Kvadráty: 7454 5952 5953 6757 7067 6162 7065 7249 5462 5363 7161 6967 6369 6267 6469 6275 6476 5961 5454 7166 7171 5644 5546 5647 5446 7162 6062 6569 6968 5755 6368 5347 6674 5456 6974 6464 6673 6376 6963 7266 6570 5457 6953 7155 5767 6068 7053 6772 6955 6669 6751 6952 6474 6367 6954 6458 5868 7351 5354 7267 6270 5353 6472 6575 5942 5842 5969 6050 7168 5643 6274 7059 6475 7050 5664 5957 5547 5545 5852 5857 5856 5646 7069 7072 6856 6959 7251 5958 5764 5860 5850 6756 6770 6858 6869 6771 7250 6049 5948 7073 5351 6666 6970 7071 6547 6175 6051 6143 5562 6874 7063 7165 7052 6867 6868 5869 6340 6447 7152 6052 5249 6758 7149 6964 7367 6171 6177 6766 6240 5150 5248 5552 5663 5641 5740 5640 5960 5359 6864 6348 7354 6452 6341 5453 5445 5250 5544 5541 5548 5741 5360 6765 5853 5951 5849 7057 6958 7159 7262 7263 5660 6053 6152 5358 6854 6153 5848 5259 5361 6773 5962 6558 6657 6048 6656 6555 5553 6456 6357 5769 6557 5543 5642 5653 6255 5753 6250 5964 5965 6672 6573 6572 6358 5762 5754 6272 6148 5946 6451 6354 5350 5947 6260 6675 6774 5768 5971 6273 6755 6347 6448 6074 7172 7170 5742 5841 5954 5555 6658 6663 6659 5260 5855 6477 5463 5949 5744 5844 5349 5763 7265 5959 5859 5861 5858 6159 6956 7160 6660 5256 5655 5867 6355 6261 5765 5865 6946 7169 7068 5854 5550 6847 6361 5352 6461 6845 6070 6759 5669 6863 6860 6372 6566 5668 6360 6947 6075 5362 5667 5567 6463 6661 6362 5551 6676 7154 5255 5152 6568 7046 5950 6850 5649 7055 6174 5770 6047 5450 6478 5772 6564 6754 6249 6753 6865 5758 6855 6764 6561 6848 6551 7352 6246 6253 6268 5863 6374 6852 5963 5645 6063 5864 5449 6457 7148 5447 5870 6373 5955 5254 5258 6866 5364 6644 5759 6545 5761 6248 6548 5357 6544 7054 6259 6645 5862 6546 6256 6356 6650 6562 5257 7151 5464 5840 5752 5563 6576 6862 5461 5460 6761 6149 7048
  Nálezy podle období
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona alpicola Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 Není ohrožený 2x 1x 65x 2x 70x
Clubiona brevipes Clubiona brevipes Blackwall, 1841 Téměř ohrožený 2x 48x 18x 68x
Clubiona caerulescens Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený 3x 7x 71x 8x 89x
Clubiona comta Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený 2x 91x 23x 116x
Clubiona corticalis Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) Silně ohrožený 2x 3x 2x 4x 11x
Clubiona diversa Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený 2x 82x 28x 112x
Clubiona frutetorum Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 Téměř ohrožený 2x 6x 16x 5x 29x
Clubiona germanica Clubiona germanica Thorell, 1871 Ohrožený 1x 8x 37x 1x 47x
Clubiona juvenis Clubiona juvenis Simon, 1878 Kriticky ohrožený 6x 6x 12x
Clubiona kulczynskii Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 Ohrožený 2x 24x 1x 27x
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 1x 4x 363x 35x 403x
Clubiona marmorata Clubiona marmorata L. Koch, 1866 Ohrožený 1x 1x 21x 4x 27x
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený 4x 6x 132x 33x 175x
Clubiona norvegica Clubiona norvegica Strand, 1900 Kriticky ohrožený 5x 5x
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 12x 131x 24x 169x
Clubiona phragmitis Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 2x 1x 155x 30x 188x
Clubiona pseudoneglecta Clubiona pseudoneglecta Wunderlich, 1994 Kriticky ohrožený 1x 1x
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený 2x 3x 378x 41x 424x
Clubiona saxatilis Clubiona saxatilis L. Koch, 1867 Silně ohrožený 1x 3x 2x 6x
Clubiona similis Clubiona similis L. Koch, 1867 Kriticky ohrožený 2x 3x 2x 7x
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený 2x 219x 13x 234x
Clubiona subsultans Clubiona subsultans Thorell, 1875 Téměř ohrožený 7x 10x 82x 13x 112x
Clubiona subtilis Clubiona subtilis L. Koch, 1867 Téměř ohrožený 1x 45x 14x 60x
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 2x 4x 282x 48x 336x
Clubiona trivialis Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 3x 9x 99x 25x 136x

Literatura

 © Oto Zimmermann
A list of the spider species (Araneae) found in the locality Dobroměřický rybník (protected landscape area České středohoří, northwestern Bohemia) in the period April to September 2017 is presented. Specimens were obtained in the moist habitats in the swampy coastal zone of the pond. I identified a total of 88 spider species of which some are rare and endangered in the Czech Republic. Data on distribution, ecology and bionomy are given for those species.

 © Oto Zimmermann
From April to September 2017, spider communities were investigated at the Dobroměřice sandpit. A total of 73 species of spiders were found on wetland habitats, of which 8 are ecologically significant: Clubiona subtilis, Gongylidiellum murcidum, Heliophanus auratus, Kaestneria dorsalis, Kaestneria pullata, Tetragnatha nigrita, Thanatus striatus and Tibellus maritimus.

 © Oto Zimmermann

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně přírodních rezervací Černý důl a Komáří vrch získané v rozmezí let 2016–2017. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Orlické hory. Na lokalitě PR Černý důl bylo zjištěno 76 druhů, z nichž 16 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Na lokalitě PR Komáří vrch bylo zjištěno 61 druhů, z nichž bioindikačně velmi významných je 13. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studovaných lokalit. © Oto Zimmermann

Heterogeneity of environmental conditions is the crucial factor supporting biodiversity in various habitats, including post-mining sites. The effects of micro-topographic heterogeneity on biodiversity and conservation potential of arthropod communities in post-industrial habitats had not been studied before now. At one of the largest European brown coal spoil heaps, we sampled eight groups of terrestrial arthropods with different life strategies (moths, spiders, ground beetles, ants, orthopteroids, centipedes, millipedes, and woodlice), in successionally young plots (5–18 y), with a heterogeneous wavy surface after heaping, and compared the communities with plots flattened by dozing. A combination of the standardized quantitative sampling, using two different methods, and a paired design of the plot selection enabled a robust analysis. Altogether, we recorded 380 species of the focal arthropods, 15 of them nationally threatened. We revealed the importance of the microtopographic heterogeneity for the formation of the biodiversity of arthropods in their secondary refuges. The communities with higher biodiversity and conservation value were detected in the plots with heterogeneous surfaces; exceptions were ground beetles and millipedes. The surface flattening, often the first step of technical reclamation projects, thus suppress biodiversity of most terrestrial arthropods during the restoration of post-mining sites. Since the communities of both surface types differed, the proportional presence on both surfaces could be more efficient in supporting the local biodiversity. We suggest reducing the surface dozing for the cases with other concerns only, to achieve a proportional representation of both surface types. Such a combination of different restoration approaches would, thus, efficiently support high biodiversity of groups with various needs. © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Velké dobrodružství: Physocyclus globosus (Taczanowski, 1874) zavlečen do Evropy; Revize třesavek Pholcus phalangioides v Národním muzeu; Pavouci v hledáčku šotoušů* – Holocnemus pluchei na „hlaváku“; Slíďák tatarský (Lycosa singoriensis) na Šumavě!; Zajímavý nález dvou druhů rodu Acantholycosa na jedné mýtině; Do třetice Araneus saevus, aneb jak je to s historicky druhým nálezem křižáka stromového u nás; Pardosa maisa – slíďák slaništní?; Rodinná dovolená v Beskydech; Spojení arachnologie a kultury; Významné nálezy pavouků z ČR III./ Remarkable records of spiders from Czech Republic III.; Hrabalky (Pompilidae) rodu Anoplius – specialisté na lov pavouků; Překvapení pod mikroskopem; 30th European Congress of Arachnology; 115. arachnologický seminář Brno 2017; Šplh po vlákně; Arachnologický spravodaj; Česká bibliografie 2017; Britská bibliografie – The Newsletter 139; Pokyny pro autory

 © Oto Zimmermann

V roce 2012–2013 byl proveden první inventarizační průzkum pavouků v NPR Zástudánčí. Na území rezervace bylo zjištěno 117 druhů pavouků z 21 čeledí. Druhy Arctosa cinerea, Caviphantes saxetorum, Clubiona germanica a Sitticus dzieduszyckii jsou zařazeny v červeném seznamu pavouků ČR a jsou zároveň nejvýznamnějšími nálezy. Pavučenka Caviphantes saxetorum je novým druhem pro Českou republiku. Nejzajímavější společenstvo pavouků bylo zjištěno na štěrkových náplavech v meandru řeky Moravy. © Ondřej Machač

Pavouci České republiky; Zavlečenci; Méně známé druhy pavouků Nuctenea silvicultrix; Nová pravidelná rubrika "Významné nálezy pavouků v ČR"; Významné nálezy pavouků z ČR I./Remarkable records of spiders from Czech Republic I.; Nález pavučenky Diplocephalus dentatus Tullgren, 1955; Poznámka k výskytu zápředníka Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802); Klíšťata - neobvyklá kořist pavouků; Kořist larev hrabalek; Přírodní rozmanitost Vysočiny - výzva ke spolupráci; Zoodny České Budějovice 2016; Arachnologická exkurze 2016: Údolí Jihlavy a Oslavy; Česká bibliografie 2016; Britská bibliografie - The Newsletter 135; Pokyny pro autory © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

 © Oto Zimmermann
We assessed the effects of environmental factors on spider communities in screes (sloping mass of coarse rock fragments) of the Czech Republic, based on catches from 325 pitfall traps, exposed for 177–670 days, from 1984–2000. Bootstrap resampling was applied to test for fuzziness of the partitions in cluster analysis of the samples. Two distinct spider communities were identified. The first one was confined to sites where ice is formed and persists until late summer or over the whole year. This community consists of numerous relict spiders, such as Bathyphantes simillimus buchari Růžička 1988, Diplocentria bidentata (Emerton 1882) and Lepthyphantes tripartitus Miller & Svatoň 1978, possibly persisting in these cold screes from the early postglacial period. The other community included all other sites, irrespective of their environmental characteristics. Monte Carlo simulations were used to test the significance of environmental factors and their interactions on the studied communities. Ice formation near the traps and position of the traps within individual screes were the most significant factors, followed by the depth of the traps within the scree, diameter of stones forming the scree, and altitude. A marginally significant effect was found for organic content in the scree matter, whereas presence of trees and phytogeographical districts appeared non-significant. Our analyses support the view that spiders inhabiting cold screes in Central Europe belong to a unique relict community of species requiring cold and stable microclimate.

Fotografie

Clubiona alpicola
Clubiona brevipes
Clubiona comta
Clubiona corticalis
Clubiona diversa
Clubiona germanica
Clubiona juvenis
Clubiona lutescens
Clubiona neglecta
Clubiona norvegica
Clubiona phragmitis
Clubiona reclusa
Clubiona similis
Clubiona stagnatilis
Clubiona subsultans
Clubiona subtilis
Clubiona terrestris
Clubiona trivialis

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (2015 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 68 80 2 55
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 6 5 0 11
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 13 18 2 21
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 14 17 5 32
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 16 14 0 25
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 11 31 1 6
Clubiona germanica Thorell, 1871 2 1 0 5
Clubiona juvenis Simon, 1878 1 0 0 1
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 8 10 0 13
Clubiona lutescens Westring, 1851 54 51 64 98
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 3 6 0 5
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 34 21 30 48
Clubiona norvegica Strand, 1900 4 4 0 4
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 22 11 2 35
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 14 6 8 17
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 69 102 6 122
Clubiona saxatilis L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona similis L. Koch, 1867 0 1 0 2
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 5 27 1 22
Clubiona subsultans Thorell, 1875 7 19 0 26
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 7 7 1 12
Clubiona terrestris Westring, 1851 132 97 9 178
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 8 16 0 20
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 3 9 0 7
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 4 14 0 11
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 2 13 0 14
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 3 6 0 7
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) 1 3 6 3
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 8 18 0 20
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 1 3 0 4
Clubiona germanica Thorell, 1871 3 10 0 10
Clubiona juvenis Simon, 1878 7 12 0 8
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 2 0 0 2
Clubiona lutescens Westring, 1851 28 108 10 94
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 0 6 0 3
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 11 23 0 29
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 12 27 0 28
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 55 75 1 59
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 42 440 0 88
Clubiona similis L. Koch, 1867 1 2 0 2
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 20 144 9 59
Clubiona subsultans Thorell, 1875 7 13 0 17
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 6 2 0 8
Clubiona terrestris Westring, 1851 9 16 0 25
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 15 13 0 15
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 1 0 2
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 4 4 0 8
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 3 0 4
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 3 0 0 11
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 7 2 0 4
Clubiona germanica Thorell, 1871 2 3 0 3
Clubiona juvenis Simon, 1878 1 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 32 77 0 74
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 1 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 7 13 0 17
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 3 9 1 8
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 25 36 0 29
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 42 108 3 74
Clubiona saxatilis L. Koch, 1867 3 0 0 2
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 53 123 1 69
Clubiona subsultans Thorell, 1875 3 5 0 4
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 4 4 0 6
Clubiona terrestris Westring, 1851 6 6 0 11
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 13 8 0 15
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 0 0 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 4 0 4
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 4 7 0 11
Clubiona germanica Thorell, 1871 3 1 0 4
Clubiona lutescens Westring, 1851 19 28 0 27
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 2 0 4
Clubiona norvegica Strand, 1900 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 2 1 0 3
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 15 13 0 17
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 14 25 0 21
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 17 39 0 25
Clubiona subsultans Thorell, 1875 3 7 0 9
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 4 5 0 8
Clubiona terrestris Westring, 1851 7 16 0 22
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 4 2 0 5
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 5 0 6
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 1 3 0 4
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 4 0 4
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 0 2 0 2
Clubiona lutescens Westring, 1851 10 14 7 15
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 0 5 1 6
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 3 6 0 8
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 9 13 2 18
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 9 13 0 7
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 4 5 3 8
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 9 21 0 19
Clubiona subsultans Thorell, 1875 3 2 0 5
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 3 0 0 2
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 1 0 3
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 12 16 4 16
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 4 16 0 13
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 2 1 0 3
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 9 14 0 21
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 2 0 2
Clubiona juvenis Simon, 1878 0 1 0 1
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 1 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 4 0 4
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 7 3 0 2
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 3 0 0 3
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 4 0 4
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 5 0 4
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 0 2 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 3 9 0 11
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 5 0 0 5
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 1 1 0 2
Clubiona juvenis Simon, 1878 1 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 5 3 0 7
Clubiona subsultans Thorell, 1875 1 0 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 4 0 5
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 2 0 0 2
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 5 1 0 4
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 4 0 6
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 4 0 5
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1917 použitých nálezů)
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona juvenis Simon, 1878 1 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 18 43 0 30
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 2 2 0 4
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 28 49 0 30
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 31 132 3 41
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 33 132 1 51
Clubiona subsultans Thorell, 1875 2 1 0 3
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 4 1 0 4
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 4 3 4 5
Vlhké loukySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 1 0 6
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 10 15 0 19
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 3 0 4
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 8 3 0 6
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 10 49 1 39
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 16 67 1 47
Clubiona subsultans Thorell, 1875 1 1 0 3
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 3 1 0 3
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 2
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 1 0 2
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 2 1 0 3
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 7 17 0 22
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 7 0 7
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 2 0 2
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 5 8 0 12
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 8 18 0 21
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 7 0 3
Clubiona terrestris Westring, 1851 15 10 0 22
Rašeliniště a slatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 1 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 2 2 0 3
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 3 0 1
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 6 2 0 6
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 2 0 4
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona norvegica Strand, 1900 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 6 7 0 8
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 20 35 1 17
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 2 11 0 8
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 2 0 2
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 5 2 0 7
Clubiona terrestris Westring, 1851 2 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 14 13 0 14
Rákosiny, orobincové porostySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 2 0 2
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 1 0 1
Clubiona juvenis Simon, 1878 4 6 0 4
Clubiona lutescens Westring, 1851 3 11 0 10
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 18 38 0 32
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 3 11 0 8
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 4 5 0 5
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 2 0 3
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 5 3 0 6
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 4 8 3 5
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 1 0 2
Clubiona germanica Thorell, 1871 2 1 0 3
Clubiona lutescens Westring, 1851 3 10 0 6
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 1 1 1 3
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 2 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 5 2 0 6
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 1 0 2
Clubiona terrestris Westring, 1851 15 12 0 24
Smrkové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 0 0 1
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 0 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 3 6 0 6
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 0 3 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 5 53 1 5
Clubiona similis L. Koch, 1867 0 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 5 4 1 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 3 10 0 10
Clubiona terrestris Westring, 1851 26 14 0 24
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 3 1 0 7
VrchovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 2
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 5 3 0 4
Clubiona germanica Thorell, 1871 1 0 0 1
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 0 3 0 3
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 3 0 0 1
Clubiona norvegica Strand, 1900 4 4 0 4
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 2 1 0 2
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 9 14 0 14
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 4 0 3
Clubiona subsultans Thorell, 1875 3 4 0 5
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 1 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 16 18 1 15
Bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 1 2 0 2
Clubiona lutescens Westring, 1851 20 18 0 31
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 3 0 3
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 14 0 5
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 2 0 2
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 0 2 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 4 3 0 5
Porosty vysokých ostřicSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 4 0 4
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 18 15 1 13
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 4 5 0 9
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 7 29 0 15
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 2 0 3
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 1 0 2
Lužní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 4 21 0 13
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 1 0 2
Clubiona germanica Thorell, 1871 3 1 0 3
Clubiona lutescens Westring, 1851 5 11 0 12
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 8 2 0 4
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 2 2 0 4
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 2 0 2
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 2 2 0 4
Bylinné porosty na březích potoků a řekSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 7 15 7 18
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 7 7 0 6
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 26 30 0 17
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 1 0 2
Xerotermy na jiných podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 0 1 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 6 2 0 2
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 3 0 3
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 1 0 2
Clubiona germanica Thorell, 1871 1 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 3 0 3
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 1 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 8 8 0 16
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 2 0 1
Clubiona saxatilis L. Koch, 1867 2 0 0 1
Clubiona similis L. Koch, 1867 1 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 4 4 0 6
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 3 4 0 5
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 3 0 3
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 3 0 2
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 1 0 2
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 1 0 2
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 18 25 1 18
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 3 3 1 3
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 1 0 2
Clubiona similis L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 1 1 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 2 6 1 6
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 1 0 2
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) 1 1 6 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 1 2 0 2
Clubiona lutescens Westring, 1851 5 10 0 10
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 2 2 0 4
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 2 7 0 5
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 9 19 0 13
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 4 0 3
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 1 0 2
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 5
Clubiona lutescens Westring, 1851 10 11 0 10
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 2 0 3
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 7 41 0 18
Clubiona saxatilis L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 5 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 1 0 2
SlatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 1 2 0 3
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 5 18 0 11
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 1 0 2
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 2 3 0 3
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 7 80 0 9
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 3 38 0 10
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 3 2 0 2
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 4 0 4
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 1 2 0 3
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 2 0 2
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 7 0 9
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 3 5 0 4
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 2 0 0 2
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 6 0 2
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 2 0 2
Clubiona terrestris Westring, 1851 3 2 0 7
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
Skalní stepi na vápencových podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 1 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 2 1 0 3
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 5 17 0 16
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 3 8 0 7
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 2 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 2 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Lesní pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 3 5 0 6
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 4 0 2
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 2
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 6 17 0 13
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 5 0 2
Clubiona subsultans Thorell, 1875 1 2 0 3
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 0 1
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 3 2 0 5
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 2 1 0 3
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 2 1 0 3
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 2 0 2
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 0 4 0 2
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 3 0 4
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 1 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 4 10 0 9
Kamenité sutěSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 27 38 2 21
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 2 0 3
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 2 2 0 3
Květnaté bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 5 0 4
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 5 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 3 5 0 4
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 4 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 12 14 0 15
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 2 0 2
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 5 13 0 4
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 0 0 1
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 10 28 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 1 5 0 4
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 2 1 0 2
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 1 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 5 4 0 5
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 1 0 1
Přechodová rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 4 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 4 20 0 10
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 5 13 0 7
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 0 2 0 2
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 3 1 0 2
Ovocné sadySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 4 0 0 2
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 3 0 3
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 3 1 0 2
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 7 5 2 11
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 2 0 2
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkouSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 4 1 0 4
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 1 0 1
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 1 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 3 0 2
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 5 2 0 3
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 15 0 3
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 5 0 3
Clubiona subsultans Thorell, 1875 1 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 4 0 4
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 1 0 2
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 4 4 2 7
Clubiona terrestris Westring, 1851 9 7 0 11
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 0 0 1
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 0 0 2
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 3 0 2
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 9 4 0 11
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 1 0 1
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníkySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 27 21 0 17
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 3 0 3
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 6
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 2
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 1 0 2
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 8 4
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Širokolisté vysokostébelné nivySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 13 25 0 16
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 1 2 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 2 0 3
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 5 2 0 5
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 6 9 0 4
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 1 0 2
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 4 5 0 2
Křoviny a skupiny stromů mimo lesSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 4 7 0 8
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 2 1 3
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 0 0 2
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 0 0 1
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 3 1 0 3
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 1 0 2
Clubiona terrestris Westring, 1851 3 2 0 6
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 3 0 3
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 2 0 2
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 1 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 5 0 4
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 2 12 0 4
Horské buko-jedlové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 2 1 0 3
Clubiona saxatilis L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 5 5 0 8
Acidofilní bukové bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 4 6 0 8
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 1 0 2
Luční úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 2 0 2
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 2 0 2
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 2 0 2
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 1 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 2 0 2
Písečné přesypySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 3 1 0 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 2 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 3 0 2
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 7 0 2
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 1 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 2
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 3 0 4
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 4 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 2 0 2
Kultury jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 4 0 0 3
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 1 3 0 3
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 2 0 2
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 1 0 2
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 3 0 0 2
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 2
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 2 0 2
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 6 0 4
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Kulturní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 2 4 0 4
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 1 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 10 5 0 5
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 2 0 2
Floristicky pestré křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 1 1 0 2
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 2
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 0 2
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 3
Clubiona subsultans Thorell, 1875 1 2 0 3
Přirozené smrčiny (bory a březiny)SamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 2 0 3
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 1 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 2 0 0 2
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 2 0 2
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 2 3 0 5
Skupiny stromů, remízky < 1 haSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 2 4 0 3
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 2 1 0 3
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
KamenolomSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 1 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 1 0 1
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona juvenis Simon, 1878 1 2 0 2
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 2 1 0 3
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 0 2 0 2
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 2 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 0 2 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 47 0 4
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
ParkySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 4 0 4
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 1 0 2
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 2 0 0 2
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 0 0 1
Borové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 3 1 0 4
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 2 2 0 4
Suťové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 3 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 4 2 0 3
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 3 0 3
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 2 0 2
Reliktní bory na skalních podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 1 0 1
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 3 1 0 2
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 10 10 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Cesty, silniceSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 4 0 0 2
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 2 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Subalpinské bylinné porosty a alpinské holeSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 3 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 3 2 0 1
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 1 0 2
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Skály subalpinského a alpinského pásmaSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 3 1 0 4
Pískovcová skalní městaSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 4 0 2
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 8 8 0 2
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 1 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 1 0 1
PoleSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 2 0 3
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 1 0 1
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
vřesoviště nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 2 0 2
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona saxatilis L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 1 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 2 1 0 1
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 2 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 0 0 1
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 0 1 0 1
PískovnaSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 1 2 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 1 0 2
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 1 0 2
Porosty vysokých bažinných bylin - žabník, dvojzubec…SamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 2 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 1 0 1
Skály nižších a středních výšekSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 2 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 0 0 1
Obhospodařované pozemkySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Křovinatý plášť lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Kácené vrbové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Bahnité a písčité břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Rašelinné březiny a borySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 2 1 0 2
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 1 0 2
suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Polní úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
vrbové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 3 3 0 1
Acidofilní teplomilné doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 1 0 0 1
Horské vyskokobylinné a kapradinové smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Devětsilové lemy horských toků, bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona similis L. Koch, 1867 1 2 0 2
KosodřevinaSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 2 1 0 2
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Železniční náspySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Travnatá a keříčkovitá společenstva na silikátovém podkladuSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 3 0 1
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 0 0 1
Štěrkové laviceSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 1
skály a sutě v horáchSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 0 2 0 1
Těžební jámySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Pozemní komunikaceSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 1 0 1
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 1 0 1
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 0 0 1
Vegetace obnažených denSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Polní mezeSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 1 0 1
Úzkolisté suché trávníky panonskéSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
písčité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 1 0 1
Bylinný lem lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 1 0 1
Nízké xerofilní křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 0 1 0 1
vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Rašelinné a podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Horské biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Rákosiny eutrofních stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
Vlhká tužebníková ladaSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona subsultans Thorell, 1875 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy