Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 3x 5x 138x 119x 265x

Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837)

České jménoskálovka černá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy265 nálezů, 60 kvadrátů
První nález 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2020 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníEuropean - Me. (Az.
Fytogeografická oblastThermo, (Meso)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška150-500

Literatura

© Oto Zimmermann

The invertebrates of the Macocha Abyss, Moravian Karst, Czech Republic, were collected in 2007–2008 and 222 species were identified in total. The relative abundance of individual taxa of land snails, harvestmen, pseudoscorpions, spiders, millipedes, centipedes, terrestrial isopods, beetles, and ants was evaluated. The cold-adapted mountain and subterranean species inhabit the bottom and lower part of the abyss, whereas the sun-exposed rocky margins were inhabited by thermophilous species. Macocha harbors several threatened species that are absent or very rare in the surrounding habitats. In the forest landscape, the Macocha Abyss represents a natural habitat with a distinct microclimatic gradient, and is an excellent refuge area for psychrophilous as well as thermophilous species, which significantly contributes to maintenance of landscape biodiversity.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (175 použitých nálezů)
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Fotografie0101
Zemní past33418319157
Individuální sběr114114
Smyk1001
Prosev1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (124 použitých nálezů)
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Cesty, silnice351714
Kultury listnáčů4101
ostatní pole1101
travnaté stepi1001
suché louky3301
lužní lesy nížin1001
Kamenolom7305
Xerotermní travinobylinná společenstva4807
Skály nižších a středních výšek0202
Xerotermy na jiných podkladech6638021
Břehy tekoucích vod1001
Pole1001
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy0011
Lužní lesy21111416
Reliktní bory na skalních podkladech3102
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy7005
Skalní stepi na vápencových podkladech2213430
Horské buko-jedlové lesy1001
Kamenité sutě2203
Slaniska462105
Močály1001
Louky0101
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy572408
Lesní okraje1001
Trnkové křoviny2001
Jeskyně1101
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků4102
 SamciSamiceMláďataNálezy