Nálezy podle období  
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona juvenis Simon, 1878 Kriticky ohrožený 15×

Clubiona juvenis Simon, 1878

České jménozápředník rybniční
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy15 nálezů, 7 kvadrátů
První nález 1988, J. Křen, Řezáč 2001
Poslední nález 2020 , Eva Líznarová
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T, eM
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very humid (Preference: Vysoká)
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Herb layer (Preference: Vysoká)
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška150-500

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (15 použitých nálezů)
Clubiona juvenis Simon, 1878 CRSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk5202
Vysavač2101
Individuální sběr71208
Zemní past1102
Žlutá miska1001
Eklektor0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (15 použitých nálezů)
Clubiona juvenis Simon, 1878 CRSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno10808
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod5806
Močály1101
 SamciSamiceMláďataNálezy