Kvadráty: 6369 5961 5644 6062 6569 6757 7162 5755 6368 5347 6674 5456 6974 6464 6673 6376 6963 7266 6570 5457 6953 7155 5767 6068 7053 6772 6955 6669 6751 6952 6474 6367 6954 6458 5868 7351 5354 7267 6270 5353 6472 6575 5942 5842 7161 5969 6050 7168 7067 5643 6274 7059 6475 7050 5664 5957 5547 5545 5852 5857 5856 5646 7069 7072 6856 6959 7251 5958 5764 5860 6756 6770 6858 6869 6771 7250 6049 5948 5850 7073 5351 5462 7171 6666 6970 7071 6547 6175 6051 6143 6476 5562 6874 7063 7165 7166 7052 6968 6867 6868 5869 6340 6447 7152 6052 5249 6758 7149 6964 7367 6171 6177 6766 6240 5150 5248 5552 5663 5641 5740 5640 5960 5359 5446 6864 6348 7354 6452 6341 5453 5445 5250 5541 5544 5548 5741 5360 6765 5853 5951 5849 7057 6958 7159 7263 7262 5660 6053 6152 5953 5358 6153 6854 5848 5361 5952 6773 5259 5962 6558 6657 6048 6555 6656 5553 6456 6357 5769 6557 5543 5642 5653 6255 5753 6250 5965 5964 5363 6672 6573 6572 6358 5762 5754 6272 6148 5946 6451 6354 5350 5947 6260 6675 6774 5768 5971 6273 6755 6347 6448 6074 7172 7170 5841 5742 5555 5954 6658 6663 6659 5260 5855 6275 6477 5463 5949 5744 5844 5349 5763 5454 7265 5959 5859 5861 5858 6159 6956 7160 6660 5256 5655 5867 6355 6261 5765 5865 6946 7169 7068 5854 5550 6847 6361 5352 7065 6461 6845 6070 6759 5669 6863 6860 6372 6566 5668 6360 6947 6075 5362 5667 5567 6463 6661 6362 5551 6676 7154 5255 5152 6568 7046 5950 6850 5649 7055 6174 5770 6047 5450 6478 5772 6564 6754 6967 6249 6753 6865 5758 6764 6855 6561 6848 6551 5647 7352 6246 6253 6268 5863 6374 6852 5963 5645 6063 5864 5449 6457 7148 5447 5870 6373 5955 5254 5258 6866 5364 6644 5759 6545 5761 6248 6548 5357 6544 7054 6259 6645 5862 6546 6256 6356 6650 6562 5257 7151 5464 5840 5752 5563 6576 6862 5461 5460 6162 6761 6149 7048
  Nálezy podle období
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 Není ohrožený 2x 1x 65x 2x 70x
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 Téměř ohrožený 2x 48x 14x 64x
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený 3x 7x 71x 7x 88x
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený 2x 91x 20x 113x
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) Silně ohrožený 2x 3x 2x 4x 11x
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený 2x 82x 25x 109x
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 Téměř ohrožený 2x 6x 16x 5x 29x
Clubiona germanica Thorell, 1871 Ohrožený 1x 8x 37x 46x
Clubiona juvenis Simon, 1878 Kriticky ohrožený 6x 5x 11x
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 Ohrožený 2x 24x 1x 27x
Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 1x 4x 359x 27x 391x
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 Ohrožený 1x 1x 21x 4x 27x
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený 4x 6x 132x 30x 172x
Clubiona norvegica Strand, 1900 Kriticky ohrožený 5x 5x
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 12x 131x 21x 166x
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 2x 1x 155x 24x 182x
Clubiona pseudoneglecta Wunderlich, 1994 Kriticky ohrožený 1x 1x
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený 2x 3x 375x 36x 416x
Clubiona saxatilis L. Koch, 1867 Silně ohrožený 1x 3x 1x 5x
Clubiona similis L. Koch, 1867 Kriticky ohrožený 2x 3x 2x 7x
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený 2x 217x 10x 229x
Clubiona subsultans Thorell, 1875 Téměř ohrožený 6x 10x 82x 10x 108x
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 Téměř ohrožený 1x 45x 10x 56x
Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 2x 4x 282x 43x 331x
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 3x 9x 99x 24x 135x

Literatura

© Oto Zimmermann

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně přírodních rezervací Černý důl a Komáří vrch získané v rozmezí let 2016–2017. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Orlické hory. Na lokalitě PR Černý důl bylo zjištěno 76 druhů, z nichž 16 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Na lokalitě PR Komáří vrch bylo zjištěno 61 druhů, z nichž bioindikačně velmi významných je 13. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studovaných lokalit.© Oto Zimmermann

Heterogeneity of environmental conditions is the crucial factor supporting biodiversity in various habitats, including post-mining sites. The effects of micro-topographic heterogeneity on biodiversity and conservation potential of arthropod communities in post-industrial habitats had not been studied before now. At one of the largest European brown coal spoil heaps, we sampled eight groups of terrestrial arthropods with different life strategies (moths, spiders, ground beetles, ants, orthopteroids, centipedes, millipedes, and woodlice), in successionally young plots (5–18 y), with a heterogeneous wavy surface after heaping, and compared the communities with plots flattened by dozing. A combination of the standardized quantitative sampling, using two different methods, and a paired design of the plot selection enabled a robust analysis. Altogether, we recorded 380 species of the focal arthropods, 15 of them nationally threatened. We revealed the importance of the microtopographic heterogeneity for the formation of the biodiversity of arthropods in their secondary refuges. The communities with higher biodiversity and conservation value were detected in the plots with heterogeneous surfaces; exceptions were ground beetles and millipedes. The surface flattening, often the first step of technical reclamation projects, thus suppress biodiversity of most terrestrial arthropods during the restoration of post-mining sites. Since the communities of both surface types differed, the proportional presence on both surfaces could be more efficient in supporting the local biodiversity. We suggest reducing the surface dozing for the cases with other concerns only, to achieve a proportional representation of both surface types. Such a combination of different restoration approaches would, thus, efficiently support high biodiversity of groups with various needs.© Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Velké dobrodružství: Physocyclus globosus (Taczanowski, 1874) zavlečen do Evropy; Revize třesavek Pholcus phalangioides v Národním muzeu; Pavouci v hledáčku šotoušů* – Holocnemus pluchei na „hlaváku“; Slíďák tatarský (Lycosa singoriensis) na Šumavě!; Zajímavý nález dvou druhů rodu Acantholycosa na jedné mýtině; Do třetice Araneus saevus, aneb jak je to s historicky druhým nálezem křižáka stromového u nás; Pardosa maisa – slíďák slaništní?; Rodinná dovolená v Beskydech; Spojení arachnologie a kultury; Významné nálezy pavouků z ČR III./ Remarkable records of spiders from Czech Republic III.; Hrabalky (Pompilidae) rodu Anoplius – specialisté na lov pavouků; Překvapení pod mikroskopem; 30th European Congress of Arachnology; 115. arachnologický seminář Brno 2017; Šplh po vlákně; Arachnologický spravodaj; Česká bibliografie 2017; Britská bibliografie – The Newsletter 139; Pokyny pro autory

© Oto Zimmermann

V roce 2012–2013 byl proveden první inventarizační průzkum pavouků v NPR Zástudánčí. Na území rezervace bylo zjištěno 117 druhů pavouků z 21 čeledí. Druhy Arctosa cinerea, Caviphantes saxetorum, Clubiona germanica a Sitticus dzieduszyckii jsou zařazeny v červeném seznamu pavouků ČR a jsou zároveň nejvýznamnějšími nálezy. Pavučenka Caviphantes saxetorum je novým druhem pro Českou republiku. Nejzajímavější společenstvo pavouků bylo zjištěno na štěrkových náplavech v meandru řeky Moravy.© Ondřej Machač

Pavouci České republiky; Zavlečenci; Méně známé druhy pavouků Nuctenea silvicultrix; Nová pravidelná rubrika "Významné nálezy pavouků v ČR"; Významné nálezy pavouků z ČR I./Remarkable records of spiders from Czech Republic I.; Nález pavučenky Diplocephalus dentatus Tullgren, 1955; Poznámka k výskytu zápředníka Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802); Klíšťata - neobvyklá kořist pavouků; Kořist larev hrabalek; Přírodní rozmanitost Vysočiny - výzva ke spolupráci; Zoodny České Budějovice 2016; Arachnologická exkurze 2016: Údolí Jihlavy a Oslavy; Česká bibliografie 2016; Britská bibliografie - The Newsletter 135; Pokyny pro autory© Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

© Oto Zimmermann
We assessed the effects of environmental factors on spider communities in screes (sloping mass of coarse rock fragments) of the Czech Republic, based on catches from 325 pitfall traps, exposed for 177–670 days, from 1984–2000. Bootstrap resampling was applied to test for fuzziness of the partitions in cluster analysis of the samples. Two distinct spider communities were identified. The first one was confined to sites where ice is formed and persists until late summer or over the whole year. This community consists of numerous relict spiders, such as Bathyphantes simillimus buchari Růžička 1988, Diplocentria bidentata (Emerton 1882) and Lepthyphantes tripartitus Miller & Svatoň 1978, possibly persisting in these cold screes from the early postglacial period. The other community included all other sites, irrespective of their environmental characteristics. Monte Carlo simulations were used to test the significance of environmental factors and their interactions on the studied communities. Ice formation near the traps and position of the traps within individual screes were the most significant factors, followed by the depth of the traps within the scree, diameter of stones forming the scree, and altitude. A marginally significant effect was found for organic content in the scree matter, whereas presence of trees and phytogeographical districts appeared non-significant. Our analyses support the view that spiders inhabiting cold screes in Central Europe belong to a unique relict community of species requiring cold and stable microclimate.

Fotografie

Clubiona alpicola


Clubiona brevipes


Clubiona comta

Clubiona corticalis
Clubiona diversaClubiona germanica

Clubiona juvenis

Clubiona lutescensClubiona neglecta
Clubiona norvegica

Clubiona phragmitisClubiona reclusa


Clubiona similis

Clubiona stagnatilis


Clubiona subsultansClubiona subtilis


Clubiona terrestris

Clubiona trivialis

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (2002 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 68 80 2 55
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 6 3 0 9
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 8 5 2 15
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 15 13 5 29
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 16 13 0 24
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 0 2 1 3
Clubiona germanica Thorell, 1871 2 1 0 5
Clubiona juvenis Simon, 1878 1 0 0 1
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 7 9 0 12
Clubiona lutescens Westring, 1851 49 47 64 91
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 2 0 0 2
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 31 18 30 44
Clubiona norvegica Strand, 1900 5 4 0 5
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 17 9 2 28
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 13 4 8 14
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 77 90 6 114
Clubiona saxatilis L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona similis L. Koch, 1867 0 1 0 2
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 4 11 1 14
Clubiona subsultans Thorell, 1875 4 17 0 21
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 7 8 1 13
Clubiona terrestris Westring, 1851 127 90 9 173
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 4 10 0 12
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 3 9 0 8
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 5 8 0 12
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 1 13 0 13
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 2 6 0 6
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) 1 3 6 3
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 5 19 0 17
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 1 3 0 4
Clubiona germanica Thorell, 1871 3 9 0 8
Clubiona juvenis Simon, 1878 6 11 0 7
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 2 0 0 2
Clubiona lutescens Westring, 1851 30 97 10 88
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 0 8 0 5
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 11 24 0 29
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 12 27 0 28
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 50 74 1 59
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 30 442 0 85
Clubiona similis L. Koch, 1867 1 2 0 2
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 18 146 1 59
Clubiona subsultans Thorell, 1875 5 14 0 17
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 4 1 0 5
Clubiona terrestris Westring, 1851 12 16 0 23
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 14 14 0 17
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 3 3 0 6
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 9
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 8 2 0 5
Clubiona germanica Thorell, 1871 5 4 0 7
Clubiona juvenis Simon, 1878 1 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 38 89 0 81
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 1 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 6 13 0 18
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 5 10 1 11
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 32 37 0 31
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 54 131 3 89
Clubiona saxatilis L. Koch, 1867 3 0 0 2
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 56 166 1 85
Clubiona subsultans Thorell, 1875 1 5 0 2
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 2 2 0 3
Clubiona terrestris Westring, 1851 4 4 0 8
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 11 7 0 14
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 3 5 0 7
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 8 0 8
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 6 5 0 12
Clubiona lutescens Westring, 1851 13 22 0 24
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 2 4 0 5
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 2 1 0 3
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 12 13 0 14
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 3 9 0 11
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 15 16 0 18
Clubiona subsultans Thorell, 1875 8 7 0 13
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 7 5 0 10
Clubiona terrestris Westring, 1851 8 21 0 27
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 5 3 0 5
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 5 0 6
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 6 14 0 7
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 5 0 5
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 10 31 0 4
Clubiona lutescens Westring, 1851 9 16 7 15
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 1 9 1 7
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 4 6 0 9
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 11 14 2 21
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 10 12 0 7
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 4 6 3 9
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 9 23 0 14
Clubiona subsultans Thorell, 1875 4 3 0 7
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 2 2 0 3
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 18 21 4 23
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 4 16 0 13
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 2 1 0 3
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 9 14 0 21
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 2 0 2
Clubiona juvenis Simon, 1878 0 1 0 1
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 1 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 4 0 4
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 7 3 0 2
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 3 0 0 3
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 4 0 4
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 5 0 4
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 0 2 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 3 9 0 11
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 5 0 0 5
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 1 1 0 2
Clubiona juvenis Simon, 1878 1 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 5 3 0 7
Clubiona subsultans Thorell, 1875 1 0 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 4 0 5
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 2 0 0 2
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 5 1 0 4
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 4 0 5
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 4 0 5
?SamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 0 2 0 1
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 2 0 3
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 8 0 5
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
raSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 10 0 0 7
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 4 5 0 2
sfSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 3 3 2 5
Potrava rákosníkůSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 2 0 2
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 0 1 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 1 0 1
paSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1870 použitých nálezů)
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona juvenis Simon, 1878 1 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 17 41 0 28
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 2 2 0 4
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 28 48 0 29
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 31 131 3 40
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 33 131 1 50
Clubiona subsultans Thorell, 1875 2 1 0 3
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 3 0 0 2
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 4 3 4 5
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 1 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 2
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 8 5 0 8
Clubiona germanica Thorell, 1871 1 3 0 2
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 6 5 0 9
Clubiona lutescens Westring, 1851 3 6 0 5
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 4 0 0 2
Clubiona norvegica Strand, 1900 5 4 0 5
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 4 0 2
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 8 8 0 10
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 33 69 1 41
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 7 28 0 18
Clubiona subsultans Thorell, 1875 3 6 0 7
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 6 5 0 10
Clubiona terrestris Westring, 1851 2 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 33 32 1 31
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 1 0 6
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 11 15 0 20
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 3 0 4
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 9 3 0 7
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 11 50 1 41
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 18 67 1 49
Clubiona subsultans Thorell, 1875 1 1 0 3
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 4 1 0 4
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 2
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 1 0 2
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 2 1 0 3
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 7 17 0 22
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 7 0 7
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 2 0 2
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 5 8 0 12
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 8 18 0 21
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 7 0 3
Clubiona terrestris Westring, 1851 15 9 0 21
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 2 1 0 3
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 1 0 0 2
Clubiona lutescens Westring, 1851 7 6 0 9
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 0 3 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 10 59 1 14
Clubiona similis L. Koch, 1867 0 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 5 5 1 2
Clubiona subsultans Thorell, 1875 4 11 0 9
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 26 17 0 27
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 4 1 0 8
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 2 0 2
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona juvenis Simon, 1878 4 7 0 5
Clubiona lutescens Westring, 1851 3 11 0 10
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 20 38 0 34
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 3 11 0 8
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 4 5 0 5
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 0 3 0 3
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 2 0 3
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 5 4 0 7
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 4 9 6 6
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 1 0 2
Clubiona germanica Thorell, 1871 2 1 0 3
Clubiona lutescens Westring, 1851 3 10 0 6
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 1 1 1 3
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 7 6 0 9
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 2 1 0 3
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 1 0 2
Clubiona terrestris Westring, 1851 20 14 0 28
bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 1 2 0 2
Clubiona lutescens Westring, 1851 20 18 0 31
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 3 0 3
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 14 0 5
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 2 0 2
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 0 2 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 4 3 0 5
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 8 14 7 18
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 8 7 0 7
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 25 30 0 16
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 1 0 2
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 0 1 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 6 2 0 2
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 3 0 3
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 1 0 2
Clubiona germanica Thorell, 1871 1 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 3 0 3
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 1 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 8 8 0 16
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 2 0 1
Clubiona saxatilis L. Koch, 1867 2 0 0 1
Clubiona similis L. Koch, 1867 1 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 4 4 0 6
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 3 4 0 5
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 4 0 4
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 18 15 1 13
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 3 4 0 7
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 7 27 0 13
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 2 0 3
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 1 0 2
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 1 2 0 2
Clubiona lutescens Westring, 1851 5 10 0 10
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 2 2 0 4
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 2 7 0 5
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 9 19 0 13
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 4 0 3
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 1 0 2
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 5 0 5
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 1 0 2
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 5 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 3 5 0 4
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 4 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 17 20 0 24
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 1 0 2
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 4 13 0 11
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 1 0 2
Clubiona germanica Thorell, 1871 3 1 0 3
Clubiona lutescens Westring, 1851 3 9 0 9
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 8 3 0 5
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 2 2 0 4
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 2 0 2
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 2 2 0 4
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 5
Clubiona lutescens Westring, 1851 9 11 0 9
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 2 0 3
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 7 41 0 18
Clubiona saxatilis L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 5 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 1 0 2
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 3 0 3
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 3 0 2
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 1 0 2
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 18 25 1 18
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 3 3 1 3
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 1 0 2
Clubiona similis L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 1 1 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 5 1 5
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 1 0 2
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 1 2 0 3
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 4 17 0 10
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 1 0 2
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 2 3 0 3
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 7 80 0 9
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 3 38 0 10
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 3 2 0 2
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 4 0 4
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 1 2 0 3
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 7 0 8
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 3 5 0 4
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 2 0 0 2
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 6 0 2
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 2 0 2
Clubiona terrestris Westring, 1851 3 2 0 7
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 3 5 0 6
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 4 0 3
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 2
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 6 18 0 14
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 5 0 2
Clubiona subsultans Thorell, 1875 1 2 0 3
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 0 1
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 3 2 0 5
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 2 3 0 4
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 3 1 0 4
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 2 0 2
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 0 4 0 2
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 3 0 4
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 1 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 4 10 0 9
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 1 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 2 1 0 3
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 5 17 0 16
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 3 8 0 7
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 2 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 2 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 27 38 2 21
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 2 0 3
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 2 2 0 3
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 2 0 2
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 5 13 0 4
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 0 0 1
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 10 28 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 1 5 0 4
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 2 1 0 2
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 1 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 5 4 0 5
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 1 0 1
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 27 21 0 17
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 3 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 3 5 0 4
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 1 1 0 2
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 4 7 0 9
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 3
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 2
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 2 1 3
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 0 2
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 4 1 0 4
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 1 0 1
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 1 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 3 0 2
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 5 2 0 3
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 2 18 0 4
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 5 0 3
Clubiona subsultans Thorell, 1875 1 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 4 0 4
suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 0 0 1
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 3 0 0 3
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 3 0 2
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 9 4 0 11
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 1 0 1
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 1 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 2
Clubiona lutescens Westring, 1851 4 5 0 7
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 14 6 0 6
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 4 0 4
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 1 0 2
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 4 4 2 7
Clubiona terrestris Westring, 1851 9 7 0 11
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 6
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 2
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 8 4
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
širokolisté horské nivySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 13 25 0 16
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 1 2 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 2 0 3
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 5 2 0 5
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 6 9 0 4
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 1 0 2
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 4 5 0 2
podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 3 0 4
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 7 0 5
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 2 0 2
Clubiona terrestris Westring, 1851 2 0 0 2
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 3 0 3
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 2 0 2
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 1 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 5 0 4
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 2 12 0 4
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 0 0 2
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 0 0 1
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 3 1 0 3
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 1 0 2
Clubiona terrestris Westring, 1851 3 2 0 6
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 4 0 0 2
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 3 0 3
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 2 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 3 2 2 4
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 2 1 0 3
Clubiona saxatilis L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 5 5 0 8
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 4 0 4
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 0 2 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 48 0 5
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 2 0 2
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 2 0 2
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 2 0 2
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 2 0 2
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 2 0 4
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 3 0 0 2
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 2
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 3 5 0 6
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 10 10 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 3 1 0 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 2 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 3 0 2
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 7 0 2
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 1 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
A121100SamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 4 3 0 7
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 3
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 1 1 0 2
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 1 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 1 0 1
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 2 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 5 0 3
2121110SamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 4 0 6
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 2 0 2
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 2 3 0 5
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 8 8 0 2
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 1 0 1
Clubiona saxatilis L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 1 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 3 2 0 2
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 2 2 0 4
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 3 0 3
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 2 0 2
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 1 0 1
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 4 0 0 2
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 2 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
skály a sutě v horáchSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 3 3 0 5
0000000SamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 4 0 0 2
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 2 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 3 2 0 2
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 1 0 1
vrbové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 3 3 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 2 0 3
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 1 0 1
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 1 2 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
vřesoviště nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 2 0 2
suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 0 0 1
štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 1
Clubiona similis L. Koch, 1867 1 2 0 2
Obhospodařované pozemkySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 2 0 1
rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 2 1 0 2
suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
kosodřevinaSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 2 1 0 2
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 0 1 0 1
vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
písčité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 1 0 1
Pozemní komunikaceSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 1 0 1
Těžební jámySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Horské biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
železniční náspySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) 1 1 6 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020