrožený
Civizelotes pygmaeus Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) Ohrožený
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Drassyllus pumilus Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený
Drassyllus villicus Drassyllus villicus (Thorell, 1875) Ohrožený
Gnaphosa bicolor Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) Ohrožený
Haplodrassus dalmatensis Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) Ohrožený
Haplodrassus minor Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879) Silně ohrožený
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Allomengea vidua Allomengea vidua (L. Koch, 1879) Téměř ohrožený
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Gongylidiellum murcidum Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 Ohrožený
Ipa keyserlingi Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) Ohrožený
Microlinyphia impigra Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený
Palliduphantes alutacius Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Tenuiphantes tenuis Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Liocranoeca striata Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) Téměř ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa sulzeri Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) Ohrožený
Arctosa leopardus Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený
Lycosa singoriensis Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) Téměř ohrožený
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený
Pardosa nigriceps Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) Ohrožený
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora armillata Zora armillata Simon, 1878 Kriticky ohrožený
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Opilio saxatilis Opilio saxatilis (C. L. Koch, 1839)
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Thanatus striatus Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožený
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pholcus phalangioides Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Attulus distinguendus Attulus distinguendus (Simon, 1868) Silně ohrožený
Attulus dzieduszyckii Attulus dzieduszyckii (L. Koch, 1870) Silně ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený
Marpissa radiata Marpissa radiata (Grube, 1859) Ohrožený
Mendoza canestrinii Mendoza canestrinii (Ninni, 1868) Silně ohrožený
Myrmarachne formicaria Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) Ohrožený
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cryptachaea riparia Cryptachaea riparia (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Dipoena melanogaster Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Neottiura suaveolens Neottiura suaveolens (Simon, 1880) Ohrožený
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Steatoda albomaculata Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený
Steatoda grossa Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Theridion pinastri Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ebrechtella tricuspidata Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pistius truncatus Pistius truncatus (Pallas, 1772) Téměř ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus erraticus Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Titanoeca schineri Titanoeca schineri L. Koch, 1872 Téměř ohrožený

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (95 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 1 1 0 1
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) 3 2 0 2
Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879) 2 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 4 0 0 1
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) 1 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 2 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 2 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 6 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 2 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 5 2 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 5 0 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 6 9 0 2
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 9 0 1
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 5 3 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 2 4 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 20 3 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 3 3 0 1
Opilio saxatilis (C. L. Koch, 1839) 0 0 1 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 2 0 0 1
Cryptachaea riparia (Blackwall, 1834) 3 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 1 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 2 0 0 2
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Eresus kollari Rossi, 1846 0 1 0 1
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 1 0 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 1 1 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 6 0 1
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 0 2 0 2
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 2 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 3 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 1 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 1 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 1 0 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 1 3
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 2 5 0 1
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 2 3 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 3 1 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 1 1 0 2
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 0 1 1
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 0 0 0 1
Attulus dzieduszyckii (L. Koch, 1870) 2 2 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 2 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
VysavačSamciSamiceMláďataNálezy
Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 0 3 0 1
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 0 1 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Zora armillata Simon, 1878 1 1 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 0 1 0 1
Mendoza canestrinii (Ninni, 1868) 1 2 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 1 3 2 2
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 2 0 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 1 0 1
Attulus distinguendus (Simon, 1868) 1 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona juvenis Simon, 1878 1 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (95 použitých nálezů)
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Eresus kollari Rossi, 1846 0 1 0 1
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 2 0 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Attulus distinguendus (Simon, 1868) 1 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 6 0 1
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 3 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 1 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 1 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Kukuřičná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 1 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 4 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 2 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 2 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 6 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 2 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 5 2 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 5 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 2 4 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 20 3 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 3 3 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 2 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 2
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 2 5 0 1
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 2 3 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 3 1 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 1 1 0 2
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 0 0 0 1
Attulus dzieduszyckii (L. Koch, 1870) 2 2 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 2 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona juvenis Simon, 1878 1 1 0 1
Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879) 2 0 0 1
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) 1 0 0 1
Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 0 3 0 1
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 0 1 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 5 3 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Zora armillata Simon, 1878 1 1 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 0 1 0 1
Mendoza canestrinii (Ninni, 1868) 1 2 0 1
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) 3 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 6 0 0 1
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 1 0 0 1
ViniceSamciSamiceMláďataNálezy
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Cryptachaea riparia (Blackwall, 1834) 3 0 0 1
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 0 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 1 1 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 1 0 0 1
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 9 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 9 0 1
Obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Opilio saxatilis (C. L. Koch, 1839) 0 0 1 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 0 1 0 1
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 2 0 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 0 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 1 3 2 1
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
ZahradySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 1 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 0 1 1
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy