Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 3x 5x 138x 128x 274x

Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837)

České jménoskálovka černá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy274 nálezů, 65 kvadrátů
První nález 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2020 , Pavel Moravec, Petr Veselý
Areál rozšířeníEuropean - Me. (Az.
Fytogeografická oblastThermo, (Meso)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška150-500

Literatura

 © Oto Zimmermann

The invertebrates of the Macocha Abyss, Moravian Karst, Czech Republic, were collected in 2007–2008 and 222 species were identified in total. The relative abundance of individual taxa of land snails, harvestmen, pseudoscorpions, spiders, millipedes, centipedes, terrestrial isopods, beetles, and ants was evaluated. The cold-adapted mountain and subterranean species inhabit the bottom and lower part of the abyss, whereas the sun-exposed rocky margins were inhabited by thermophilous species. Macocha harbors several threatened species that are absent or very rare in the surrounding habitats. In the forest landscape, the Macocha Abyss represents a natural habitat with a distinct microclimatic gradient, and is an excellent refuge area for psychrophilous as well as thermophilous species, which significantly contributes to maintenance of landscape biodiversity.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (274 použitých nálezů)
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past34719719165
Fotografie0101
Individuální sběr124115
Neurčeno2540890
Smyk1001
Prosev1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (274 použitých nálezů)
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Xerotermy na jiných podkladech6639022
Cesty, silnice351714
Neurčeno80818141
Ovocné sady s luční vegetací0101
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Kultury listnáčů4101
Lesy2101
Dubohabřiny0002
Ostatní pole1101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy171006
Travnaté stepi2002
Vlhké doubravy1001
Suché louky3301
Lužní lesy nížin1001
Kamenolom7305
Xerotermní travinobylinná společenstva4807
Skály nižších a středních výšek0202
Břehy tekoucích vod1001
Pole1001
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy0011
Lužní lesy21111416
Reliktní bory na skalních podkladech3102
Skalní stepi na vápencových podkladech2213430
Horské buko-jedlové lesy1001
Kamenité sutě2203
Slaniska462105
Močály1001
Louky0101
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy572408
Lesní okraje1001
Trnkové křoviny2001
Jeskyně1101
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků4102
 SamciSamiceMláďataNálezy