Kvadráty: 7067
  Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 2x 2x
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) Téměř ohrožený 2x 2x
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 1x 1x
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) Téměř ohrožený 2x 2x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený 2x 1x 3x
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Argenna subnigra (O. P.-Cambridge, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Dictyna arundinacea (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) Ohrožený 1x 1x
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 2x 2x
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) Ohrožený 2x 2x
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) Ohrožený 1x 1x
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený 4x 4x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený 1x 1x
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) Téměř ohrožený 2x 2x
Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený 2x 2x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený 4x 4x
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) Ohrožený 2x 1x 3x
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Sittisax dzieduszyckii (L. Koch, 1870) Silně ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) Není ohrožený 2x 2x
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) Ohrožený 2x 2x
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Robertus arundineti (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený 1x 1x
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený 2x 2x
Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pistius truncatus (Pallas, 1772) Téměř ohrožený 1x 1x
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 2x 2x

Fotografie

Nuctenea umbratica

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (31 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 1 0 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 0 1 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 6 0 1
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 0 2 0 2
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 2 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 3 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 1 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 1 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 1 0 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 1 3 2 2
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 1 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (34 použitých nálezů)
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 6 0 1
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 3 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 1 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 1 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 1 0 0 1
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 0 1 0 1
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 2 0 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 1 3 2 1
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
zahradySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 1 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Robertus arundineti (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 0 0 1
suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 0 1 1
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 0 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 1 0 0 1
suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019