Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 138× 144× 290×

Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837)

České jménoskálovka černá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy290 nálezů, 72 kvadrátů
První nález 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - Me. (Az.
Fytogeografická oblastThermo, (Meso)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška0-600

Literatura

 © Oto Zimmermann

The invertebrates of the Macocha Abyss, Moravian Karst, Czech Republic, were collected in 2007–2008 and 222 species were identified in total. The relative abundance of individual taxa of land snails, harvestmen, pseudoscorpions, spiders, millipedes, centipedes, terrestrial isopods, beetles, and ants was evaluated. The cold-adapted mountain and subterranean species inhabit the bottom and lower part of the abyss, whereas the sun-exposed rocky margins were inhabited by thermophilous species. Macocha harbors several threatened species that are absent or very rare in the surrounding habitats. In the forest landscape, the Macocha Abyss represents a natural habitat with a distinct microclimatic gradient, and is an excellent refuge area for psychrophilous as well as thermophilous species, which significantly contributes to maintenance of landscape biodiversity.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (290 použitých nálezů)
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr136219
Zemní past35322019177
Fotografie0101
Neurčeno2540890
Smyk1001
Prosev1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (290 použitých nálezů)
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Ruderály0011
Neurčeno80828142
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)21005
Suché louky7050026
Okraje silnic351714
Ovocné sady s luční vegetací0101
Mezofilní louky1303
Suché lesní lemy1001
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Vřesoviště nižších poloh1101
Výsadby listnáčů4101
Lesy2101
Dubohabřiny0002
Ostatní pole2102
Paseky1201
Suché doubravy211108
Kamenité suti nižších poloh4205
Vlhké doubravy1001
Lužní lesy nížin22111518
Kamenolomy7305
Xerotermní travinobylinná společenstva4807
Stinné skály nižších poloh0202
Břehy tekoucích vod1001
Reliktní bory na skalách3102
Skalní stepi na vápenci2213430
Horské bučiny1001
Slaniska462105
Močály1001
Louky0101
Lesostepní doubravy572408
Lesní okraje1001
Suché křoviny2001
Jeskyně1101
 SamciSamiceMláďataNálezy