Nálezy podle období  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Theridion melanurum Hahn, 1831 Není ohrožený 17× 12× 41×

Theridion melanurum Hahn, 1831

České jménosnovačka skálová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy41 nálezů, 29 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2023 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblast-
Původnost stanovišť
artificial
Umělé prostředí lidských sídel, které je však poměrně stálé, bez výrazné disturbance. Zdi staveb připomínají svou strukturou skalnatá a kamenitá stanoviště a tak mohou být osidlovány některými druhy skal a kamenitých sutí.
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Vertical surfaces (Preference: Vysoká)
Vertikální povrch. Šikmé, svislé a převislé povrchy skal, skalních bloků, převisy na březích vodních toků či v zářezech strží a cest, stěny budov, ploty, mostní konstrukce ap.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška200-800

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (40 použitých nálezů)
Theridion melanurum Hahn, 1831 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr3408
Neurčeno26025
Zemní past3205
Prosev0001
Sklepávání0011
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (40 použitých nálezů)
Theridion melanurum Hahn, 1831 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Interiéry budov1506
Vnější stěny budov0101
Vlhké lesní lemy1001
Neurčeno33026
Suché doubravy0101
Acidofilní bory1001
Lesní okraje1001
Suťové a roklinové lesy1012
Suché louky0201
 SamciSamiceMláďataNálezy