Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 6x 9x 263x 110x 388x

Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837)

České jménoskálovka černá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy388 nálezů, 58 kvadrátů
První nález 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2018 , Petr Dolejš
Areál rozšířeníEuropean - Me. (Az.
Fytogeografická oblastThermo, (Meso)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška150-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (171 použitých nálezů)
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past32917819154
Individuální sběr126114
Smyk1001
Prosev1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (122 použitých nálezů)
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) ESSamciSamiceMláďataNálezy
ostatní pole1101
travnaté stepi6738022
suché louky3301
lužní lesy nížin1012
okraje silnic351613
kamenolomy7305
Xerotermní travinobylinná společenstva4807
osluněné skály nižších poloh0202
Břehy tekoucích vod1001
obilná pole1001
údolní jasanoolšové luhy21111416
reliktní bory na skalách3102
dubohabřiny7005
skalní stepi na vápenci2213430
horské bučiny1001
kamenité suti nižších poloh2203
slaniska462105
Močály1001
Louky0101
lesostepní doubravy572408
Lesní okraje1001
suché křoviny2001
jeskyně1101
suché doubravy4102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019