Kvadráty: 7169
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený 1x 1x
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený 1x 1x
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 2x 1x 3x
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x 2x
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dictyna arundinacea (Linné, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený 2x 2x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 1x 1x
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) Ohrožený 1x 1x
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) Ohrožený 1x 1x
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 1x 1x
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 2x 2x
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) Téměř ohrožený 1x 1x
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 Téměř ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Ceratinella major Kulczyński, 1894 Téměř ohrožený 1x 1x
Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Entelecara erythropus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Tallusia experta (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený 2x 2x
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) Ohrožený 1x 1x
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) Téměř ohrožený 2x 2x
Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Rhysodromus histrio (Latreille, 1819) Silně ohrožený 1x 1x
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený 2x 2x
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený 3x 2x 5x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 Ohrožený 1x 1x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x 2x
Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 1x 1x
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 4x 4x
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Enoplognatha latimana (Hippa & Oksala, 1982) Není ohrožený 1x 1x
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) Není ohrožený 3x 3x
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 1x 1x
Robertus arundineti (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) Není ohrožený 3x 1x 4x
Theridion melanurum Hahn, 1831 Není ohrožený 1x 1x 2x
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený 2x 2x
Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) Ohrožený 1x 1x
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) Ohrožený 1x 1x
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 1x 1x
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 1x 1x

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (15 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 1 0 1
Rhysodromus histrio (Latreille, 1819) 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 0 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 3 0 2
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 1 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 1 0 2
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (14 použitých nálezů)
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 2 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 0 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 0 1
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 1 0 2
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019