Kvadráty: 7266 7067 7166 7165
  Nálezy podle období  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Mendoza canestrinii (Ninni, 1868) Silně ohrožený 20× 23×

Mendoza canestrinii (Ninni, 1868)

České jménoskákavka Canestriniho
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy23 nálezů, 4 kvadrátů
První nález 1993, J. Chytil, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález 2021 , Radek Šich, Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A, Me. [Pan.]
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry (Preference: Nízká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
very humid (Preference: Nízká)
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Herb layer (Preference: Vysoká)
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška150-550

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (23 použitých nálezů)
Mendoza canestrinii (Ninni, 1868) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno1010714
Vysavač11803
Individuální sběr3514
Zemní past0302
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (23 použitých nálezů)
Mendoza canestrinii (Ninni, 1868) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno2219717
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2313
Močály0101
Skalní stepi na vápenci0302
 SamciSamiceMláďataNálezy