Nálezy podle období  
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 203× 98× 301×
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 131× 183× 322×
Drassyllus pumilus Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený 39× 61× 102×
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 233× 312× 549×
Drassyllus villicus Drassyllus villicus (Thorell, 1875) Ohrožený 117× 84× 203×
Drassyllus vinealis Drassyllus vinealis (Kulczyński, 1897) Kriticky ohrožený

Literatura

 © Ondřej Machač
Pavoukovci České republiky; Rod Iberina (Hahniidae); „Divnej Pholcus“ v Brně; Druhý dodatek ke Katalogu pavouků České republiky a k červenému seznamu; druhy objevené v letech 2008–2020; Jak je to s prvonálezem křižáka Neoscona adianta v Česku?; Jak jsem přišel k výjimečnému nálezu; Drassyllus vinealis (Kulczyński (1897) a Erigonoplus foveatus (Dahl, 1912) na svahu u řeky Ohře; Pazora slíďákovitá opět v České republice; Mravenci na vláknech; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků X: rod Priocnemis; Česká bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 152 a 153
 


 © Oto Zimmermann

Tato práce se zabývá studiem společenstva pavouků xerotermních trávníků a solitérních stromů na přírodní památce Dolní Šárka na lokalitě Šatovka v Praze 6. Cílem výzkumu bylo prozkoumat všechny mikrohabitaty na této lokalitě a následně vytvořit seznam nalezených druhů a na základě nálezů chráněných druhů vyhodnotit význam této lokality. Výzkum byl realizován od března do června 2022 v pravidelných třítýdenních intervalech. Na lokalitě byly uplatněny různé metody sběru v různých mikrohabitatech: na skalnatém podloží metoda zemních pastí, na otevřeném trávníku metoda zemních pastí a smyků, na lesním lemu metoda zemních pastí a prosevu a na stromech (borovice a duby) metoda sklepávání. Během celého období výzkumu byla průběžně zaznamenávána teplota. Celkem bylo nalezeno 70 druhů pavouků, s převahou druhů teplomilných s vazbou na otevřená a suchá stanoviště.

14 druhů je významných pro ochranu přírody: zápředka Agroeca cuprea, křižáci Gibbaranea bituberculata a Gibbaranea gibbosa, skákavky Asianellus festivus, Heliophanus flavipes, skálovka Drassyllus villicus, plachetnatky Ipa keyserlingi a Trichopterna cito, cedivečka Lathys humilis, běžníci Ozyptila claveata, Thomisus onustus a Xysticus acerbus, slíďák Pardosa bifasciata a zápředník Porrhoclubiona leucaspis. Jedná se o druhy s vazbou na ohrožené a mizející lokality (7 druhů), ale i o druhy ohrožené (2 druhy) nebo náleží do obou kategorií (5 druhů). Početné zastoupení druhů významných pro ochranu přírody potvrzuje tuto lokalitu jako ochranářsky významnou. To podporuje i vhodně zvolený management ochrany jako pasení nebo kosení a odstraňování náletových dřevin zabraňující zarůstání lokality. © Oto Zimmermann
A total of 114 spider species from 25 families and one harvestmen species were found during the zoological research at several sites in the Podyjí National Park during 2019. Of them, forty-one species are listed in the Red List of spiders of the Czech Republic. Four new species for the Podyjí NP were recorded – Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758), Euryopis laeta (Westring, 1861), Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 and Trichoncus auritus (L. Koch, 1869). Among the most interesting species, four critically endangered spiders – Civizelotes caucasius (L. Koch, 1866), Phrurolithus szilyi Herman, 1879, Gnaphosa modestior Kulczyński, 1897 and Eresus moravicus Řezáč, 2008 should be mentioned. Other rare species include Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873), Agyneta fuscipalpa (C. L. Koch, 1836), Arctosa figurata (Simon, 1876), Atypus affinis Eichwald, 1830, Bassaniodes robustus (Hahn, 1832), Callilepis schuszteri (Herman, 1879), Centromerus incilium (L. Koch, 1881), Centromerus leruthi Fage, 1933, Cheiracanthium effossum Herman, 1879, Drassyllus villicus (Thorell, 1875), Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875, Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835), Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802), Gnaphosa opaca Herman, 1879, Haplodrassus cognatus (Westring, 1861), Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866), Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879), Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873), Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866), Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846), Minicia marginella (Wider, 1834), Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897, Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873), Walckenaeria simplex Chyzer, 1894, Zelotes erebeus (Thorell, 1871) and Zora manicata Simon, 1878.

 © Oto Zimmermann
Data on the spider fauna from the forest ecosystems of the Děvín National Nature Reserve (South Moravia, Czech Republic) are presented. The research was carried out on 15 randomly chosen research plots in oak-hornbeam forest stands within different management regimes. Spider sampling was done by pitfall trapping from May to October 2016. Overall, 3683 adult spiders belonging to 22 families, 70 genera and 116 species were collected. The families Linyphiidae, Lycosidae, Gnaphosidae and Thomisidae exhibited high species richness. The most abundant species were Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) and Trochosa terricola Thorell, 1856. Faunistically remarkable species were Atypus piceus (Sulzer, 1776), Drassyllus villicus (Thorell, 1875), Gnaphosa montana (L. Koch, 1866), Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 and Walckenaeria monoceros (Wider, 1834). The record of Gnaphosa montana is one of the first accounts of this psychrophilic spider from European lowlands. Of the identified species, 23 are listed in the Red List of Threatened Species in the Czech Republic (EN – 1 species, VU – 12 species, LC – 10 species).

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1484 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 715 187 3 241
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 329 201 2 216
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 39 25 0 35
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 855 242 6 444
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 441 189 0 137
Drassyllus vinealis (Kulczyński, 1897) 0 2 0 2
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 25 11 2 33
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 28 39 0 75
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 34 40 0 59
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 33 26 1 74
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 16 16 0 47
Drassyllus vinealis (Kulczyński, 1897) 6 4 0 4
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 55 13 0 17
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 3 22 0 22
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 9 2 0 6
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 13 10 0 20
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 11 11 0 12
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 5 0 5
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 3 3 0 4
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 6 0 0 4
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 3 1 0 3
Drassyllus vinealis (Kulczyński, 1897) 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 5 3 0 3
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 8 3 0 5
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 6 1 0 4
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 6 1 0 2
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 2 1 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 2 3 0 2
VysavačSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 1 0 2
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1484 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 276 92 3 102
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 209 152 0 189
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 38 38 0 65
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 563 147 1 310
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 205 105 0 87
Drassyllus vinealis (Kulczyński, 1897) 1 0 0 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 2 2 2
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 63 42 0 35
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 20 11 0 16
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 25 15 0 26
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 37 14 0 21
Drassyllus vinealis (Kulczyński, 1897) 0 2 0 2
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 5 5 0 2
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 18 16 0 16
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 12 6 0 6
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 38 10 0 17
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 26 3 0 4
Drassyllus vinealis (Kulczyński, 1897) 5 4 0 3
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 83 11 0 35
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 21 2 0 10
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 14 2 0 14
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 10 8 0 9
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 7 8 0 11
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 7 7 0 8
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 4 0 0 3
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 111 45 0 21
Drassyllus vinealis (Kulczyński, 1897) 0 1 0 1
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 50 9 0 17
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 13 2 0 10
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 48 12 0 21
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 5 1 0 5
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 11 2 0 4
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 9 8 0 3
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 30 20 0 17
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 17 2 0 11
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 3 0 0 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 30 8 0 11
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 130 33 0 16
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 8 3 0 5
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 3 5 0 5
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 21 5 0 13
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 0 0 5
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 1 0 0 3
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 2 2 0 4
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 8
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 7 0 0 2
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 1 0 2 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 15 5 1 15
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 1 0 3
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 3 0 0 6
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 3 3 0 6
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 14 2 0 9
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 8 2 0 7
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 19 11 0 5
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 26 5 0 4
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 39 10 0 4
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 3 1 0 2
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 23 3 0 10
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 11 4 0 3
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 24 19 0 7
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 32 6 0 10
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 11 2 4 9
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 4 15 0 7
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 1 0 2
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 12 4 0 6
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 6 1 1 4
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 2 4 0 3
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 6 4 0 6
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 2 0 0 4
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 1 0 3
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 1 1 0 2
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 2 1 0 2
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 14 8 0 7
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 7
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 0 0 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 8 2 0 4
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 5 0 0 2
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 4 1 0 3
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 2 5 0 4
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 3 3 0 2
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 2 2 0 3
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 2 3 0 3
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 7 0 0 6
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 1 3 0 4
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 2 1 0 2
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 14 1 0 6
Ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 9 1 0 6
Rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 0 0 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 5 0 0 4
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 5 1 0 5
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 6 0 3
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 25 5 0 5
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 8 1 0 5
Travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 2 1 0 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 2 1 0 2
Vřesoviště nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 4 12 0 3
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 3 0 1
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 8 0 0 3
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 5 0 0 1
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 4 0 0 3
Nízké xerofilní křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 5 5 0 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 7 1 0 4
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 5 3 0 3
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 1 1 0 2
Reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 1 4 0 3
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 5 1 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 2 2 0 1
MokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 2 0 0 2
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 3 1 0 3
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 10 2 0 1
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)SamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 3 0 2
Těžební jámySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Širokolisté horské nivySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Skalní stepi na jiných hornináchSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 2 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy