Nálezy podle období  
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Sosticus loricatus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 14× 16×

Sosticus loricatus (L. Koch, 1866)

České jménoskálovka štítová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy16 nálezů, 12 kvadrátů
První nález 1936, C. Špaček, Schenkel 1939
Poslední nález 2023 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblast-
Původnost stanovišť
artificial
Umělé prostředí lidských sídel, které je však poměrně stálé, bez výrazné disturbance. Zdi staveb připomínají svou strukturou skalnatá a kamenitá stanoviště a tak mohou být osidlovány některými druhy skal a kamenitých sutí.
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť-
Stratum
Vertical surfaces (Preference: Vysoká)
Vertikální povrch. Šikmé, svislé a převislé povrchy skal, skalních bloků, převisy na březích vodních toků či v zářezech strží a cest, stěny budov, ploty, mostní konstrukce ap.
Osvětlení stanovišť-
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (16 použitých nálezů)
Sosticus loricatus (L. Koch, 1866) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1506
Neurčeno5706
Smyk1001
Zemní past1303
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (16 použitých nálezů)
Sosticus loricatus (L. Koch, 1866) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Interiéry budov3608
Neurčeno5706
Ruderály0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
 SamciSamiceMláďataNálezy