Nálezy podle období
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený 4x 159x 25x 188x

Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862

České jménozápředník mechový
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy188 nálezů, 57 kvadrátů
První nález 1929, J. Baum, Baum 1929
Poslední nález 2011
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid, humid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-1000-1400

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (70 použitých nálezů)
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr519017
Žlutá miska5005
Zemní past1613024
Prosev65012
Eklektor0202
Potrava rákosníků0101
Smyk1009
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (63 použitých nálezů)
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
rašeliniště8508
úhory1001
Ovocné sady a vinohrady0101
bučiny nižších poloh1102
mokré louky1106
haldy a výsypky0001
Močály1001
Lesy0101
kamenolomy0101
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
bažinné olšiny0101
ostřicové porosty stojatých vod0101
Lesní okraje1001
výsadby jehličnanů0101
paseky0101
horská vřesoviště4104
travnaté stepi1102
alpínské trávníky0101
skalní stepi na vápenci517016
Louky0005
lesostepní doubravy0202
Louky a pastviny0202
dubohabřiny1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019