Kvadráty: 5652
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Eratigena agrestis Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agalenatea redii Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araniella displicata Araniella displicata (Hentz, 1847) Ohrožený
Araniella opisthographa Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Gibbaranea gibbosa Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Larinioides ixobolus Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) Není ohrožený
Larinioides patagiatus Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Larinioides sclopetarius Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) Není ohrožený
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Zilla diodia Zilla diodia (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Zygiella atrica Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) Není ohrožený
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cheiracanthium campestre Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 Téměř ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Argenna subnigra Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) Není ohrožený
Argyroneta aquatica Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Ohrožený
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Micaria fulgens Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Zelotes electus Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Acartauchenius scurrilis Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený
Centromerita bicolor Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Micrargus subaequalis Micrargus subaequalis (Westring, 1851) Není ohrožený
Palliduphantes insignis Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) Téměř ohrožený
Tenuiphantes tenuis Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agroeca cuprea Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený
Liocranum rupicola Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa aculeata Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) Ohrožený
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený
Alopecosa inquilina Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Arctosa figurata Arctosa figurata (Simon, 1876) Ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa bifasciata Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený
Pardosa hortensis Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený
Pardosa monticola Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Trochosa robusta Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Carrhotus xanthogramma Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) Ohrožený
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený
Talavera aequipes Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený
Steatoda grossa Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Steatoda triangulosa Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený
Ozyptila scabricula Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Ohrožený
Synema globosum Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (124 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 4 5 0 3
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 4 1 0 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 3 5 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 2 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 2 0 2
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 4 1 0 2
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 15 13 0 3
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 1 0 0 1
Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 1 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 1 3 7 2
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 0 1 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 28 35 0 4
Trochosa robusta (Simon, 1876) 2 1 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 2 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 3 3 0 2
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 12 10 0 3
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 0 0 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 1 1 2
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 1 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 0 1 1 2
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 2 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella displicata (Hentz, 1847) 0 1 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 1 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 1 0 1
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 0 1 0 1
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 3 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 2 3 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 2 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 3 0 0 1
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) 3 2 0 3
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 1 0 1
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 3 5 0 2
Arctosa figurata (Simon, 1876) 0 2 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 24 5 0 4
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 2 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 40 13 0 3
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 10 8 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 2 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 1 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 6 1 0 2
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 1 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 0 0 1 1
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 1 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 1 1 0 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) 1 1 0 2
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 1 115 50 2
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 5 0 1
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 1 1 0 1
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 1 0 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 0 1 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (124 použitých nálezů)
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Araniella displicata (Hentz, 1847) 0 1 0 1
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 0 1 0 1
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 3 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 2 0 2
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 4 6 0 4
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 4 2 0 3
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 3 5 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 3 5 0 2
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 3 0 3
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 4 1 0 2
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 1 2 0 2
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 15 13 0 3
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 2 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 4 0 0 2
Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 1 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 1 0 1
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) 3 2 0 3
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 1 0 1
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 3 5 0 2
Arctosa figurata (Simon, 1876) 0 2 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 24 5 0 4
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 41 16 7 5
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 0 1 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 38 43 0 5
Trochosa robusta (Simon, 1876) 2 1 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 2 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 3 3 0 2
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 12 10 0 3
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 4 0 0 3
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 2 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 2 1 3
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 6 1 0 2
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 2 0 2
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 2 0 2
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 1 1 1 3
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 2 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 0 2
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 2 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 1 115 50 2
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 1 0 1
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 1 0 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 0 1 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) 1 1 0 2
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 1 1 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 0 0 1 1
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 1 0 0 1
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 5 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy